Ottové Zmluvy
Začíname od levelu 35

zmluva: Odmena:
1. zmluva: Predaj 10 dekoracii z Ottovej stanici.
600xp
1 ks Drevák (dreva +60%) vagon

Drevák
2. zmluva: 1 ks Prérijná stanica budovu postav na Ottovej stanicu.
nato je potrebné:
2.000 dreva
6.000 klinc
2.000 tehel

Prérijná stanica
1.200xp
1 ks Ružová reštaurácia budova
(12 +33)(2.75)

Ružová reštaurácia
3. zmluva: Dovez 4.000 dreva a 7.000 tehel a 4.000 oceľu na Ottovú stanicu.
1.800xp
1 ks Mostový žeriav budova
(10 +23)(2.30)

Mostový žeriav
4. zmluva: Dovez 20.000 zlata na Ottovú stanicu.
2.400xp
1 ks Tesák (75 0 +100%) vagon
(T1-GER setov)

Tesák
5. zmluva: Postav 2 ks Vidiecka rezidencia a 2 ks Vysoká rezidencia a 1 ks Prérijný hotel "budovy" na Ottovej stanicu
nato je potrebné:
2.700 dreva
4.400 tehel
4.300 skla
6.000 zlata

Vidiecka rezidencia


Vysoká rezidencia


Prérijný hotel
3.000xp
1 ks Tesák (75 0 +100%) vagon
(T1-GER setov)

Tesák
6. zmluva: Dovez 8.000 dreva a 6.000 klinc a 4.000 skla na Ottovú stanicu.
3.600xp
1 ks Belgian Blazer (S9) lokomotívy

Belgian Blazer
7. zmluva: Dovez 3.000 dreva a 10.000 tehel a 5.000 oceľu na Ottovú stanicu.
4.200xp
2 ks Rozvážač Tehál (tehel +40%) vagony

Rozvážač Tehál
8. zmluva: Dovez 35.000 zlata na Ottovú stanicu.
4.800xp
1 ks Pazúr (50 500 +100%) vagon
(T1-GER setov)

Pazúr
9. zmluva: 1 ks Banka budovu postav na Ottovej stanicu.
nato je potrebné:
30.0000 zlata
8.000 tehel
4.000 skla

Banka
5.400xp
1 ks Zlatý Kováč (oceľu +60%) vagon

Zlatý Kováč
10. zmluva: 2 ks Vidiecka rezidencia a 6 ks Vysoká rezidencia "budovy" postav na Ottovej stanicu
nato je potrebné:
7.600 dreva
7.200 tehel
6.400 skla

Vidiecka rezidencia


Vysoká rezidencia
6.000xp
2 ks Tesák (75 0 +100%) vagony
(T1-GER setov)

Tesák
11. zmluva: Navšťív Ottovú stanicu 80 ks Vagón Prasiat (XP +50%) vagonom.
Vagón Prasiat
6.600xp
30 ks gemov
12. zmluva: Dovez 3.000 dreva a 10.000 tehel a 5.000 oceľu na Ottovú stanicu.
5.400xp
1 ks Drvič Tehál (tehel +60%) vagon

Drvič Tehál
13. zmluva: Navšťív Ottovú stanicu 80 ks Hnedý Vagón (30 100 +0%) vagonom.

Hnedý Vagón
15.000xp
1 ks Kamenný monument dekoraciu

Kamenný monument
14. zmluva: Dovez 9.000 skla a 9.000 oceľu a 9.000 štrku na Ottovú stanicu.
8.400xp
1 ks T1-GER (S10) lokomotívy
(T1-GER setov +15%)

T1-GER
15. zmluva: Dovez 12.000 tehel a 12.000 oceľu a 12.000 štrku na Ottovú stanicu.
9.000xp
2 ks Vojenský Prepravník (XP +90%) vagony
(Nemecký vojnový vlak setov)

Vojenský Prepravník
16. zmluva: Dovez 155.000 zlata na Ottovú stanicu.
9.000xp
2 ks Pazúr (50 500 +100%) vagony
(T1-GER setov)

Pazúr
17. zmluva: Dovez 50.000 dreva na Ottovú stanicu.
10.200xp
1 ks Nemecká rezidencia budova
(12 +37)(3.08)

Nemecká rezidencia
18. zmluva: Dovez 30.000 tehel a 30.000 skla a 30.000 oceľu na Ottovú stanicu.
10.800xp
2 ks Ťahač Skla (skla +60%) vagony

Ťahač Skla
19. zmluva: 1 ks Nemecká rezidencia budovu postav na Ottovej stanicu.
nato je potrebné:
35.000 dreva
35.000 tehel
35.000 skla

Nemecká rezidencia
11.400xp
3 ks Tesák (75 0 +100%) vagony
(T1-GER setov)

Tesák
20. zmluva: Navšťív Ottovú stanicu 125 ks Donau (70 0 +10%) vagonom.

Donau
12.000xp
60 ks gemov
21. zmluva: 1 ks Depo údržby budovu postav na Ottovej stanicu.
nato je potrebné:
50.000 dreva
50.000 tehel
50.000 oceľu

Depo údržby
12.600xp
1 ks Kriegslokomotive (S10) lokomotívy
(Nemecký vojnový vlak setov +55%)

Kriegslokomotive
22. zmluva: 1 ks Cirkus budovu postav na Ottovej stanicu.
nato je potrebné:
60.000 dreva
60.000 klinc
60.000 oceľu

Cirkus
13.200xp
1 ks Veľký cirkus budova
(22 +62)(2.82)

Veľký cirkus
23. zmluva: 2 ks Nemecká rezidencia budovu postav na Ottovej stanicu.
nato je potrebné:
70.000 dreva
70.000 tehel
70.000 skla

Nemecká rezidencia
13.800xp
3 ks FLAK Vagón (XP +90%) vagony
(Nemecký vojnový vlak setov)

FLAK Vagón
24. zmluva: 1 ks Poštový úrad budovu postav na Ottovej stanicu.
nato je potrebné:
75.000 tehel
75.000 oceľu
75.000 štrku

Poštový úrad
14.800xp
1 ks Velitelstvo PFIT budova
(6 +19)(3.17)

Velitelstvo PFIT
25. zmluva: 1 ks Burza budovu postav na Ottovej stanicu.
nato je potrebné:
80.000 dreva
80.000 tehel
80.000 skla

Burza
15.000xp
3 ks Vojenský Prepravník (XP +90%) vagony
(Nemecký vojnový vlak setov)

Vojenský Prepravník
26. zmluva: Dovez 900.000 zlata na Ottovú stanicu.
15.600xp
2 ks Zlatý Tanker (paliva +60%) vagony

Zlatý Tanker
27. zmluva: 1 ks Mestská pokladnica budovu postav na Ottovej stanicu.
nato je potrebné:
110.000 tehel
85.000 oceľu
85.000 štrku

Mestská pokladnica
16.200xp
1 ks Storm klub budova
(6 +18)(3.00)

Storm klub
28. zmluva: Navšťív Ottovú stanicu 250 ks Vagón Kávy (XP +60%) vagonom.
Vagón Kávy
16.800xp
70 ks gemov
29. zmluva: Dovez 65.000 tehel a 65.000 oceľu a 65.000 štrku na Ottovú stanicu.
17.400xp
2 ks Štrkový Mamut (štrku +60%) vagony

Štrkový Mamut
30. zmluva: Dovez 85.000 tehel a 85.000 skla na Ottovú stanicu.
18.200xp
1 ks DRB 52 Double (S11) lokomotívy

DRB 52 Double
31. zmluva: Dovez 225.000 tehel na Ottovú stanicu.
18.600xp
1 ks Továrenský komín budova
(11 +37)(3.36)

Továrenský komín
32. zmluva: 3 ks Mestská vila budovu postav na Ottovej stanicu.
nato je potrebné:
60.000 tehel
60.000 skla
60.000 cementu

Mestská vila
19.200xp
21 ks písťalkov
33. zmluva: 1 ks Nemecká veža budovu postav na Ottovej stanicu.
nato je potrebné:
90.000 skla
90.000 štrku
90.000 cementu

Nemecká veža
19.800xp
1 ks Nemecká veža budova
(5 +18)(3.60)

Nemecká veža
34. zmluva: 1 ks Ottoburg dekoraciu postav na Ottovej stanicu
nato je potrebné:
1.100.000 zlata
100.000 dreva

Ottoburg
20.400xp
1 ks Ottoburg dekoraciu

Ottoburg
35. zmluva: Dovez 70.000 tehel a 70.000 oceľu a 70.000 cementu na Ottovú stanicu.
21.000xp
1 ks Ottova zlieváreň budova
(19 +73)(3.84)

Ottova zlieváreň
36. zmluva: 2 ks Nemecká rezidencia a 3 ks Mestská vila "budovy" postav na Ottovej stanicu
nato je potrebné:
70.000 dreva
130.000 tehel
130.000 skla
60.000 cementu

Nemecká rezidencia


Mestská vila
21.600xp
90 ks gemov
37. zmluva: Dovez 60.000 tehel a 60.000 skla a 60.000 cementu na Ottovú stanicu.
22.200xp
1 ks Ottova tehelňa budova
(16 +63)(3.94)

Ottova tehelňa
38. zmluva: 1 ks Brandenburgská brána budovu postav na Ottovej stanicu.
nato je potrebné:
200.000 cementu

Brandenburgská brána
22.800xp
1 ks BR 19.10 DRG (S14) lokomotívy

BR 19.10 DRG
39. zmluva: Navšťív Ottovú stanicu 30 ks R&T Služobný Vozeň (XP +80%) vagonom.
Max.5

R&T Služobný Vozeň
55.000xp
2 ks FLAK Vagón (XP +90%) vagony
(Nemecký vojnový vlak setov)

FLAK Vagón
40. zmluva: Dovez 6.500.000 zlata na Ottovú stanicu.
55.000xp
1 ks Sklad +100
(Odteraz je tvoja Ottová stanica)