Robinové Zmluvy
Začíname od levelu 300

Zmlúv: Odmena:
1. zmlúv: Dovez 50.000 dreva na Robinovu stanicu.
13.000xp
10 ks gemov
2. zmlúv: Pošli na Robinovu stanicu 20 ks dízlovych vlakov.
13.500xp
3 ks World Champ reštauračný (1.165 0 +1.150%) vagony
(World Champ Express setov)

World Champ reštauračný
3. zmlúv: Dovez 60.000 mramoru na Robinovu stanicu.
14.000xp
2 ks World Flag (vlajky)
(+80%,+80%,7D)

World Flag
4. zmlúv: 1 ks Ufo Arena budovu postav na Robinovej stanicu.
nato je potrebné:
75.000 dreva
100.000 skla
75.000 mramoru

Ufo Arena
14.500xp
1 ks Ufo Arena budova
(35 +326)(9.31)

Ufo Arena
5. zmlúv: Dovez 2.200.000 zlata a 30.000 klinc na Robinovu stanicu.
15.000xp
8 ks World Champ 2.trieda (1.315 0 +990%) vagonov
(World Champ Express setov)

World Champ 2.trieda
6. zmlúv: Navšťív Robinovu stanicu 15 ks settom.
15.500xp
15 ks gemov
7. zmlúv: 3 ks Zlatá Trofej dekoraciu postav na Robinovej stanicu
nato je potrebné:
30.000 klinc
30.000 štrku
30.000 uranu

Zlatá Trofej
16.000xp
3 ks Zlatá Trofej dekoracie

Zlatá Trofej
8. zmlúv: Dovez 3.000.000 zlata na Robinovu stanicu.
16.500xp
8 ks World Champ 2.trieda (1.315 0 +990%) vagonov
(World Champ Express setov)

World Champ 2.trieda
9. zmlúv: Pošli na Robinovu stanicu 25 ks parných vlakov.
17.000xp
20 ks gemov
10. zmlúv: Dovez 70.000 tehel na Robinovu stanicu.
17.500xp
3 ks World Champ 1. trieda (1.240 0 +1.320%) vagony
(World Champ Express setov)

World Champ 1. trieda
11. zmlúv: Navšťív Robinovu stanicu 100 ks Masívne plasty (plastu +45%) vagonom.
Masívne plasty
--- ALEBO --- -/-
11. zmlúv: Navšťív Robinovu stanicu 3 ks Majestátne Klince (klinc +250%) vagonom.
Majestátne Klince
18.000xp
25 ks gemov
12. zmlúv: Dovez 80.000 paliva na Robinovu stanicu.
18.500xp
3 ks World Champ Vip (1.240 0 +1.620%) vagony
(World Champ Express setov)

World Champ Vip
13. zmlúv: 1 ks Seacoast stadium budovu postav na Robinovej stanicu.
nato je potrebné:
100.000 tehel
120.000 paliva
65.000 oceľu

Seacoast stadium
19.000xp
1 ks Seacoast stadium budova
(44 +450)(10.23)

Seacoast stadium
14. zmlúv: Pošli na Robinovu stanicu 30 ks elektrických vlakov.
19.500xp
1 ks Borderless (E25) lokomotívy
(World Champ Express setov +160%)

Borderless