Bobbyvé Zmluvy
Začíname od levelu 25

zmluva: Odmena:
1. zmluva: Predaj 5 dekoracii z Bobbyvej stanici.
500xp
20 ks písťalkov
2. zmluva: 5 ks Drevená lavička a 3 ks Telegrafný stĺp a 2 ks Telegrafný stĺp "dekorácie" postav na Bobbyvú stanicu
nato je potrebné:
1.000 dreva
250 klinc

Drevená lavička


Telegrafný stĺp


Telegrafný stĺp
2.000xp
3 ks RM Zásoby (XP +70%) vagony

RM Zásoby
3. zmluva: Dovez 20.000 dreva a 15.000 oceľu na Bobbyvú stanicu.
3.000xp
3 ks RM Žeriav (XP +120%) vagony

RM Žeriav
4. zmluva: Navšťív Bobbyvú stanicu 150 ks Modrý Hammerhead (100 0 +25%) vagonom.
Modrý Hammerhead
4.300xp
40 ks gemov
5. zmluva: 5 ks Rezidencia a 5 ks Prístavná chatrč "budovy" postav na Bobbyvej stanicu
nato je potrebné:
9.500 tehel
4.500 skla
7.000 oceľu
12.500 dreva

Rezidencia


Prístavná chatrč
5.400xp
3 ks RM Traťováci (XP +100%) vagony

RM Traťováci
6. zmluva: 1 ks Bobbyho ranč budovu postav na Bobbyvej stanicu.
nato je potrebné:
25.000 zlata
10.000 klinc
10.000 skla

Bobbyho ranč
6.500xp
1 ks Bobbyho ranč budova
(37 +93)(2.51)

Bobbyho ranč
7. zmluva: Pošli na Bobbyvú stanicu 25 ks parných vlakov.
7.600xp
3 ks QUEEN 500 (45 600 +100%) vagony
(Crimson Súprava setov)

QUEEN 500
8. zmluva: 1 ks Vrtná veža dekoraciu postav na Bobbyvej stanicu
nato je potrebné:
6.000 oceľu
4.000 paliva
5.000 cementu

Vrtná veža
8.700xp
2 ks Vrtná veža dekoracie

Vrtná veža
9. zmluva: Dovez 200.000 zlata a 30.000 oceľu na Bobbyvú stanicu.
10.000xp
1 ks V200 D-Storm (D7) lokomotívy
(D-Storm setov +40%)

V200 D-Storm
10. zmluva: 3 ks Vrtná veža dekoraciu postav na Bobbyvej stanicu
nato je potrebné:
18.000 oceľu
12.000 paliva
15.000 cementu

Vrtná veža
11.200xp
3 ks Storm Osobný (150 0 +60%) vagony
(D-Storm setov)

Storm Osobný
11. zmluva: 10 ks Ropná veža dekoraciu postav na Bobbyvej stanicu
nato je potrebné:
20.000 oceľu
15.000 štrku
30.000 paliva

Ropná veža
12.400xp
4 ks Ropná veža dekoracie

Ropná veža
12. zmluva: Dovez 300.000 zlata na Bobbyvú stanicu.
13.600xp
25 ks písťalkov
13. zmluva: Dovez 55.000 uranu na Bobbyvú stanicu.
14.800xp
1 ks Trafostanica dekoraciu

Trafostanica
14. zmluva: Dovez 30.000 štrku a 30.000 paliva a 30.000 oceľu na Bobbyvú stanicu.
16.000xp
4 ks Storm Osobný (150 0 +60%) vagony
(D-Storm setov)

Storm Osobný
15. zmluva: 1 ks Storm klub a 1 ks Múzeum "budovy" postav na Bobbyvej stanicu
nato je potrebné:
35.000 tehel
12.000 oceľu
8.000 štrku
600.000 zlata

Storm klub


Múzeum
17.200xp
1 ks NS 600 Triple (D9) lokomotívy

NS 600 Triple
16. zmluva: 2 ks Poštový úrad budovu postav na Bobbyvej stanicu.
nato je potrebné:
30.000 oceľu
60.000 cementu
40.000 gúm

Poštový úrad
18.400xp
1 ks Zelený vežiak budova
(8 +19)(2.38)

Zelený vežiak
17. zmluva: Dovez 60.000 oceľu a 60.000 paliva a 60.000 uranu na Bobbyvú stanicu.
19.600xp
4 ks Cisternový Voz (paliva +40%) vagony

Cisternový Voz
18. zmluva: 10 ks Obytný dom budovu postav na Bobbyvej stanicu.
nato je potrebné:
50.000 tehel
30.000 skla
60.000 oceľu

Obytný dom
20.800xp
35 ks písťalkov
19. zmluva: 1 ks Gumáreň budovu postav na Bobbyvej stanicu.
nato je potrebné:
100.000 oceľu
40.000 cementu
50.000 gúm

Gumáreň
22.200xp
1 ks Karmínové depo budova
(22 +44)(2.00)

Karmínové depo
20. zmluva: 1 ks Wallstreet budovu postav na Bobbyvej stanicu.
nato je potrebné:
50.000 oceľu
50.000 cementu
20.000 skla

Wallstreet
24.400xp
1 ks Shanghai budova
(11 +36)(3.27)

Shanghai
21. zmluva: 3 ks Socha Eiffelovky dekoraciu postav na Bobbyvej stanicu
nato je potrebné:
90.000 štrku
135.000 oceľu
90.000 zlata

Socha Eiffelovky
26.000xp
8 ks Skookum Expres (160 0 +40%) vagonov
(Národný poklad I setov)

Skookum Expres
22. zmluva: 1 ks Stanica 60tych rokov budovu postav na Bobbyvej stanicu.
nato je potrebné:
80.000 skla
50.000 oceľu

Stanica 60tych rokov
27.000xp
1 ks Centrálna stanica budova
(12 +42)(3.50)

Centrálna stanica
23. zmluva: Dovez 180.000 paliva na Bobbyvú stanicu.
28.000xp
6 ks Biodiesel (paliva +70%) vagonov

Biodiesel
24. zmluva: Pošli na Bobbyvú stanicu 50 ks dízlovych vlakov.
29.000xp
60 ks písťalkov
25. zmluva: 1 ks Akvárium budovu postav na Bobbyvej stanicu.
nato je potrebné:
200.000 zlata
100.000 skla
100.000 oceľu

Akvárium
30.000xp
1 ks JNR DD51 Sumo (D12) lokomotívy

JNR DD51 Sumo
26. zmluva: Dovez 50.000 uranu a 200.000 gúm na Bobbyvú stanicu.
31.000xp
1 ks Kontrolná veža budova
(7 +20)(2.86)

Kontrolná veža
27. zmluva: 1 ks Cosmo Clock budovu postav na Bobbyvej stanicu.
nato je potrebné:
220.000 paliva
300.000 gúm

Cosmo Clock
32.000xp
1 ks IR WDG-4 (D11) lokomotívy

IR WDG-4
28. zmluva: Navšťív Bobbyvú stanicu 550 ks Philadelphia (215 0 +0%) vagonom.
Philadelphia
33.000xp
10 ks BiLevel Pošta (0 2200 +0%) vagonov

BiLevel Pošta
29. zmluva: 2 ks Parabolická anténa dekoraciu postav na Bobbyvej stanicu
nato je potrebné:
400.000 zlata
140.000 oceľu

Parabolická anténa
34.000xp
80 ks písťalkov
30. zmluva: 1 ks Terminál budovu postav na Bobbyvej stanicu.
nato je potrebné:
120.000 gúm
100.000 oceľu
100.000 skla

Terminál
35.000xp
1 ks Behemot (D12) lokomotívy

Behemot
31. zmluva: Dovez 150.000 karbonu na Bobbyvú stanicu.
36.000xp
4 ks Ťahač Grafitu (karbonu +40%) vagony

Ťahač Grafitu
32. zmluva: Dovez 180.000 titanu na Bobbyvú stanicu.
37.000xp
3 ks Prometheus (titanu +60%) vagony

Prometheus
33. zmluva: 1 ks Kasíno budovu postav na Bobbyvej stanicu.
nato je potrebné:
200.000 zlata
150.000 tehel
75.000 skla

Kasíno
38.000xp
120 ks písťalkov
34. zmluva: Pošli na Bobbyvú stanicu 75 ks elektrických vlakov.
39.000xp
1 ks Škoda 109E Double (E12) lokomotívy

Škoda 109E Double
35. zmluva: Dovez 1.000.000 zlata na Bobbyvú stanicu.
40.000xp
1 ks Tobogán budova
(19 +76)(4.00)

Tobogán
36. zmluva: Dovez 100.000 gúm na Bobbyvú stanicu.
41.000xp
6 ks VIP Transport (95 0 +220%) vagonov
(Bobbyho VIP setov)

VIP Transport
37. zmluva: Navšťív Bobbyvú stanicu 120 ks Sloboda (100 0 +25%) vagonom.
Sloboda
42.000xp
160 ks písťalkov
38. zmluva: Dovez 100.000 karbonu na Bobbyvú stanicu.
43.000xp
7 ks VIP Transport (95 0 +220%) vagonov
(Bobbyho VIP setov)

VIP Transport
39. zmluva: Dovez 120.000 titanu na Bobbyvú stanicu.
44.000xp
1 ks EMD E6 VIP (D13) lokomotívy
(Bobbyho VIP setov +45%)

EMD E6 VIP
40. zmluva: Dovez 12.000.000 zlata na Bobbyvú stanicu.
60.000xp
1 ks Bobbyho púšť
(Odteraz je tvoja Bobbyvá stanica)