Ethanové Zmluvy
Začíname od levelu 200

zmluva: Odmena:
1. zmluva: Dovez 1.000.000 kremniku na Ethanovú stanicu.
50.000xp
100 ks gemov
2. zmluva: Navšťív Ethanovú stanicu 10 ks JNR Guma (gúm +200%) vagonom.
JNR Guma
--- ALEBO --- -/-
2. zmluva: Dovez 1.500.000 gúm na Ethanovú stanicu.
55.000xp
5 ks Borderless Guma (gúm +350%) vagonov
(Borderless setov)

Borderless Guma
3. zmluva: Navšťív Ethanovú stanicu 15 ks Bagrovník (XP +130%) vagonom.
Bagrovník
60.000xp
2 ks Mega Posilnenie (vlajky)
(+60%,+60%)

Mega Posilnenie
4. zmluva: Dovez 2.000.000 plastu na Ethanovú stanicu.
65.000xp
5 ks Borderless Titán (titanu +350%) vagonov
(Borderless setov)

Borderless Titán
5. zmluva: Navšťív Ethanovú stanicu 240 ks DSB MA 2. trieda (350 0 +60%) vagonom.
DSB MA 2. trieda
70.000xp
350.000 ks plastu
6. zmluva: Dovez 1.500.000 káblov na Ethanovú stanicu.
75.000xp
5 ks Borderless Káble (káblov +350%) vagonov
(Borderless setov)

Borderless Káble
7. zmluva: Dovez 1.250.000 titanu a 1.500.000 oceľu na Ethanovú stanicu.
80.000xp
5 ks Borderless Kremík (kremniku +350%) vagonov
(Borderless setov)

Borderless Kremík
8. zmluva: Navšťív Ethanovú stanicu 5x a kompletnym (7) Camouflage settom:
Camouflage
Camouflage
lokomotív
Camouflage Cement
Camouflage Cement
Vagón
Camouflage Karbón
Camouflage Karbón
Vagón
Camouflage Titán
Camouflage Titán
Vagón
Camouflage Koncový
Camouflage Koncový
XP Vagón
85.000xp
5 ks Borderless Cement (cementu +350%) vagonov
(Borderless setov)

Borderless Cement
9. zmluva: Dovez 25.000.000 zlata na Ethanovú stanicu.
90.000xp
5 ks U-235 Kontajnery (uranu +1.000%) vagonov

U-235 Kontajnery
10. zmluva: Dovez 1.000.000 skla na Ethanovú stanicu.
a &
Pošli na Ethanovú stanicu 16 ks maglevov.
95.000xp
1 ks Borderless (D20) lokomotívy
(Borderless setov +200%)
(Tax: Free)

Borderless
11. zmluva: Navšťív Ethanovú stanicu 3 ks Big Boy (S12) lokomotívmi a
Navšťív Ethanovú stanicu 3 ks Big Boy (S12) lokomotívmi.

Big Boy


Dash 9-44CW Double
100.000xp
50 ks gemov
12. zmluva: 1 ks Vedecká rezidencia budovu postav na Ethanovej stanicu.
nato je potrebné:
1.200.000 mramoru
2.300.000 kremniku
3.400.000 plastu

Vedecká rezidencia
105.000xp
1 ks Catalyst Koncový (340 0 +775%) vagon
(Catalyst setov)

Catalyst Koncový
13. zmluva: Navšťív Ethanovú stanicu 4x a kompletnym (18) ARCon Cargo settom:
GL26C-2 ARCon
GL26C-2 ARCon
lokomotív
ARCon Mramor
ARCon Mramor
Vagón
ARCon Karbón
ARCon Karbón
Vagón
ARCon Plasty
ARCon Plasty
Vagón
ARCon Sklo
ARCon Sklo
Vagón
110.000xp
2 ks Catalyst 1. trieda (330 0 +750%) vagony
(Catalyst setov)

Catalyst 1. trieda
14. zmluva: Navšťív Ethanovú stanicu 150 ks settom.
115.000xp
2 ks Catalyst Lab (330 0 +890%) vagony
(Catalyst setov)

Catalyst Lab
15. zmluva: 2 ks Ionová cievka dekoraciu postav na Ethanovej stanicu
nato je potrebné:
2.000.000 oceľu
2.000.000 titanu
2.000.000 káblov

Ionová cievka
120.000xp
1 ks Ionová cievka dekoraciu

Ionová cievka
16. zmluva: Navšťív Ethanovú stanicu 4x a kompletnym (20) Borderless settom:
Borderless
Borderless
lokomotív
Borderless Guma
Borderless Guma
Vagón
Borderless Titán
Borderless Titán
Vagón
Borderless Káble
Borderless Káble
Vagón
Borderless Kremík
Borderless Kremík
Vagón
125.000xp
2 ks Catalyst VIP (335 0 +925%) vagony
(Catalyst setov)

Catalyst VIP
17. zmluva: Dovez 2.000.000 karbonu a 1.850.000 mramoru a 1.750.000 kremniku na Ethanovú stanicu.
130.000xp
1 ks Catalyst (E7) lokomotívy
(Catalyst setov +100%)

Catalyst
18. zmluva: Navšťív Ethanovú stanicu 10 ks EQ Žeriav (XP +465%) vagonom.
EQ Žeriav
a &
Navšťív Ethanovú stanicu 5x a kompletnym (7) Catalyst settom:
Catalyst
Catalyst
lokomotív
Catalyst 1. trieda
Catalyst 1. trieda
Vagón
Catalyst VIP
Catalyst VIP
Vagón
Catalyst Lab
Catalyst Lab
Vagón
Catalyst Koncový
Catalyst Koncový
Vagón
135.000xp
1 ks Quantus stanica budova
(40 +1320)(33.00)

Quantus stanica
19. zmluva: 5 ks Zdvíhač a 5 ks Škorpión "dekorácie" postav na Ethanovú stanicu
nato je potrebné:
2.000.000 karbonu
2.000.000 gúm
1.000.000 káblov
1.000.000 titanu

Zdvíhač


Škorpión

140.000xp
6 ks Macro Drillo (XP +500%) vagonov
(Macro Machines setov)

Macro Drillo
20. zmluva: Dovez 1.000.000 plastu a 1.000.000 kremniku a 1.000.000 mramoru na Ethanovú stanicu.
145.000xp
125 ks gemov
21. zmluva: Navšťív Ethanovú stanicu 20x a kompletnym (7) Catalyst settom:
Catalyst
Catalyst
lokomotív
Catalyst Koncový
Catalyst Koncový
Vagón
Catalyst VIP
Catalyst VIP
Vagón
Catalyst Lab
Catalyst Lab
Vagón
Catalyst 1. trieda
Catalyst 1. trieda
Vagón
150.000xp
500.000 ks oceľu
22. zmluva: 10 ks Svetlo 9000 dekoraciu postav na Ethanovej stanicu
nato je potrebné:
1.500.000 skla
1.100.000 oceľu
2.550.000 kremniku

Svetlo 9000
155.000xp
2 ks Mega Posilnenie (vlajky)
(+60%,+60%)

Mega Posilnenie
23. zmluva: Dovez 800.000 káblov a 900.000 kremniku na Ethanovú stanicu.
160.000xp
1 ks Hi-Tech Domov budova
(14 +280)(20.00)

Hi-Tech Domov
24. zmluva: 1 ks Quantus HQ budovu postav na Ethanovej stanicu.
nato je potrebné:
2.000.000 kremniku
1.000.000 mramoru
355.000 skla

Quantus HQ
165.000xp
1 ks Quantus HQ budova
(35 +900)(25.71)

Quantus HQ
25. zmluva: Predaj 5 ks Škorpión dekoracii z Ethanovej stanici.
Škorpión
--- ALEBO --- -/-
25. zmluva: Predaj 5 ks Zdvíhač dekoracii z Ethanovej stanici.
Zdvíhač
170.000xp
6 ks Macro Mechažeriav (XP +500%) vagonov
(Macro Machines setov)

Macro Mechažeriav
26. zmluva: Postav 1 ks R&D Stredisko a 1 ks Hi-Tech Domov a 1 ks Quantus Laboratóriá "budovy" na Ethanovej stanicu
nato je potrebné:
420.000 oceľu
1.070.000 cementu
350.000 gúm
350.000 karbonu
430.000 titanu
750.000 mramoru
370.000 káblov
390.000 plastu

R&D Stredisko


Hi-Tech Domov


Quantus Laboratóriá
175.000xp
1 ks Quantus Laboratóriá budova
(17 +340)(20.00)

Quantus Laboratóriá
27. zmluva: Navšťív Ethanovú stanicu 40x a kompletnym (21) CityElefant settom:
CityElefant
CityElefant
lokomotív
CityElefant Standard
CityElefant Standard
Vagón
CityElefant Koncový
CityElefant Koncový
Vagón
180.000xp
1 ks Tachyon Koncový (500 0 +575%) vagon
(Tachyon Maglev setov)

Tachyon Koncový
28. zmluva: 1 ks T-100 dekoraciu postav na Ethanovej stanicu
nato je potrebné:
100.000.000 zlata
500.000 titanu
500.000 karbonu

T-100
185.000xp
1 ks T-100 dekoraciu

T-100
29. zmluva: Dovez 1.950.000 kremniku a 2.000.000 plastu a 1.950.000 káblov na Ethanovú stanicu.
190.000xp
175 ks gemov
30. zmluva: Dovez 40.000.000 zlata na Ethanovú stanicu.
195.000xp
5 ks Tachyon 1. trieda (525 0 +525%) vagonov
(Tachyon Maglev setov)

Tachyon 1. trieda
31. zmluva: Navšťív Ethanovú stanicu 60 ks Macro Mechažeriav (XP +500%) a
60 ks Macro Drillo (XP +500%) vagonom.

Macro Mechažeriav


Macro Drillo
200.000xp
6 ks Macro Zdvíhač (XP +500%) vagonov
(Macro Machines setov)

Macro Zdvíhač
32. zmluva: Postav 2 ks Quantus Žeriav a 3 ks Drillo a 3 ks Mechažeriav "budovy" na Ethanovej stanicu
nato je potrebné:
36.000.000 zlata
1.500.000 káblov
1.050.000 oceľu

Quantus Žeriav


Drillo


Mechažeriav
205.000xp
1 ks Quantus Žeriav dekoraciu

Quantus Žeriav
33. zmluva: Pošli na Ethanovú stanicu 250 ks elektrických vlakov.
210.000xp
6 ks Macro Škorpión (XP +500%) vagonov
(Macro Machines setov)

Macro Škorpión
34. zmluva: 1 ks Antigravity centrum budovu postav na Ethanovej stanicu.
nato je potrebné:
1.800.000 mramoru
2.000.000 káblov
3.000.000 kremniku

Antigravity centrum
215.000xp
1 ks Antigravity centrum budova
(34 +878)(25.82)

Antigravity centrum
35. zmluva: Pošli na Ethanovú stanicu 150 ks maglevov.
220.000xp
1 ks Macro (E24) lokomotívy
(Macro Machines setov +500%)

Macro
36. zmluva: Predaj 5 ks Škorpión dekoracii z Ethanovej stanici.
Škorpión
--- ALEBO --- -/-
36. zmluva: Predaj 5 ks Zdvíhač dekoracii z Ethanovej stanici.
Zdvíhač
225.000xp
1 ks Mechažeriav dekoraciu

Mechažeriav
37. zmluva: Navšťív Ethanovú stanicu 330 ks Upptaget Poštový (0 2800 +30%) vagonom.
Upptaget Poštový
230.000xp
6 ks Tachyon Poštový (0 7000 +500%) vagonov
(Tachyon Maglev setov)

Tachyon Poštový
38. zmluva: Postav 10 dekoracii na Ethanovú stanicu
235.000xp
1 ks Tachyon (M12) lokomotívy
(Tachyon Maglev setov +50%)

Tachyon
39. zmluva: Dovez 2.500.000 titanu a 2.500.000 gúm na Ethanovú stanicu.
240.000xp
100 ks gemov
40. zmluva: Dovez 5.000.000 karbonu na Ethanovú stanicu.
--- ALEBO --- -/-
40. zmluva: Navšťív Ethanovú stanicu 175 ks Sturdy Karbón (karbonu +275%) vagonom.
Sturdy Karbón
245.000xp
1 ks Nucleus Koncový (titanu +1.200%) vagon
(Nucleus Maglev setov)

Nucleus Koncový
41. zmluva: 4 ks Lietajúce auto dekoraciu postav na Ethanovej stanicu
nato je potrebné:
2.000.000 plastu
1.000.000 karbonu
1.000.000 káblov

Lietajúce auto
250.000xp
3 ks Nucleus Titán (titanu +1.200%) vagony
(Nucleus Maglev setov)

Nucleus Titán
42. zmluva: Dovez 115.000.000 zlata na Ethanovú stanicu.
255.000xp
4 ks Nucleus Káble (káblov +1.200%) vagony
(Nucleus Maglev setov)

Nucleus Káble
43. zmluva: 1 ks Fúzny reaktor budovu postav na Ethanovej stanicu.
nato je potrebné:
5.000.000 kremniku
5.000.000 gúm

Fúzny reaktor
260.000xp
1 ks Fúzny reaktor budova
(20 +548)(27.40)

Fúzny reaktor
44. zmluva: Navšťív Ethanovú stanicu 195 ks Silný Mramor (mramoru +135%) vagonom.
Silný Mramor
--- ALEBO --- -/-
44. zmluva: Navšťív Ethanovú stanicu 30 ks Railpower Mramor (mramoru +300%) vagonom.
Railpower Mramor
265.000xp
4 ks Nucleus Kremík (kremniku +1.200%) vagony
(Nucleus Maglev setov)

Nucleus Kremík
45. zmluva: Navšťív Ethanovú stanicu 1x a kompletnym (11) Pulse Laser settom:
Pulse
Pulse
lokomotív
Pulse Business
Pulse Business
Vagón
Pulse Economy
Pulse Economy
Vagón
Pulse Koncový
Pulse Koncový
Vagón
Pulse Poštový
Pulse Poštový
Vagón
--- ALEBO --- -/-
45. zmluva: Navšťív Ethanovú stanicu 1x a kompletnym (24) Big Jack LifeGuard settom:
Big Jack LifeGuard
Big Jack LifeGuard
lokomotív
LifeGuard Čln
LifeGuard Čln
XP Vagón
LifeGuard Skútre
LifeGuard Skútre
XP Vagón
270.000xp
4 ks Nucleus Karbón (karbonu +1.200%) vagony
(Nucleus Maglev setov)

Nucleus Karbón
46. zmluva: Dovez 1.500.000 cementu a 3.500.000 mramoru a 1.000.000 titanu na Ethanovú stanicu.
275.000xp
1 ks Nucleus (M16) lokomotívy
(Nucleus Maglev setov +230%)

Nucleus
47. zmluva: 1 ks Herňa budovu postav na Ethanovej stanicu.
nato je potrebné:
3.500.000 mramoru
3.500.000 titanu
1.500.000 cementu

Herňa
280.000xp
1 ks Herňa budova
(29 +794)(27.38)

Herňa
48. zmluva: Navšťív Ethanovú stanicu 1x a kompletnym (16) Nucleus Maglev settom:
Nucleus
Nucleus
lokomotív
Nucleus Kremík
Nucleus Kremík
Vagón
Nucleus Káble
Nucleus Káble
Vagón
Nucleus Titán
Nucleus Titán
Vagón
Nucleus Karbón
Nucleus Karbón
Vagón
Nucleus Koncový
Nucleus Koncový
Vagón
285.000xp
150 ks gemov
49. zmluva: Navšťív Ethanovú stanicu 130 ks Silný Titán (titanu +135%) vagonom.
Silný Titán
--- ALEBO --- -/-
49. zmluva: Navšťív Ethanovú stanicu 6 ks M61 Titán (titanu +300%) vagonom.
M61 Titán
290.000xp
1 ks Predator Koncový (525 0 +600%) vagon
(Predator Maglev setov)

Predator Koncový
50. zmluva: 1 ks Veža Sage budovu postav na Ethanovej stanicu.
nato je potrebné:
2.000.000 plastu
2.000.000 titanu

Veža Sage
295.000xp
1 ks Veža Sage budova
(12 +340)(28.33)

Veža Sage
51. zmluva: Dovez 3.000.000 gúm a 2.500.000 karbonu a 1.500.000 káblov na Ethanovú stanicu.
300.000xp
4 ks Predator 2. trieda (550 0 +450%) vagony
(Predator Maglev setov)

Predator 2. trieda
52. zmluva: 1 ks Vesmírne stredisko budovu postav na Ethanovej stanicu.
nato je potrebné:
4.500.000 káblov
4.000.000 karbonu
3.000.000 gúm

Vesmírne stredisko
305.000xp
1 ks Vesmírne stredisko budova
(27 +740)(27.41)

Vesmírne stredisko
53. zmluva: Navšťív Ethanovú stanicu 9x a kompletnym (18) ARCon Cargo settom:
GL26C-2 ARCon
GL26C-2 ARCon
lokomotív
ARCon Mramor
ARCon Mramor
Vagón
ARCon Karbón
ARCon Karbón
Vagón
ARCon Plasty
ARCon Plasty
Vagón
ARCon Sklo
ARCon Sklo
Vagón
310.000xp
4 ks Predator 1. trieda (600 0 +550%) vagony
(Predator Maglev setov)

Predator 1. trieda
54. zmluva: 1 ks Riadiace stredisko budovu postav na Ethanovej stanicu.
nato je potrebné:
8.000.000 plastu

Riadiace stredisko
315.000xp
1 ks Riadiace stredisko budova
(24 +652)(27.17)

Riadiace stredisko
55. zmluva: Dovez 5.000.000 mramoru a 4.000.000 titanu a 3.000.000 uranu na Ethanovú stanicu.
320.000xp
2 ks Predator Výhliadkový (550 0 +650%) vagony
(Predator Maglev setov)

Predator Výhliadkový
56. zmluva: Dovez 175.000.000 zlata na Ethanovú stanicu.
325.000xp
1 ks Predator (M11) lokomotívy
(Predator Maglev setov +70%)

Predator
57. zmluva: 1 ks Odpaľovacia rampa budovu postav na Ethanovej stanicu.
nato je potrebné:
7.000.000 mramoru
7.000.000 titanu
5.000.000 uranu

Odpaľovacia rampa
330.000xp
1 ks Odpaľovacia rampa budova
(20 +556)(27.80)

Odpaľovacia rampa
58. zmluva: Navšťív Ethanovú stanicu 1x a kompletnym (11) Predator Maglev settom:
Predator
Predator
lokomotív
Predator 1. trieda
Predator 1. trieda
Vagón
Predator 2. trieda
Predator 2. trieda
Vagón
Predator Výhliadkový
Predator Výhliadkový
Vagón
Predator Koncový
Predator Koncový
Vagón
335.000xp
1 ks Holo-reklama dekoraciu

Holo-reklama
59. zmluva: Navšťív Ethanovú stanicu 72 ks Macro Zdvíhač (XP +500%) a
72 ks Macro Mechažeriav (XP +500%) vagonom.

Macro Zdvíhač


Macro Mechažeriav
a &
Dovez 2.000.000 karbonu na Ethanovú stanicu.
340.000xp
150 ks gemov
60. zmluva: 1 ks Vesmírny výťah budovu postav na Ethanovej stanicu.
nato je potrebné:
12.000.000 kremniku
8.000.000 káblov
7.000.000 karbonu

Vesmírny výťah
345.000xp
1 ks Červená planéta
(Odteraz je tvoja Ethanová stanica)