Gyakran Ismételt Kérdések

.

Alapkérdések

Mi ennek a játéknak a célja?
E játék célja, hogy az induláskor kapott aprócska vasútállomást minél nagyobb állomás­komplexummá fejleszd. Ehhez a kulcs a gyűjtögetés. A meglévő járműparkoddal folyamatosan gyűjthetsz aranyat, nyersanyagokat, tapasztalati pontokat. Ezek a fejlődésed alapjai, hiszen az újabb, erősebb eszközöket, épületeket aranyért, nyersanyagokért szerezheted be, a játékban elért szinted pedig a megszerzett tapasztalati pontokon múlik. Ez nem egy kapkodós játék, nincsenek ellenfelek, csak arannyal, ajándékokkal segítő szomszédok és szerződő partnerek. Apró lépésenként haladva lehet egyre magasabb szintre jutni, bővíteni, fejleszteni az állomást és környezetét, erősebb mozdonyokat, nagyobb teherbírású vagonokat, több személyt és postacsomagot szállító kocsikat, vonatszetteket, új állomást vásárolni.
Sok hasznos információ található meg a játék saját, magyar nyelvű súgójában:
https://new.trainstationgame.com/central/help/index.php?lang=HU

A játékban szereplő járműveknek van közük a valódi mozdonyokhoz és vagonokhoz?
A játék mozdonyai, vagonjai szinte kivétel nélkül a valóságban létező mozdonyok, vagonok alapján készülnek. Némelyik festése persze a játékkészítők fantáziájából került ki, de legtöbbjük a valódi életben is látható festéssel fut a játékban.

Mozdonytípusok

 • A játék alaptípusa a gőzmozdony. Ezek bármilyen célállomáson fogadhatók, indításukhoz az Adót aranyban kell fizetni.
 • A gőzösöknél fejlettebbek a dízelmozdonyok. Ezek használatakor a vagonok az alap szállítási mennyiségükhöz képest 40%-kal többet szállítanak. Tehát, ha egy téglaszállító vagon egy adott úton gőzmozdony mögé akasztva 1000 téglát szállít hozzánk, akkor ugyanez a vagon dízelmozdony mögött már 1400 téglát szállít ugyanazon az úton.
 • Utasok és levelek szempontjából még fejlettebbek a villamos mozdonyok. Nyersanyagok szem­pontjából nem ideálisak, mert hozamuk a gőzösökével azonos, de személy- és posta­szállításkor az alap mennyiség dupláját szállítják.
 • A legmodernebb technikát jelenítik meg a játékban a maglev mozdonyok. Ezek nem is a hagyo­mányos sínpárokon közlekednek, hanem külön a nekik építhető pályákon.

Vagontípusok

 • A személyszállító vagonok a helyi vonalakon utasokat visznek el az állomásunkról a váro­sok­ba, és ezért aranyat kapunk.
 • A levélszállító postavagonok a helyi vonalakon leveleket visznek el az állomásunkról a váro­sokba, és ezért aranyat kapunk.
 • Az utas- és levélszállító személy-posta vagonok a helyi vonalakon utasokat és leveleket visznek el az állomásunkról a városokba, és ezért aranyat kapunk.
 • A nyersanyagszállító tehervagonok a helyi vonalakon elmennek a dokkba és onnan egyféle nyers­anyagokat hoznak az állomásunkra, ami visszaérkezésükkor a Raktárunkba kerül.
 • A nyersanyagszállító duál tehervagonok a helyi vonalakon elmennek a dokkba és onnan kétféle nyersanyagokat hoznak az állomásunkra, ami visszaérkezésükkor a Raktárunkba kerül.
 • A speciális XP-s vagonok sem utast, sem postát, sem nyersanyagot nem szállítanak, viszont utaztatásukért tapasztalati pontokat (XP) kapunk. Ilyen vagonok többek között az étkezőkocsik, mérőkocsik, speciális szállítóeszközök az űrrakétától az unimogokon keresztül a kávéig.      

Szerelvényösszeállítási szabályok

 • Maglev mozdony mögé csak maglev kocsikat lehet kapcsolni.
 • A tehervagonok és a személy- illetve postavagonok egy szerelvényre nem tehetők.
 • Tehervagonból legfeljebb négyféle nyersanyagot szállító alkothat egy szerelvényt.
 • A szerelvényen a mozdony mögé nem kapcsolható több vagon, mint a mozdony vonóereje.
 • XP-s speciális vagont bármilyen szerelvényhez illeszthetük (Teher, személy, posta) vagy csak ilyenekből is állhat egy szerelvény.

Miből mi a hasznom, és mi ennek az ára?

  Bevételem Kiadásom, veszteségem
Helyi tehervonat járatása a vonat által hozott nyersanyag a raktáramba kerül a vonat indítási adója
Helyi személyvonat járatása a vonat által elszállított utasok arany ellenértéke csökken az utasszámom,
a vonat indítási adója
Helyi postavonat járatása a vonat által elszállított levelek arany ellenértéke csökken a leveleim száma,
a vonat indítási adója
Helyi XP-s vonat járatása a vonat által szállított XP a vonat indítási adója
Nemzetközi tehervonat járatása szomszédhoz a vonat által szállított anyagmennyiség törlődik a raktáramból,
a vonat indítási adója
Nemzetközi személyvonat járatása szomszédhoz csökken az utasszámom,
a vonat indítási adója
Nemzetközi postavonat járatása szomszédhoz csökken a leveleim száma,
a vonat indítási adója
Nemzetközi XP-s vonat járatása szomszédhoz a vonat indítási adója
Nemzetközi tehervonat járatása szerződőhöz a szerződőtől kapott jutalom a vonat által szállított anyagmennyi­ség törlődik a raktáramból,
a vonat indítási adója
Nemzetközi személyvonat járatása szerződőhöz a szerződőtől kapott jutalom csökken az utasszámom,
a vonat indítási adója
Nemzetközi postavonat járatása szerződőhöz a szerződőtől kapott jutalom csökken a leveleim száma,
a vonat indítási adója
Nemzetközi XP-s vonat járatása szerződőhöz a szerződőtől kapott jutalom a vonat indítási adója
Ajándékba kapott zászló eladása 500 arany -
Ajándékba kapott zászló letűzése 50 Xp + 10%-al nő az utaslimit, vagy az utasszám azászló típusától függően. -
Ajándékküldés a szomszédnak
Anyageladás az anyag arany ellenértéke az adott anyag mennyiségével csökken a raktárkészletem
Jármű vásárlása a jármű a raktáramba kerül, a flottámat gazdagítja a jármű vételára csökkenti a kész­leteinket, aranymennyiségünket
Épület vásárlása növekvő utasszám és utasszám visszatöltés az épület vételára csökkenti a kész­leteinket, aranymennyiségünket
csökken a szabad hely az állomáson
Dekoráció vásárlása a vásárláskor kapott XP a dekoráció vételára csökkenti a kész­leteinket, aranymennyiségünket
Jármű eladása a jármű ellenértéke aranyban csökken a flottám
Épület eladása az eladáskor kapott arany,
nő a szabad hely az állomáson
csökken az utasszám
Dekoráció eladása az eladáskor kapott arany

Mennyi anyagot hoznak-visznek a tehervagonok?
A következő táblázat néhány eltérő teherbírású vagon szállítóképességét mutatja:

Vagon
%
Dízelmozdonnyal vontatva (+40%)
Villamos , vagy gőzmozdonnyal vontatva
kirakodással kirakodás nélkül kirakodással kirakodás nélkül
Alapérték (AÉ) 472 425 337 304
+20% 567 511 405 365
+40% 661 595 472 425
+60% 756 681 540 486
+70% 803 723 573 516
+80% 850 765 607 547
+90% 897 808 641 577
+100% 945 851 674 607
+120% 1039 936 742 668
+x%
szettben járatjuk a vagont, és a szett bónusza y%, akkor az első sorban feltüntetett alapérték (AÉ) helyett a szállított mennyiség.

Nézzük meg ezt egy konkrét példán keresztül is:
A JNR Cargo II szetthez tartozik a +200%-os JNR gumi vagon.
A szett mozdonya a dízel üzemű Dupla JNR DD51 mozdony, a szettbónusz 10%.
Ha egy gőzmozdonnyal vontatjuk ezt a vagont, akkor kirakodással 674, kirakodás nélkül 608 egység a hozadék. Egy dízelmozdonnyal vontatva nem szettben (nem a hozzá tartozó mozdonnyal, vagy azzal, de más vagont is hozzácsatolva) kirakodással 944, kirakodás nélkül 850 egységet szállít az állomásunkra. Végül, ha a saját mozdonyával vontatjuk és csak a JNR Cargo II szetthez tartozó kocsikat húz a Dupla JNR DD51 mozdony, akkor kirakodással 1038 egység, kirakodás nélkül 935 egység gumi a bevételünk

Mennyi aranyat kapok az utasok és levelek elszállításáért

Ez a képlet már bonyolultabb, mint a tehervagonoké, egy vagonra számolva a következő:
Arany = (1,5*UB*Utasszám+0,1*LB*Levélszám)*MB*IB*SZB
A képlet jelölései:
UB (Utasbónusz), LB (Levélbónnusz) a vagon bónuszértéke, például +250% esetén 3,5;
SZB a szettbónusz, például +20% esetén 1,2;
MB a mozdony típusától függ:
  Gőzmozdony
Dízelmozdony
Villamos mozdony
Maglev mozdony
MB: 1 1,4 2 1

IB a kiválasztott helyi célállomás időszorzója:
Idő IB Idő IB Idő IB Idő IB
6 perc 0,7 2 óra 4,3 8 óra 11,5 2 nap 36,5
10 perc 1 3 óra 6 12 óra 15,5 1 hét 95
30 perc 1,8 4 óra 7,5 18 óra 21,5    
1 óra 2,7 6 óra 10 1 nap 28    
Nézzünk itt is egy konkrét példát:
A Pacific Surfliner szetthez tartozik a Surfliner kocsi. A fenti képlet adatai, ha helyi 3 órás útra visszük a vagont:
UB=LB=1,3 (+30%-os a vagon). utasszám=250, levélszám=900. A szett mozdonya az F59PHI Surfliner mozdony dízel üzemű, így MB=1,4. A háromórás útnál az időbónusz IB=6, végül a szett bónusza (+50%), így SZB=1,5. Arany = (1,5*1,3*250+0,1*1,3*900)*1,4*6*1,5=7617
Tehát egy ilyen kocsi a szettben 3 órás úton 7617 aranyat jövedelmez.
Az aranybevétel számoláshoz a legegyszerűbb, ha a menüben lévő kalkulátort használjuk: (http://trainhelp.i-host.hu/hun/kalkulator.php)


Aranytermelés helyi és nemzetközi viszonylatban, avagy az utasszállítás rejtelmei

Ez a kérdéskör a fenti bonyolult képletek alapján nem egyszerű, nem is szeretnénk belebonyolódni, csak az alapelveket fogalmazzuk meg:
Ha helyi útra küldöd el a személyszállító, vagy postavonatot, csak az alap utas, illetve levél mennyiségét vonja le a rendszer, de az elszámolás (aranyhozam) a bónuszokkal emelt mennyiségre vonatkozik. Ha nemzetközi vonalon szomszédnak vagy szerződőnek küldöd, akkor a mozdony­bónusz kivételével, minden bónusszal emelt mennyiséget von le az utas- és levélszámból, és a mozdonybónusszal emelt összeget juttatja a célhoz. Konkrét példával. Ha egy 100 utasos +100%-os bónuszú kocsi, 10% szettbónusszal villamos mozdonnyal helyben fut, akkor 100 utast von le egy útra, de a 100 utas helyett a +100% kocsibónusz miatt 200 utassal kell kalkulálni, erre jön a 10% szettbónusz, ez már 220 utas, erre még rárakódik a +100% villamos mozdony miatti bónusz, így 440 utas után kapod az aranyat. Ugyanez dízel esetén más lesz, a 220 utas csak 40%-kal nő a dízel­mozdony miatt, ez 308 fő. Nemzetköziben is ugyanennyi után fizet a játék, csak a moz­donybónusz kivételével minden bónuszt utasban is elvisz, tehát 220 utasfogyás lesz, és nem 100.
Helyi viszonylatban az időtartammal is lehet játszani, de a fenti példánál maradva nem mindegy, hogy a kocsival a 100 utast 10 percenként kell utaztatni vagy 12 óránként. A rövid utak hozama arányosan jóval nagyobb a hosszúakénál, csak győzni kell utassal, ehhez pedig sok nagy hozamú épület kell.
A tapasztalat azt mutatja, hogy az utasokat érdemesebb szomszédokkal csoportban egymásnak küldözgetni. Ekkor felszabadulnak helyi vágányok, amelyeken így több nyersanyagot lehet gyűj­teni, másrészt a nemzetközi vonatok hozama már egy címzett esetén is többet hoz, mint a helyi négy órás utaztatás. Ebben persze bejátszik a Terminál, az a speciális épület, ami 50% kapa­citás­növekedést jelent a nemzetközi személyszállításban. Ilyen lehetőség helyi viszonylatban nincs.
Érdemes arra is figyelni, hogy a +100%-os mozdonybónusz kizárólag a villamos mozdonyokra érvényes, a dízelre +40%, de gőzösre és maglevre 0%. Ezek tehát ugyanakkora aranybevétel mellett „eszik” az utasokat, különösen a nagy szorzójú (legalább +250%) maglev kocsik.
Tételezzük fel, hogy a szomszédaink annyi aranyat küldenek nekünk, mint amennyit tőlünk kapnak, ennek alapján vessük össze három szerelvény hozamát helyi négy órás úton és nemzetközi vonalon egy irányba és 8 irányba küldve:

Szerelvény helyi 4 órás út nemzetközi út
1 irányba
nemzetközi út
8 irányba
Raising Sun szett 97 387 arany 131 646 arany 269 874 arany
ICE V szett 336 243 arany 453 985 arany 930 576 arany
Silver Screen szett 661 500 arany 893 025 arany 1 830 704 arany

Mit jelentenek a játék képernyőjének bal felső sarkában villogó vagy folyamatosan világító lámpák?

Lámpa Jelentés
A saját helyi vonatod tér vissza az állomásodra nyersanyaggal megrakva.
A gép által küldött expresszvonat jön nyersanyaggal, arannyal, XP-vel.
A szomszédod által küldött vonat érkezik nyersanyaggal, arannyal, XP-vel.
Vonat várakozik az állomás előtt, arra várva, hogy a többit kirakodd és bejöhessen egy felszabaduló sínpárra.
A te nemzetközi vonatod tért vissza üresen, új indításra vár.

Mit jelentenek a szomszédaim képein megjelenő kis ikonok?

Négyféle ikon jelenhet meg: kék vonat, kis fehér boríték, sárga ötágú csillag és kék alapon „zzz” felirat. Jelentésük a következő:
A kis kék mozdony azt jelzi, hogy a szomszédod állomásának vágányain ajándék vonatok állnak, amit te tudsz kirakni bónusz anyagokért, aranyért, XP-ért.
A boríték azt jelzi, hogy ennek a szomszédodnak állomásán öt posta­csomag vár rád, ezekre kattintva a saját leveleid számát gyarapíthatod.
A sárga ötágú csillag azt jelzi, hogy ő egy új szomszédod, ha meglátogatod az állomását, akkor ajándékot kapsz a játéktól
A kék alapon látható „zzz” felirat a 72 órája inaktív szomszédodat jelzi. Ha felkeresed az állomását és aktiválod, azaz egy kattintással „kitakarítasz” nála, azért ajándék nyersanyagot kapsz az Ajándékdobozodba.

A kis kék vonatok a leszedésüket követően 23 óra múlva jelennek meg véletlenszerűen a szom­szédaid némelyikénél, a borítékok ugyanígy, csak 12 óránként. A megjelenő vonatok és borítékok száma is azonos, n darab szomszéd esetén körülbelül

Mik azok az expresszvonatok?

Az expresszvonatok a játék ajándékai. Amikor nyitva van előttünk a játék, 10 percenként -ha van szabad sínpárunk - befut az állomásunkra egy expresszvonat. Annak nyersanyagai, aranykészlete, XP értéke ajándék (leginkább azért, mert folyamatosan használjuk a játékot). Ahogy kirakodtuk az expresszvonatot, az üresen kigördül az állomásunkról. Természetesen csak addig érkeznek új expresszek, amíg van szabad sínpárunk, így előfordulhat, hogy vacsora közben akár 6–8 expressz is érkezhetne, de amikor a sínpárjaink megteltek, a játék nem küld újabbakat.
További expresszvonatokat is kirakodhatunk, ha vannak hozzá sípjaink. Erről a következő pontban olvashatunk.

Mire jók a sípok, és mennyi lehet belőlük?

A sípokkal expresszvonatokat tudsz behívni, amelyek leszedésével ajándék anya­gokhoz, aranyhoz, XP-hez juthatsz. Sípokat a vonattúrákkal gyűjthetsz, ezek száma legfeljebb 99. A szerződőktől is kapsz egyes feladatokért sípokat, így a sípok száma jóval több, maximum 999 lehet. De ha 99-nél több sípod van a vonattúrával a sípok számát nem tudod növelni.

Mi az a vonattúra?
A vonattúra játék a játékban. Az úton lévő helyi vonatokkal tehetünk vonattúrát. A Vonatok ikona kattintva a Helyi vonatok fülön látszanak az úton lévő szerelvényeid. Az időjelző területre húzva az egeret, előtűnik a Vonattúra lehetőség.

Ha erre kattintasz, akkor megjelenik a tájban robogó vonatod úton a dokkba, a városba, vagy visszatérőben az állomásodra. A vonatból bizonyos időközönként ajándékok repülnek ki. Olyan nyersanyagok, amiket szállít, arany és XP. Ezeket egérkattintással elkapva hozzáíródnak a raktárkészletedhez, aranymennyiségedhez és tapasztalati pontjaidhoz. Ha 100 XP-t összeszedsz és még nincs 99 sípod, akkor a sípjaid száma eggyel növekszik. Alapból 85 XP-t kaphatsz egy-egy vonattúrán, de ha a Királyi torony speciális épületet megvásárolod és elhelyezed az állomásodon, (39-es szinttől vehető meg 450 000 aranyért és 45 000 fáért), akkor nagyjából kétszer annyi anyagot és XP-t tudasz begyűjteni egy-egy vonattúrán. Vigyázz, a vonattúra félbeszakad, ha a vonat a dokkba, a városba vagy az állomásodra ér! Egy vonattal egy úton egy vonattúrát tehetsz, de azt akár több részletben is, amíg minden ajándékot be nem gyűjtöttél. Ha az aranyat vagy a nyersanyagot nem kapod el, az elvész, de az XP-ket addig dobja újra és újra, amíg el nem kapod.


 

Üzenőfali bejegyzések kérdésköre

Milyen sűrűn lehet vadászni az üzenőfali bejegyzésekre?

A játék egyik ingyenes bevételforrása az, hogy mások eredményeit az üzenőfalon lekattintva ajándékot kapunk. Az anyageladási üzeneteket és a sikertelen próbálkozásokat külön kezeli a rendszer. Képzeljük el, hogy a játék készítői minden játékosnak adnak 50 darab zsetont. Amikor rákattintunk egy szomszéd eredményéről szóló posztra, és még nem fogyott el annak az ajándéka, akkor a megjelenő ablakban olvasható mit kaptunk a kattintásért. Ezzel egy időben a rendszer egyet elvesz az 50 zsetonból és csak 24 óra múlva kapjuk vissza. Ha még van zsetonunk, próbálkozhatunk tovább. Amikor elfogy, több kísérletet nem tehetünk addig, amíg az első kattintástól el nemk 24 óra és az első zsetont vissza nem kapjuk. Tehát napi 50 sikeres próbálkozásunk lehet. Ha mondjuk reggel 9-kor ebből elhasználunk 20-at, majd délután 4-kor 30-at, akkor másnap reggel 9-kor újabb 20 kattintással próbálkozhatunk, és délután 4-kor további 30-cal.

Miért van az, hogy az egyik üzenőfali bejegyzés végén az olvasható, hogy TrainStation használatával, másokra pedig az, hogy PIXEL FEDERATION Games használatával?
A játék készítője a Pixel Federation. A játékot több felületről is el lehet érni, facebookból, google+-ból és a cég portáljáról is. Mindegy, honnan közelítjük meg, ugyanazt a játékot játszhatjuk a saját állomásunkon. Bármelyik fajta üzenetre rá lehet kattintani, legfeljebb a facebookból a portálra belépésnél mondani kell, hogy a facebookos profilunkkal akarunk belépni. Az üzenőfali bejegy­zések alján látható szöveg arra utal, hogy a szomszéd melyik felületről játszott, amikor azt az eredményt elérte, amiről az üzenet szól.

Honnan tudom, hogy egy üzenőfali bejegyzésből mit fogok kapni?
Ebből a szempontból négyféle bejegyzés létezik:
-az anyageladási,
-a szerződést záró,
-a zsákbamacskás,
-a közönséges.
Az anyageladásiból azt az anyagot kaphatjuk, amit a szomszéd eladott (az eladott mennyiség 10%-át, de legfeljebb 2000 darabot).
A szerződést zárónál mindig 5–5 drágakő a jutalma az első öt szerencsés kattintónak.
A zsákbamacskásból csak nyersanyagot kaphatunk.
Az összes többi publikálható eseménynél (szintlépés, szerződő közbenső feladatának befejezése, küldetés teljesítése stb.) közönséges bejegyzés jelenik meg a szomszédaink üzenőfalán, illetőleg az ő teljesítményükről a miénken, amikor a Megosztást választjuk (ez ajánlott). Ezekben a bejegyzésekben vagy 5 drágakő lapul (kb. 4% eséllyel) vagy nyersanyag, illetve XP. Régebben a bejegyzés végére odaírták, hogy mit kap az, aki rákattint, de ezt megváltoztatták, mondván, hogy úgyis mindegy, bármi jól jön ajándékba. Néha azonban egy konkrét nyersanyagra lenne szükségünk, és szeretnénk csak olyan bejegyzéseket kinyitni, amiből azt kapunk. A következő részben ennek a fortélyát mutatjuk be.

Hogyan válogathatom ki a nekem szükséges anyagot adó üzenőfali bejegyzéseket?
Ha nem a bejegyzésre kattintunk, hanem az azt közreadó szomszéd nevére jobb egérgombbal, akkor az ő üzenőfalát megnyithatjuk új ablakban. Ott a jobb oldalon lát­ható a bejegyzés, és ott már azt is elolvashatjuk, hogy mi az ajándék. Ha megfelel, ott helyben rá is kattinthatunk, ha pedig nem akkor bezárjuk az ablakot és keresünk másik bejegyzést.Saját állomásaim kérdésköre


Mire jó a 2. és a 3. állomás?
A 2. és 3. állomás kisegítő feladatokat lát el, onnan nem indíthatók további helyi szerelvények. Megvásárlásukkor nem kapunk újabb helyi vágányt a főállomásra. A kisegítő feladatok két össze­tevőből állnak:
 • Az 1. (Fő) állomáshoz hasonlóan itt is lehet öt utcaszintünk, azokra tehetünk épületeket, amivel az utasszám és az óránkénti utasszám-növekedés gyarapítható. Ahogy egyre magasabb szintre érünk, az utasforgalom is egyre nagyobb, így komoly szükségünk lesz az utasokra és vissza­pótlásukra, amikor a szerelvények indítása megcsappantja a várakozók létszámát.
 • A megfelelő speciális épületeket ezekre az állomásokra felépítve, vagy a raktáron keresztül a fő állomásról ide áthelyezve elérhető, hogy a játéktól kapott ajándék és a síppal behívható expresszvonatok (Train Yard torony –bal oldali kép), illetve a szomszédoktól érkező nemzetközi szerelvények (Váltó őrtorony – jobb oldali kép) a 2. illetve a 3. állomásra érkezzenek. Ezzel jól elkülöníthetjük a külön­bözőféle érkező vonatokat, nem zavarják egymást.

Hol tudom megvenni a 2. és a 3. állomást?
A Boltban a Bővítések és témák fülön találod meg a 2. és 3. állomás vásárlási lehetőségét.
Megvettem, de hogy jutok oda?
A játékképernyő tetején középen a játékszinted jelzője két oldalán található két nyíllal tudsz váltani a 2. és 3. állomásra, azokról meg hasonlóan vissza az 1. állomásra.

A 2. és 3. állomásra újra meg kell vennem a sínpárokat?

Nem. Ezek az állomások ugyanannyi sínpárral rendelkeznek, mint a fő állomásod. Tehát maximum 4 normál és 2 maglev szerelvény érkezhet rájuk is egyszerre. Ha a főállomásra új sínpárt vásárolsz, az az összes állomásodon látszani fog.

A 2. és 3. állomás témája azonos a fő állomáséval?

Nem, bármelyik állomásodon a többitől függetlenül választhatod meg a neked tetsző témát, időszakot és napszakot a megvásároltak közül. Tehát lehet a fő állomásodon Velence téma és éjszaka, a 2. állomásodon Japán téma, havazás és nappal, míg a 3. állomásodon London téma, eső és hullócsillagos éjszaka

Gondot okoz, ha a spéci épületek nem az első állomáson állnak?

A spéci épületek akkor fejtik ki áldásos hatásukat, ha nem a raktárban pihennek, tehát bármelyik állomásodra is helyezed el, hatni fog. Ez alól - természetesen - a két átirányító épület (a Train Yard torony és a Váltó őrtorony) olyan értelemben kivétel, hogy azok helye határozza meg a szomszédoktól érkező szerelvények, illetve a játéktól kapott expresszvonatok fogadóállomását.

Szerződők kérdésköre


Mit jelentenek a szerződések? Nekem miért nincs?
A játék érdekesebbé tételére találták ki a készítői a szerződőket, szerződéseiket. A szerződők kitalált karakterek, bár többségükhöz valamilyen, a vasút fejlődéstörténe­tében nagy szerepet játszó történelmi személyiség adott ihletet. Valamennyien egy-egy feladatsorral (a szerződésekkel) várják a játékosokat, akiknek ezeket kötött sorrendben kell elvégezniük, cserébe ajándékokat kapnak. A játék­ablak bal alsó részén található ikonok közül a jobb szélsővel léphetünk a szerződések felületére. Itt láthatók a számunkra elérhető szerződők. Az egyes szerződők szerző­déseinek elkezdése a játékos szintjéhez kötött, például Otto szerződéseit csak a 35. szinten kezdhetjük el.
A szerződések feladatainak elvégzéséhez szükség van legalább egy darab nemzetközi vágánya, amit a Boltban vásárolhatsz meg. Ezen a vágányon küldheted a szükséges nemzetközi szerelvényt a szerződőhöz. Alapértelmezés szerint négy órán át tart a szerelvény útja oda-vissza, az odaérkezés utáni egy órán át ki is rakodhatod a szerelvényt. Drágakő felhasználásával a járat menetideje három órásra rövidíthető, de ezt a lehetőséget csak a járat indításakor lehet kiválasztani, a helyiekkel ellentétben utólag nem gyorsítható fel a nemzetközi szerelvény.
Időnként megjelennek a játékban ideiglenes szerződők is, akik csak bizonyos ideig állnak a rendelkezésünkre, például az adventi időszakban.

Egyszerre lehet több szerződővel is üzletelni?

Az egyes szerződők elkezdési lehetősége a szintedtől függ, de amelyikükkel kapcsolatba tudsz kerülni, azokkal minddel üzletelhetsz akár egyszerre is.

Elküldtem a szerződőhöz 10 000 téglát, de hozzá kevesebb érkezett, itt lopnak?

Szó sincs lopásról, a nemzetközi szerelvények után adót kell fizetni, ez a szállított mennyiség egy tizede. A szomszédok tehát csak a 90%-át kapják meg a küldött anyagnak, a többi mindkettőtök számára elvész. A szerződőknél más a helyzet, ha te lepakolod az odaérkezett szerelvényt, és nem simán megvárod, hogy visszaérjen, akkor a 10% adót a szerződő visszakapja, tehát a fenti példánál nem 9000, hanem 10 000 tégla ér hozzá oda.

Mire jó a menetirány tervező?

A helyi vonatokkal ellentétben a nemzetközi vonatok egyszerre több (legfeljebb 8) irányba is elküldhetők, ezek a célok lehetnek vegyesen szerződők és partnerek. Nem árt tudnod a többfelé küldés szabályait: Ha az egy irányba küldendő mennyiség a 100%, akkor minden további irány 15%-kal növeli a szállítandó mennyiséget, tehát 115%, 130%, … 205% utazik a szerelvénnyel. De minden célállomáson annyiadrésze jelenik meg, mint ahány felé küldöd a szerelvényt, tehát ha egy irányba 10 000 acéllal menne a szerelvény, azt négy irányba küldve ennek 145%-a, 14 500 adag fogy a készletedből, és minden célállomáson ennek a negyede (3625 adag) fogadható. Csakhogy ennek 10%-át adóban levonja a játék, tehát a szomszéd ebből már csak a 90%-át kapja (a példa szerint ez 3263 adag), de ezt visszakaphatod a szerződőknél, ha magad rakodod ki a szerelvényt.

Ha több cél felé küldöm a szerelvényt, mi lesz a szerződők vagonos elvárásaival?

A szerződők egyes feladatai vagont kérnek. Ha többfelé küldöd a vagonokat, akkor azok mindenhol vagonnak számítanak, függetlenül attól, hogy mennyi anyag érkezik a célállomásra.       

Ha több cél felé küldöm a szerelvényt, mi lesz a szerződők adott számú adott vagonos elvárásaival?

A szerződők egyes feladatai egy adott vagon odaszállítását kérik konkrét darabszámban. Ha többfelé küldöd a vagonokat, akkor azok mindenhol annyi vagonnak számítanak, függetlenül attól, hogy mennyi anyag érkezik a célállomásra. Tehát egy 12 vagonos szerelvény minden helyen 12 vagonosnak számít.

Már elküldtem az utolsó körre a kért szettet, de a szerződőnél azt látom: Folyamatban 2 / 3.

A rendszer akkor írja jóvá az aktuális feladatrész elvégzését, amikor a szerződőnél kirakodsz, vagy ha nincs rá módod, hogy kirakodj, akkor a szerelvény visszaindulásakor a szerződőtől. Ha az adott feladatot ezzel teljesítetted is, akkor a jóváírás után közvetlenül megjelenik a teljesítés (a szerződést jelképező tollhegy a papírral himbálózni kezd, rá kell kattintanod). Ekkor oszthatod meg a szomszédaiddal az örömöt, és utána láthatod a következő feladatot.

A szerződő teljes szettet kér, meg kell vennem a drágaköves vagonokat is?

Nem, a szerződések teljesítéséhez nem kell megvenni a drágaköves vagonokat. A teljes szett azt jelenti, hogy annyi a szetthez tartozó vagont küldesz, ahány vagont a mozdony el tud húzni, ez lehet akár 1 fajta vagon is.

Építenem kell a szerződőnél, odavittem azt, amit kér, de nem zárul le a szerződés. Miért?

Ha a szerződőnél építened kell (dekorációt, épületet), akkor nem elég az ehhez szükséges anyagot, aranyat odaszállítanod. A szerződő Boltjában meg is kell venned és el kell helyezned az állomásán. Ehhez elég a szerződés képén az építendő dolog ikonjára kattintanod, az is a Boltba visz. Előfor­dulhat, hogy nincs hely az adott épületnek, ekkor nyugodtan tegyél a raktárba a szerződő állomásán olyan épületeket, amiket korábban húztál fel, hogy az újnak legyen hely.

Mit jelent az, hogy egy szerződő ideiglenes?

A játékban alapvető különbség van az állandó és az ideiglenes szerződők között. Az állandó szerződők feladatainak teljesítése után azok állomásának utashozama hozzáadódik a miénkhez, állomásuk utólag is felkereshető, átrendezhető. Az ideiglenes szerződők pedig csak egy rövid időszakra, egy esemény kapcsán lépnek színre a játékban, küldetéseik egyszerűbbek, és az adott határidő után kikerülnek a játékból, csak azok a dolgok maradnak utánuk, amiket a küldetéseikért kaptunk. (Jeles ünnepekkor, eseményekkor szoktak ilyennel kedveskedni a játék készítői: kará­csony, olimpia, sörfesztivál, ...) Az ideiglenes szerződőknél általában napi egy küldetés vár meg­oldásra, de a lassabban haladóknak is van idejük befejezni, mert legalább két hét rátartás mindig van az utolsó feladat megjelenése és a szerződő távozása között.

Rengeteg pénz és nyersanyag marad a befejezett szerződőknél, az kárba vész?

Sajnos egy része igen, de a szerződések teljesítése után az állandó szerződőnél maradt források ügyes felhasználásával a fejlődésünket segíthetjük elő. Az állandó szerződő összes küldetésének befejezése után az ő állomásán lévő épületek a mi állomásunk utasszámát növelik. Érdemes leltárt készíteni, hogy milyen épületek vannak az állomásán, és hogy a maradék forrásokból nem építhető-e a szabad helyre, vagy nem cserélhető-e le nagyobb hozamúra egyik-másik épület. A dekorációk is adhatnak több-kevesebb hozzájárulást a haladásunkhoz, hiszen a megvásárlásukkor kapott tapasz­talati pontok (XP) a saját XP értékünket gyarapítják. A megvett dekorációk aztán eladhatók és a pénzen esetleg további dekorációk vásárolhatók.
Az ideiglenes szerződőknél maradt, fel nem használt források a szerződő eltűnésével együtt kárba vesznek.

Hogyan variálhatom át egy szerződő állomását?

Amíg nem fejezted be az állandó szerződő összes küldetését, addig csak azokat a dolgokat (épületek, dekorációk) teheted arrébb, vagy raktárba, adhatod el, amiket te építettél nála. A boltjából vehetsz új dolgokat az állomására.
Amikor a szerződő átadta neked az állomását, azt ugyanúgy kezelheted, mint a sajátodat, szintenként ki-be kapcsolhatod a megjelenést, láthatóvá teheted az üres helyeket. Témát, időjárási viszonyt és napszakot azonban nem tudsz nála módosítani.

.Vészhelyzetek kérdésköre

Miért nem indul a játék? Valami üzenet látható a helyén.
A játékot általában csütörtökönként, magyar idő szerint 10 és 12 óra között frissítik, javítják. Ebben az időszakban kerülnek be a játékba az újdonságok is. Előfordul, hogy ilyenkor időlegesen nem lehet játszani. Az is előfordul néha, hogy a játékszerver körül valami hiba lép fel. Erről tájékoztat a felirat a működés várható visszaállásának időpontjával. Ilyenkor türelmesen várni kell, nem lehet játszani. Miután az akadály elhárul, a játék játszható tovább.

Nem tudok vonatot indítani. Miért?

Ennek a problémának több oka is lehet:
-Nincs szabad helyi vágányod. Megeshet, hogy azt látod, az állomásod minden sínpárja szabad, új helyi szerelvényt csak akkor állíthatsz üzembe, ha van szabad helyi vágányod. Maximum annyi helyi szerelvényt járathatsz egy időben, ahány helyi vágánnyal rendelkezel. Új helyi vágányt a Bolt Bővítések és témák osztályán vásárolhatsz.
-Kifogytál az erőforrásokból. Az egyes szerelvények elindításáért indítási díjat kell fizetni, amit a játék Adónak nevez. Ez a gőzmozdony vontatta szerelvényeknél arany, a dízelmozdonynál üzemanyag, a villamos és maglev mozdonyok elindításáért pedig uránban megszabott érték, minden mozdonynál egyedi érték. Ha ezek közül valamelyik erőforrásodat elhasználtad (elvásároltad, elszállítottad), akkor addig olyan típusú mozdonyt nem indíthatsz, amíg a készleted vissza nem termelődik. Üzemanyagot a helyi szerelvényekkel tudsz gyűjteni gőzmozdony, villamos vagy maglev mozdonnyal, ha üzemanyagos vagonokkal utaztatod. Uránt a helyi szerelvényekkel tudsz gyűjteni gőzmozdony vagy dízelmozdonnyal, ha uránszállító vagonokat járatsz. Aranyat is helyi szerelvényekkel gyűjthetsz, ha nem gőzmozdony vontatta utas- vagy postakocsikat járatsz. Aranyat úgy is kaphatsz, hogy eladsz valamilyen nyersanyagot, járművet, épületet vagy dekorációt. Bármelyik erőforrás érkezhet expresszvonattal is az állomásodra, amit síppal behívhatsz, vagy türelmesen kivárod, hogy 10–12 percenként a rendszer küldjön egyet. Uránt és üzemanyagot az üzenőfali bejegyzésekből is szerezhetsz. (Lásd ott!)
-Nincs a raktáradban és a tárolóvágányokon mozdony. Ha minden mozdonyod úton van, és még van szabad helyi vágányod, akkor a Bolt Mozdonyok osztályán vásárolhatsz magadnak újat.

Meg akarok venni valamit, de a rendszer nem engedi.

A boltban szinte minden termék a játékban elért szinthez kötve kapható. Ha még nem vagy azon a szinten, azt a dolgot nem veheted meg. Egyes áruk megvásárlásához a játék készítői további feltételeket is szabtak: adott téma megléte, adott bővítmény (pl. dízelizáció) megléte. Olyanok is szép számmal akadnak, amelyeknél a megvásárolható mennyiség limitált. Egy áru csak akkor vehető meg, ha ezen feltételek mindegyikét teljesítetted, nem érted el a termék vásárlási limitjét és van az adott termék vásárláshoz elegendő erőforrásod

Véletlenül eladtam, és most kellene, hogy tudom visszaszerezni?

Bizony azok a dolgok (mozdony, vagon, épület, dekoráció) amelyekre később szükségünk lehet egy küldetésnél, juthatnak arra a sorsra, hogy egy helycsinálási akció keretében a raktárból eladósorba kerülnek. Szerencsére a játék készítői nem akarnak ezen nyerészkedni, így az eladási árukon visszavásárolhatók a Bolt jobb alsó sarkában látható ikonnal elérhető Visszavásárló részlegben.
Azt azért jó tudni, hogy a Visszavásárló részlegben nem őriznek mindenből példányt, csak olyanokból, amelyek valamelyik küldetéshez vagy egy szerződő feladatához kellenek. Így például, az Ottó 15. feladatából megszerezhető Csapatszállító vagon nem vásárolható vissza, hiába része egy szettnek. Ha mégis olyat adtunk el, amit nem tudunk visszavásárolni, írhatunk egy levelet a supportnak (A játék tetején található Támogatás ikonra kattintva):

Az XXXXX helyére írd be a vonat/vagon nevét. Eddig mindenkinek visszaadták, de természetesen az árát levonják.

Mit tegyek, ha rossz helyre küldtem egy vonatot?

Helyi szerelvény a célállomásra (dokk, város) érkezéséig bármikor törölhető, persze ilyenkor elbukjuk a vonat indítási költségét. A vonat az indítási időponttól számítva leghamarabb 10 perc után üresen visszatér az állomásra és újra elindítható. (Ha az indítás után 3 perccel töröljük, 7 perc múlva fog visszatérni, míg az indítás után 12 perccel törölve azonnal visszaérkezik.)
Nemzetközi szerelvény az indításától számított 10 percen belül törölhető, és azonnal küldhető a következő célállomásra. A hibás indítás költsége ilyenkor is elvész.

Mit csináljak, ha drágakőért véletlenül megvettem egy olyan dolgot, amit nem akartam?

Ha nem állítod használatba, írhatsz a balesetről a supportnak, általában visszaveszik a cuccot és visszakapod a drágaköveket. Az ilyen balesetek elkerülésére van egy kapcsoló, amit, ha beállítasz, akkor drágaköves vásárláskor rákérdez a program, hogy biztosan meg akarod-e venni. Célszerű ezt bekapcsolva tartani.

Hogyan teremthetek elő drágaköveket?

Szedjük össze, hogyan szerezhetünk drágaköveket:
-Minden nap éjfél után egy perccel érkezik az állomásunkra egy zöld vonat Mr. Billtől, az 1-2-3 drágakövet hoz ajándékba. A vonat egy napig várakozik az állomásodon, mielőtt továbbáll. (Ilyen vonatot és vagont ami drágakövet hoz NEM lehet vásárolni!)
-A napi rendszerességű játék miatt a 6. nap után 1–1 drágakövet kaphatunk reggel 9 óra után a belépéskor vagy frissítéskor.
- Az egyes szerződők küldetései között vannak olyanok, amelyek jutalma drágakő.
-Az 5. szintig minden szintlépés 5–5 drágakövet eredményez.
-Minden 5-tel osztható szintre (5., 10., 15. …) lépésért 5 drágakövet kapunk 300-as szint alatt és 10-et 300-as felett. (300-as szinten 20 darab drágakő a hozomány.)
- Az üzenőfali bejegyzésekre kattintva átlagosan napi 10 drágakő szerezhető.
-A portál „Minigame” játéka is ad néha 1–2 drágakövet.
- A Rajongói oldalon (https://www.facebook.com/TrainStation) hetente van egy játék, ahol válaszolni kell a kérdésre, ezért 350–350 drágakövet kap 5 véletlenszerűen kiválasztott szerencsés.
- Időszakonként a játék készítői is ajándékoznak drágakövet. Ez jellemzően karácsonykor és a játék születésnapján, a játékkal kapcsolatos nagy esemé­nyekkor fordulhat elő.
- Szerencsére viszonylag ritkán fordul elő, de komolyabb üzemzavarok után a készítők szoktak kárpótlásul küldeni kb. 50 drágakövet minden játékosnak.
- És vásárolhatunk is magunknak a drágakövek szalagjára kattintva.

Hogyan szerezhetek egy konkrét anyagot?

 • Járass az adott anyagot szállító (helyi, nem nemzetközi!) szerelvényeket.
 • Anyagot a játékban nem tudsz vásárolni, se az igazi pénzedért, se a játék valutáiért (arany, XP, drágakő).
 • Nézd meg, hogy az adott anyagot szállító vagonok közül a legnagyobb teherbírásúakat használod-e!
 • Nézd meg, hogy az adott anyagot szállító vagonok közül nem áll-e a raktárban, és az nem cserélhető-e le a futó vonatokon lévők másfélékre!
 • Talán megéri a Boltban venni még ilyen vagonokat.
 • Az adott anyagot szállító vonatokkal érdemes Vonattúrát játszani.
 • Keress olyan üzenőfali bejegyzéseket, amelyek ilyen anyagot adnak (lásd fentebb)!

Hogyan szerezhetek XP-t?

 • Járass XP-s vagonokat szállító szerelvényeket!
 • Minden vonat indításáért megkapod a rendszertől a vonat indítási jutalmát, ami vonatonként eltérő XP mennyiség.
 • A Vonattúra bármelyik helyi szerelvénnyel játszva ad XP-t.
 • Az eszközök (mozdony, vagon), a dekorációk és az épületek megvásárlása is komoly XP forrás.
 • A lerakott zászlók 50–50 XP-t adnak.
 • Dokkban és a városban való rakodással
 • A gép által küldött vonatok "leszedésével"
 • Küldetések teljesítésével
 • Szerződések teljesítésével

A szerződő feladata teljes szettet kér, de ahhoz kellene vennem drágakőért is vagont

Bár több helyen is elolvasható, hogy a játék fogalmai szerint mi a teljes szett, nem árt újra átbeszélni. Vannak olyan járművek (mozdonyok, vagonok), amelyek egy szetthez tartoznak. Erről a raktárban vagy a boltban embléma utal a jármű képe mellett.
Az egyes szettek utaztatásáért szettbónuszt kapunk (több anyagot, utast, postát visz, mint ugyanannyi, ugyanolyan vagon, amelyek nem egy szetthez tartoznak). A szettbónuszt akkor kapjuk meg, ha kizárólag olyan járművekből állítunk össze szerelvényt, amelyek ugyanahhoz a szetthez tartoznak. Ha a szett mozdonya 12 vagont képes vontatni, de mi a szettből való 5 vagonnal járatjuk, akkor a szettbónuszt megkapjuk.
Amikor egy szerződőhöz teljes szett kell, már más a helyzet. Ilyenkor annyi vagont kell a mozdony mögé akasztanunk, amennyi a vonóereje, és mindegyik vagonnak a szetthez kell tartoznia. Az, hogy a vagonok milyenek, megvan-e mindenféle vagon a szetthez, az nem számít. Akár egyféle vagont is használhatunk, de abból annyit, mint a mozdony vonóereje .
Egy kis táblázaton mutatom meg szemléletesen is: Legyen egy szett neve A, egy másiké B! Az A szett mozdonya legyen képes 6 vagon vontatására, nevezzük AM-nek. a szetthez tartozik még az A1, A2 és A3 vagon is. A B szetthez a B1 vagon, és szetthez nem tartozó a C1 vagon.


Szerelvény

Szettbónusz

Teljes szett

AM–A1

jár

nem

AM–A1–A1–A1–A1–A1–A1

jár

igen

AM–A1–A2–A3

jár

nem

AM–A1–A1–A1–A1–B1–C1

nem

nem

A fentiek szerint tehát nem kell megvenni a szetthez a drágakőért kapható vagont, ha anélkül is van annyi vagonunk a szettből, amennyit a mozdony képes vontatni.

Sajnos nem férek hozzá akármikor a játékhoz, mi meddig érhető el?

 • Az ajándékdobozba kerülő ajándékok addig maradnak ott, amíg fel nem veszed őket, de ha a doboz megtelt, a további – neked küldött – ajándékok elvesznek.
 • A helyi vonatok a menetidejük 10%-áig várnak a kirakodásra. Ha például egy órára (60 percre) küldesz el egy vonatot, akkor az 6 percig vár a kirakodásra ( a 27. perctől és 33. perc végéig).
 • Ha nemzetközi vonatod érkezik a szomszédodtól, az az érkezéstől számítva legfeljebb 24 órát vár a kirakodásra, utána eltűnik (A küldők listáján ettől függetlenül megjelenik).
 • A szerződőkhöz küldött nemzetközi szerelvényeid 1 órát várnak a kirakodásra, ha 4 órára küldted, akkor az indítástól számított 2. órától, ha 3 órára, akkor az indítástól számított másfél órától kezdve.
 • A szomszédokhoz lerakott ajándékvonatok és -levelek addig maradnak ott, amíg fel nem szeded őket, vagy eljön az "újratermelődés" ideje
 • Az állomásodra visszaérkező szerelvényeid addig várnak a kirakodásra és újraindításra, amíg ki nem rakodsz.
 • Amelyik napon nem játszol, Mr. Bill drágaköves vonata nem fog hozzád érkezni.
 • Ugyanígy elvész a napi rendszerességű játék miatti bónuszod is.
 • A Minigame napi bónusza is elvész, ha kihagyod egy napon a pörgetést.

Mit jelent az, hogy egyes cuccok csak a portálon vehetők meg?

A játék portálos meglátogatása érdekében a játék készítői azt találták ki, hogy vannak a Boltban olyan dolgok (szettek), amelyek csak akkor vásárolhatók meg, ha a portálról belépve indítjuk a játékot. Ezt vagy a http://portal.pixelfederation.com/ oldalra lépve vagy egy szomszédunk portálos üzenőfali bejegyzésére kattintva tehető meg.
A csak a portálról belépve vehető dolgok ekkor a többi áru között a Boltban találhatók meg. E tulajdonságukról az árun olvasható tájékoztató informál.Megvegyem? Ne vegyem meg? kérdésköre

A Bolt Speciális és nosztalgia ajánlatából mit érdemes megvenni és mit nem?

Először is tisztázzuk, hogy a Speciális ajánlat és a Nosztalgia ajánlat eltérően működik a 90. szint alatt és utána. Az alsóbb szinteken lévők Speciális ajánlata szintfüggő, 50-90 szint között megegyezik a 90. fölötti szinten lévők Nosztalgia ajánlatával, nekik saját Nosztalgia ajánlatuk nincs.
Igazán „ütős” dolgok a Speciális ajánlatban fordulnak elő +200% feletti vagonok, nagy vonóerejű mozdonyok, magas hozamú épületek.
Az aranyért vehető tehervagonokat mindig érdemes megvenni, ha van rá fedezetünk, később minden ilyen nagy teherbírású vagon nagyon jól fog jönni.
A drágakőért vehető vagonokat nem ajánlott megvenni, hacsak nem egy jó erős szetthez kell.
A drágakőért vehető gőzmozdony vásárlását jól gondoljuk meg, azon alapból nincs semmi extra hozadék.
Dekorációt csak akkor vegyünk drágakőért, ha nem tudjuk elképzelni az életet nélküle.

Miért jó, ha sok témám van?

A témák zöme hátteret biztosít az állomásodnak, másik részük a napszakot, az időjárási helyzetet módosítja (Éjjel, Hóesés ...). Egyszerre legfeljebb három háttértémát használhatsz, így többet nem lenne érdemes megvenni. Azonban vannak az épületek és a küldetések között olyanok, amelyek nem vehetők meg, illetve nem teljesíthetők egy adott téma megléte nélkül. Ezek hiányában is lehet persze játszani. A téma az egyik olyan dolog, amit, ha megvettél, nem tudod eladni.

Mi az amit nem tudok eladni, ha megvettem?

 • téma
 • helyi vágány
 • tárolóvágány
 • nemzetközi vágány
 • menetirány tervező
 • sínpár
 • maglev pálya
 • raktárhely
 • utcaszint
 • utcabővítés
 • állomás
 • dízelizáció
 • villamosítás
 • maglev korszak

Utasszám és utaspótlás kérdésköre

Mire valók a zászlók és speciális épületek?

A zászlóinkkal, amit az ajándékdobozba kapunk a szomszédainktól, vagy megvehetünk a boltban, illetve a Nagykövetség, az Építésziroda és a két Antennatorony spéci épülettel az állomásunkon várakozó utasok maximális számás (utaslimit), illetve óránkénti vissza­töltődését (utaspótlás) fokozhatjuk. Az állomásunkra rakható zászlók száma alapértékként maximum 10.
Az állomásunk alap utaslimitjét az határozza meg, hogy az állomásainkra milyen épületeket építettünk fel. Az alap óránkénti utsapótlást is ez határozza meg, ami minden nem spéci épületnél látható a Boltban (a fent említett négy kivételtől eltekintve a spéci épületek nem növelik az utaslimitet és az utaspótlást, más különlegességgel segítik a játékunkat). Az épületek mindaddig kifejtik hatásukat, amíg valamelyik állomásunkon állnak, de a zászlók élettartama véges.
Bár a help más helyén olvasható, vegyük sorra, melyik mennyit hoz a konyhára:
Épületek:
Nagykövetség: Az állomásunkra lerakható zászlók maximális számát 10-zel növeli.

Építésziroda: Az alap utaslimit mellé további 100% utast ad.

Antennatorony I: Az alap utaslimit mellé további 50% utast ad.
Antennatorony II: Az állomásunkra lerakható zászlók maximális számát 5-tel növeli.

Zászlók:
A zászlók adatai itt olvashatóak

Minden számérték az alap utaslimitet, illetve –pótlást veszi alapul.
Tehát, ha az alap utaslimitünk 10 000, és a szomszédtól kapott "Limitemelő zászló"-t letesszük, akkor a limit az alaplimit 10%-ával, 1000 utassal nő 11 000-re. Ha egy másik ilyet is leteszünk, a limit ismét csak az alaplimit 10%-ával (1000 fő) nő 12 000-re.
Az ajándékdobozba csak Limitemelő zászló és Utasnövelő zászló érkezhet.
A leghatékonyabb Hozamfokozó zászlók drágakőért vehetők.
A vásárolható zászlók beszerzése a szinthez is kötött, erre is érdemes figyelni.

Az ajándékba kapott zászlókat az ajándékdobozból az Összes ajándék begyűjtése ikkonal lehet a raktárunkba áttenni.

A zászlókat bármelyik állomásunkra letehetjük, de csak zászlókorlát eléréséig (ez legfeljebb három állomásunkra együttesen letett zászlók számára vonatkozik). Amennyiben több zászlót már nem tehetünk az állomásunkra, akkor hibaüzenetet értesít a hiábavaló kísérletezésről:


Hopp, az előbb még volt zászló az állomásomon, de eltűnt. Miért?

A letűzött zászló a letűzés pillanatától a fentebb olvasható élettartamáig fejti ki áldásos hatását, hacsak el nem adod közben. Utána eltűnik, és a pótlása lehetségessé válik (a Raktárból, az Ajándékdobozból vagy a Boltból tehetsz le újat).

Miért csak végszükség esetén érdemes nyersanyagot cserélni?

Amikor nemzetközi szerelvénnyel küldünk anyagot, akkor annak 10%-át a játék adóként levonja. Nézzünk egy példát, ha szomszédodnak 200 000 üvegre van szüksége, akkor neked ahhoz, hogy annyit kapjon meg, azt a mennyiséget kell útnak indítanod, aminek a 90%-a 200 000 üveg, ez pedig 200000:0,9=222222 üveg, tehát a bolton biztos buksz 22 222 darab üveget, amit nem kis munkával gyűjtögettél össze. Ha cserébe – mondjuk – uránt kapsz a szomszédtól, akkor ő meg 22 222 uránt veszít a bolton.
Az is kérdés persze, hogy a nyersanyagok milyen árfolyamon cseréljenek gazdát, többnyire az egy az egyben a szokásos tarifa, de lehet számolni az anyageladás ablakban megnézhető eladási árak arányával is. Ez még fontosabb lehet, ha valaki arannyal akar fizetni a neki küldött nyersanyagért. Az eladási ablakban látható, hogy mennyi az egyes anyagok eladási arany­egyenértéke, és ebből kiszámítható a játék szerinti értékarányuk is. Az előbbi példát alapul véve 1000 üvegért 4000 aranyat kapunk a játéktól, 1000 uránért viszont 5000 arany a fizetség. Így jogos lehet az a felvetés, hogy mivel értékarányul 4 az 5-höz, a 200 000 üveg ellenértéke nem 200 000 urán, hanem csak 160 000, vagy aranyban számolva 800 000. Hiszen a 200 000 üvegért ennyit fizet a rendszer (200×4 000 = 800 000), és 160 000 uránért is (160×5 000 = 800 000).

   
Az egyes alapanyagok aranyértékéke a játék szerint 1000 egységre számolva:
fa 3000   szög 3000   tégla 3000   üveg 4000
üzemanyag 4000   acél 4000   kavics 4000   urán 5000
cement 5000   gumi 5000   karbon 5000   titán 5000
márvány 6000   kábel 6000   műanyag 6000   szilícium 6000

Persze mondhatjuk azt, hogy fölöslegünk van az adott anyagból, de ez csak átmeneti állapot, a szerződőköz idővel igen komoly anyagmennyiséget kell elszállítanunk, a jobb hozamú épületek is nagy tételben csappantják meg a raktárkészletünket a vásárlásukkor. Tehát nem érdemes szokássá tenni a csereberét.

Fortélyok


Hogyan úszhatjuk meg a legolcsóbban a szerződők egyes feladatait?

 

Amikor egy szerződőhöz egy adott személyszállító vagonnal, szettel kell menni, akkor a szállítandó utasszámot lehúzhatjuk a csúszkán a minimális 100-as értékre, csak ennyi lesz a fogyás nálunk, mégis számolja a kört a szerződőnél.
Amikor egy szerződőhöz egy adott tehervagonnal kell menni, akkor, ha már megvettük a megfelelő speciális épületet (Konténertároló) az indítás előtt a raktárba tehetjük, így a vagon kevesebb nyersanyagot visz el tőlünk. Az indítás után az épület azonnal visszatehető, nem változik már meg az elindított nyersanyag mennyisége utólag.
Amikor egy szerződőhöz egy adott személyszállító vagy postavagonnal kell menni, akkor ugyanezt a módszert követhetjük, de a speciális épület ekkor a Terminál.
A legegyszerűbb feladatoknál (Johann, Mrs. Wilma feladatai) nem érdemes ezzel variálni, a küldendő mennyiség amúgy is csekély.
Amikor az egyik feladatot befejezzük, az utolsó vonattal egyszerre küldhetjük a következő feladat első szerelvényét, ha lesz időnk leszedni nála. A leszedésnél arra kell ügyelni, hogy elsőként az aktuális feladat utolsó vonatát rakodjuk ki, várjuk meg az ajándékot, zsebeljük be, osszuk meg a hírt, ha akarjuk; és amikor már a következő feladat látszik, csak akkor szedjük le a második szerelvényt.
Konténertároló
Konténertároló
Terminál
TerminálHogyan lehetek biztos benne, hogy a szett összeállításánál nem keverek bele idegen vagont is?

Amikor szettet szeretnénk összerakni, elsőként a mozdonyt tegyük fel a vá­gányra a Szerelvény-összeállítóban. Ha ez Szetthez tartozik, megelevenedik a járműlistában a SET ikon. Erre kattintva csak azok a vagonok látszódnak, amelyek a szett részei, így megelőzhető a keveredés.


Hogyan készíthetek képet az állomásomról vagy annak egy részletéről?

Ere a kérdésre elég nehéz általános érvényű választ adni, hiszen operációs rendszerenként változik a lehetőség. Ami szinte mindenhol működik az a képernyőkép elmentése. A Print Screen (PRT SCR) billentyű lenyomásával a képernyő aktuális tartalma eltárolódik, és egy rajzoló, képszerkesztő programmal (Paint, Gimp, Photoshop, InkScape, …) szükség esetén körülvágható a kívánt méretre, elmenthető képfájlként. Szinte minden operációs rendszerhez található a neten olyan alkalmazás, amely segítségével a képernyőtartalom vagy annak egy része képfájllá alakítható. Érdemes körülnézni, kezelésük általában elég egyszerű, található belőlük több magyar nyelvű is. Windows 7 alatt ajánlott a képmetsző nevű alkalmazással a képet "kilopni" és kimenteni.

Hogyan tudom, hogy melyik szomszédom inaktív?

Az ajándékküldéskor kiderül az inaktivitás, hiszen azoknál a játékosoknál, akiknek ajándékot küldesz, de az elmúlt 24 órában nem játszottak, rákérdez a rendszer, hogy akarsz-e értesítést küldeni nekik. Azért arra figyelj, hogy nem minden inaktív játékos hagyta abba a játékot. Lehet, hogy nem jutott géphez, elutazott síelni, nyaralni, és amint lehetősége lesz rá játszik tovább. A játék készítői is gondoltak erre, ezért van a helyi vonalakon egynapos, kétnapos és egyhetes időtartamú küldési lehetőség, hogy addig se kényszerüljenek tétlenségre a szerelvények, amíg a gazda dolgozik vagy pihen.

Hogyan szabaduljak meg az inaktív szomszédaimtól?

Ez a kérdés leginkább azért szokott felmerülni, mert amióta az ajándékküldőben eltüntették az inaktívak halványsárga tónusú jelölését, sokan nem érnek a listájuk végére a nap végéig.
Inaktív szomszédból kétféle van, az egyik csoportba azok tartoznak, akik valójában nem is az ismerőseink, csak a játék miatt jelöltek minket, vagy mi jelöltük őket. Ezeket simán törölhetjük a facebookos ismerőseink közül. Sajnos a játékban a szomszédság néha hónapokig megmarad még, holott már nem kellene látnunk őket. A másik csoportba azok az inaktívak tartoznak, akik valóban az ismerőseink, és elkezdték a játékot a TrainStationnel, de beleuntak és már nem játszanak. Őket meg lehet kérni, hogy töröljék a TrainStation alkalmazást, ettől még az ismeretségünk megmarad, de a törlés után elvileg eltűnnek a szomszédaink közül a játékban.

Hogyan tudom elölről kezdeni a játékot?

Sokan vagyunk úgy vele, hogy az időközben felhalmozott tapasztalatok ismeretében szívesen kez­denénk újra a játékot, és akkor sokkal tudatosabban és jobban csinálnánk mindent. Erre azonban közvetlen lehetőségünk nincsen. Azonban van mód rá, hogy újra nulláról induljunk, méghozzá több is. Vagy létrehozunk egy új facebook profilt magunknak (újra regisztrálunk), vagy a játék oldalán hozunk létre új regisztrációt (account). Ezek akkor fognak jól működni, ha nem azt az e-mail címet használjuk hozzá, amit eddig, ellenkező esetben a régi állomásunkon találjuk magunkat. A fel­hagyott játék még évekig nem tűnik el, hacsak nem töröljük az alkalmazást a jelenlegi profilunkból.
Aki erre szánja rá magát, az mindenképp számoljon azzal, hogy újra kell a szomszédokat toboroznia. A portálos regisztrálásnál a profilban az e-mail cím alapján is lehet szomszédokat felvenni, akik csak a játékban lesznek szomszédaid, a facebookon nem lesznek az ismerőseid