Kalkulátor XP úrovní

 Tvoja aktuálna úroveň   Možná dosiahnuteľná úroveň     Potrebné skúsenosti 
 
   

  Crampton Wagr S Class Wagr S Class
Dosiahnuteľné od tejto úrovne 3 152 280
Meno Crampton WAGR S Rada Dirk
Potrebné množstvo
Potrebné množstvo zlata

  Wagr SX Class Wagr SY Class Wagr SZ Class
Dosiahnuteľné od tejto úrovne 1000 2615 7220
Meno WAGR SX Class WAGR SY Class WAGR SZ Class
Potrebné množstvo
Potrebné množstvo zlata

  El Drac (Antoni) Kozmonet átjátszó (Ethan II) Vasúti munkás (Cornelius)
Dosiahnuteľné od tejto úrovne 165 230 250
Meno
(Kontraktor)
El Drac
(Antoni)
Vysielač Cosmonet
(Ethan II)
Socha železničiara
(Cornelius)
Potrebné množstvo
Potrebné množstvo zlata