Georgové Zmluvy
Začíname od levelu 30

zmluva: Odmena:
1. zmluva: Predaj 10 dekoracii z Georgovej stanici.
400xp
1 ks Nosič Dreva (dreva +40%) vagon

Nosič Dreva
2. zmluva: Dovez 1.000 dreva a 1.000 klinc na Georgovú stanicu.
800xp
30 ks gemov
3. zmluva: Dovez 2.000 oceľu na Georgovú stanicu.
--- ALEBO --- -/-
3. zmluva: Dovez 1.500 štrku na Georgovú stanicu.
1.200xp
2 ks Nákova (oceľu +40%) vagony

Nákova
4. zmluva: Dovez 12.000 zlata na Georgovú stanicu.
1.600xp
2 ks Halford (0 1300 +20%) vagony

Halford
5. zmluva: 3 ks Prístavná lampa a 6 ks Prístavná lavička a 2 ks Staničné hodiny "dekorácie" postav na Georgovú stanicu
nato je potrebné:
600 dreva
1.900 oceľu
10.000 zlata

Prístavná lampa


Prístavná lavička


Staničné hodiny
2.000xp
1 ks Platinový Mallet (S7) lokomotívy

Platinový Mallet
6. zmluva: Dovez 2.500 klinc a 2.500 dreva a 3.000 zlata na Georgovú stanicu.
2.400xp
1 ks Zásobník uhlia budova
(4 +9)(2.25)

Zásobník uhlia
7. zmluva: Dovez 3.000 oceľu a 6.000 klinc na Georgovú stanicu.
2.800xp
1 ks Pixel Služob. Vozeň (XP +100%) vagon

Pixel Služob. Vozeň
8. zmluva: Dovez 9.000 tehel na Georgovú stanicu.
3.200xp
2 ks Rozvážač Tehál (tehel +40%) vagony

Rozvážač Tehál
9. zmluva: Dovez 5.500 klinc a 5.500 dreva na Georgovú stanicu.
3.600xp
60 ks gemov
10. zmluva: Dovez 16.000 zlata na Georgovú stanicu.
4.000xp
1 ks Továreň budova
(21 +50)(2.38)

Továreň
11. zmluva: 3 ks Nárožný dom a 2 ks Rezidencia "budovy" postav na Georgovej stanicu
nato je potrebné:
7.400 tehel
4.200 skla
3.300 dreva
1.400 oceľu

Nárožný dom


Rezidencia
4.400xp
2 ks RED 500 (90 0 +130%) vagony

RED 500
12. zmluva: Dovez 4.600 oceľu a 21.000 zlata na Georgovú stanicu.
4.800xp
2 ks QUEEN 500 (40 600 +100%) vagony

QUEEN 500
13. zmluva: Dovez 10.000 tehel a 50.000 zlata na Georgovú stanicu.
5.200xp
1 ks Mallard (S8) lokomotívy

Mallard
14. zmluva: Postav 1 ks Žeriav a 1 ks Malá továreň a 1 ks Lodenica "budovy" na Georgovej stanicu
nato je potrebné:
2.000 dreva
3.000 tehel
1.000 skla
10.500 oceľu
5000 štrku

Žeriav


Malá továreň


Lodenica
14.000xp
1 ks Tehelňa budova
(19 +51)(2.68)

Tehelňa
15. zmluva: Dovez 10.000 tehel a 8.000 oceľu a 8.000 štrku na Georgovú stanicu.
6.000xp
3 ks Prepravník Štrku (štrku +40%) vagony

Prepravník Štrku
16. zmluva: Dovez 20.000 dreva a 20.000 klinc na Georgovú stanicu.
6.000xp
2 ks Drevák (dreva +60%) vagony

Drevák
17. zmluva: Dovez 15.000 tehel a 50.000 zlata na Georgovú stanicu.
6.800xp
1 ks Hudson Yellowbelly (S9) lokomotívy

Hudson Yellowbelly
18. zmluva: Postav 1 ks Maják a 1 ks Portálový žeriav a 2 ks Manufaktúra "budovy" na Georgovej stanicu
nato je potrebné:
3.600 dreva
2.300 klinc
11.400 tehel
1.600 skla
3.800 oceľu

Maják


Portálový žeriav


Manufaktúra
7.200xp
1 ks Diplomat (0 800 +300%) vagon

Diplomat
19. zmluva: Dovez 300.000 zlata na Georgovú stanicu.
7.600xp
1 ks Golden Scotsman (S10) lokomotívy

Golden Scotsman
20. zmluva: Dovez 25.000 dreva a 25.000 tehel a 20.000 oceľu na Georgovú stanicu.
8.000xp
1 ks Depo s točňou budova
(18 +52)(2.89)

Depo s točňou
21. zmluva: Dovez 40.000 klinc a 30.000 štrku a 300.000 zlata na Georgovú stanicu.
8.400xp
1 ks Karmín (S11) lokomotívy
(Crimson Súprava setov +25%)

Karmín
22. zmluva: Dovez 500.000 zlata na Georgovú stanicu.
8.800xp
70 ks gemov
23. zmluva: Dovez 45.000 dreva a 45.000 skla a 45.000 oceľu na Georgovú stanicu.
9.200xp
1 ks Zlieváreň budova
(19 +57)(3.00)

Zlieváreň
24. zmluva: Dovez 55.000 dreva a 550.000 zlata na Georgovú stanicu.
9.600xp
3 ks Ťahač Skla (skla +60%) vagony

Ťahač Skla
25. zmluva: Dovez 60.000 tehel a 60.000 skla na Georgovú stanicu.
10.000xp
3 ks Zlatý Kováč (oceľu +60%) vagony

Zlatý Kováč
26. zmluva: Dovez 60.000 oceľu a 60.000 štrku na Georgovú stanicu.
10.400xp
3 ks SNail 60 (klinc +60%) vagony

SNail 60
27. zmluva: Dovez 60.000 dreva a 55.000 klinc a 45.000 oceľu na Georgovú stanicu.
10.800xp
1 ks Opravovňa Big Boya budova
(28 +91)(3.25)

Opravovňa Big Boya
28. zmluva: Dovez 50.000 tehel a 300.000 zlata na Georgovú stanicu.
11.200xp
3 ks Štrkový Mamut (štrku +50%) vagony

Štrkový Mamut
29. zmluva: Dovez 50.000 štrku a 400.000 zlata na Georgovú stanicu.
11.600xp
1 ks Big Bad Boy (S12) lokomotívy

Big Bad Boy
30. zmluva: Dovez 40.000 klinc a 40.000 oceľu a 350.000 zlata na Georgovú stanicu.
12.000xp
25 ks písťalkov
31. zmluva: 1 ks Viktorianský sklad budovu postav na Georgovej stanicu.
nato je potrebné:
90.000 tehel
70.000 skla
50.000 oceľu

Viktorianský sklad
12.400xp
1 ks Viktorianský sklad budova
(15 +50)(3.33)

Viktorianský sklad
32. zmluva: Navšťív Georgovú stanicu 225 ks Gresley LNER (90 0 +30%) vagonom.
Gresley LNER
12.800xp
4 ks *Gresley LNER* (100 0 +125%) vagony
(Flying Scotsman setov)

*Gresley LNER*
33. zmluva: 1 ks Viktorianská továreň budovu postav na Georgovej stanicu.
nato je potrebné:
75.000 tehel
75.000 oceľu
75.000 štrku

Viktorianská továreň
13.200xp
1 ks Viktorianská továreň budova
(15 +51)(3.40)

Viktorianská továreň
34. zmluva: Dovez 60.000 dreva a 60.000 skla a 450.000 zlata na Georgovú stanicu.
13.600xp
3 ks *Gresley LNER* (100 0 +125%) vagony
(Flying Scotsman setov)

*Gresley LNER*
35. zmluva: Dovez 100.000 skla na Georgovú stanicu.
14.000xp
4 ks RED 500 (90 0 +130%) vagony

RED 500
36. zmluva: Dovez 135.000 štrku na Georgovú stanicu.
20.000xp
3 ks Ťahač Dreva (dreva +70%) vagony

Ťahač Dreva
37. zmluva: 2 ks Georgovo depo budovu postav na Georgovej stanicu.
nato je potrebné:
110.000 tehel
110.000 skla
116.000 štrku

Georgovo depo
24.000xp
1 ks Georgovo depo budova
(15 +50)(3.33)

Georgovo depo
38. zmluva: Dovez 900.000 zlata na Georgovú stanicu.
28.000xp
4 ks Ocielka (oceľu +70%) vagony

Ocielka
39. zmluva: Dovez 200.000 oceľu na Georgovú stanicu.
32.000xp
1 ks LMS Korunovačná (S14) lokomotívy

LMS Korunovačná
40. zmluva: Dovez 450.000 dreva a 450.000 klinc na Georgovú stanicu.
50.000xp
2 ks Rozšírenie depa
(Odteraz je tvoja Georgová stanica)