Berthiné Zmluvy
Začíname od levelu 120

zmluva: Odmena:
1. zmluva: Navšťív Berthinu stanicu 8 ks Shanghai Express (410 0 +250%) vagonom.
Shanghai Express
--- ALEBO --- -/-
1. zmluva: Navšťív Berthinu stanicu 2 ks Koploper Poštový (0 2400 +100%) vagonom.
Koploper Poštový
6.000xp
2 ks Vločková vlajka (vlajky)
(+70,+70%,5d)

Vločková vlajka
2. zmluva: Dovez 70.000 titanu na Berthinu stanicu.
8.000xp
1 ks Blizzard koncový (400 0 +600%) vagon
(Blizzard Express setov)

Blizzard koncový
3. zmluva: Dovez 70.000 gúm na Berthinu stanicu.
10.000xp
3 ks Blizzard 2. trieda (400 0 +525%) vagony
(Blizzard Express setov)

Blizzard 2. trieda
4. zmluva: 2 ks Sladký zimný domov budovu postav na Berthinej stanicu.
nato je potrebné:
150.000 titanu
150.000 gúm

Sladký zimný domov
12.000xp
2 ks Sladký zimný domov budovy
(18 +134)(7.44)

Sladký zimný domov
5. zmluva: Pošli na Berthinu stanicu 12 ks elektrických vlakov.
14.000xp
3 ks Blizzard 1. trieda (450 0 +700%) vagony
(Blizzard Express setov)

Blizzard 1. trieda
6. zmluva: Dovez 90.000 uranu a 90.000 kremniku na Berthinu stanicu.
16.000xp
2 ks Vlajka blizard (vlajky)
(+250%,+250%,7d)

Vlajka blizard
7. zmluva: Dovez 7.500.000 zlata na Berthinu stanicu.
18.000xp
2 ks Blizzard VIP (425 0 +775%) vagony
(Blizzard Express setov)

Blizzard VIP
8. zmluva: 1 ks Zasnežená stanica budovu postav na Berthinej stanicu.
nato je potrebné:
110.000 uranu
110.000 kremniku

Zasnežená stanica
20.000xp
1 ks Zasnežená stanica budova
(25 +226)(9.04)

Zasnežená stanica
9. zmluva: Pošli na Berthinu stanicu 8 ks maglevov.
22.000xp
75 ks gemov
10. zmluva: 1 ks Sobí monument dekoraciu postav na Berthinej stanicu
nato je potrebné:
7.500.000 zlata
130.000 oceľu

Sobí monument
24.000xp
1 ks Blizzard (M7) lokomotívy
(Blizzard Express setov +125%)

Blizzard