Santavé Zmluvy
Začíname od levelu 23

zmluva: Odmena:
1. zmluva: Predaj 10 ks Spadnutý Strom dekoracii z Santavej stanici.
Spadnutý Strom
1.000xp
20 ks písťalkov
2. zmluva: Navšťív Santavú stanicu 10 ks Nosič Tehál (tehel +0%) vagonom.
Nosič Tehál
1.150xp
10 ks gemov
3. zmluva: Dovez 1.000 dreva na Santavú stanicu.
1.300xp
1 ks Santova Vlajka (vlajka)
(+70,+70%,5d)

Santova Vlajka
4. zmluva: Dovez 800 klinc na Santavú stanicu.
1450xp
1 ks Sobí Mach (XP +500%) vagon

Sobí Mach
5. zmluva: 1 ks Kôlňa budovu postav na Santavej stanicu.
nato je potrebné:
1.500 dreva
1.200 tehel

Kôlňa
1.600xp
1 ks Kôlňa budova
(6 +20)(3.33)

Kôlňa
6. zmluva: Navšťív Santavú stanicu 12 ks Donau (70 0 +10%) vagonom.
Donau
--- ALEBO --- -/-
6. zmluva: Navšťív Santavú stanicu 2 ks Royal (50 0 +300%) vagonom.
Royal
1.750xp
2 ks Cencúľ Poštový (0 1.000 +160%) vagony
(Cencúľ Express setov)

Cencúľ Poštový
7. zmluva: 2 ks Krmelec dekoraciu postav na Santavej stanicu
nato je potrebné:
1.000 skla
1.000 tehel

Krmelec
1.900xp
1 ks Krmelec dekoraciu
(- )

Krmelec
8. zmluva: Navšťív Santavú stanicu 1 ks Sobí Mach (XP +500%) vagonom.
Sobí Mach
2.050xp
2 ks Cencúľ 2. trieda (80 0 +100%) vagony
(Cencúľ Express setov)

Cencúľ 2. trieda
9. zmluva: 1 ks Sobie Stajne budovu postav na Santavej stanicu.
nato je potrebné:
1.250 tehel
1.250 skla

Sobie Stajne
2.200xp
1 ks Sobie Stajne budova
(17 +58)(3.41)

Sobie Stajne
10. zmluva: Dovez 2.000 klinc a 1.600 skla na Santavú stanicu.
2.350xp
2 ks Cencúľ 1. trieda (100 0 +160%) vagony
(Cencúľ Express setov)

Cencúľ 1. trieda
11. zmluva: 10 ks Vianočné Osvetlenie dekoraciu postav na Santavej stanicu
nato je potrebné:
3.250 klinc
1.950 skla

Vianočné Osvetlenie
2.500xp
2 ks Cencúľ VIP (35 0 +750%) vagony
(Cencúľ Express setov)

Cencúľ VIP
12. zmluva: Navšťív Santavú stanicu 5 ks settom.
2.650xp
10 ks gemov
13. zmluva: 1 ks Pozor Soby! dekoraciu postav na Santavej stanicu
nato je potrebné:
19.000 zlata

Pozor Soby!
2.800xp
1 ks Medovníkový Muž dekoraciu

Medovníkový Muž
14. zmluva: Dovez 2.500 dreva a 2.000 tehel na Santavú stanicu.
2.950xp
1 ks Santova Vlajka (vlajka)
(+70,+70%,5d)

Santova Vlajka
15. zmluva: 1 ks Elfský Hostinec budovu postav na Santavej stanicu.
nato je potrebné:
2.000 dreva
2.750 tehel
2.000 skla

Elfský Hostinec
3.100xp
1 ks Elfský Hostinec budova
(17 +60)(3.53)

Elfský Hostinec
16. zmluva: Dovez 25.000 zlata na Santavú stanicu.
3.250xp
1 ks Cencúľ (S8) lokomotívy
(Cencúľ Express setov +30%)

Cencúľ
17. zmluva: 1 ks Klinika Červený Nos budovu postav na Santavej stanicu.
nato je potrebné:
10.000 zlata
3.000 skla

Klinika Červený Nos
3.400xp
1 ks Klinika Červený Nos budova
(24 +92)(3.83)

Klinika Červený Nos
18. zmluva: Dovez 2.500 klinc na Santavú stanicu.
3.550xp
15 ks gemov
19. zmluva: 1 ks Santova Schránka dekoraciu postav na Santavej stanicu
nato je potrebné:
3.300 klinc

Santova Schránka
3.700xp
1 ks Santova Schránka dekoraciu

Santova Schránka
20. zmluva: Navšťív Santavú stanicu 20 ks Mailissippi (0 875 +0%) vagonom.
Mailissippi
--- ALEBO --- -/-
20. zmluva: Navšťív Santavú stanicu 2 ks Juneau (0 1500 +0%) vagonom.
Juneau
3.150xp
50 ks písťalkov
21. zmluva: Pošli na Santavú stanicu 7 ks parných vlakov.
4.000xp
1 ks Prepravník Sobov (XP +725%) vagon

Prepravník Sobov
22. zmluva: 1 ks Super Sane dekoraciu postav na Santavej stanicu
nato je potrebné:
15.000 zlata
7.000 dreva

Super Sane
4.150xp
1 ks Super Sane dekoraciu

Super Sane
23. zmluva: Navšťív Santavú stanicu 2 ks Prepravník Sobov (XP +725%) vagonom.
Prepravník Sobov
4.300xp
1 ks Ľadová Vlajka (vlajka)
(+120%, +120%, 5d)

Ľadová Vlajka
24. zmluva: Navšťív Santavú stanicu 1x a kompletnym (8) Cencúľ Express settom:
Cencúľ
Cencúľ
lokomotív
Cencúľ VIP
Cencúľ VIP
Vagón
Cencúľ 1. trieda
Cencúľ 1. trieda
Vagón
Cencúľ 2. trieda
Cencúľ 2. trieda
Vagón
Cencúľ Poštový
Cencúľ Poštový
Vagón
4.450xp
50 ks gemov