Ethanové Zmluvy
Začíname od levelu 230

zmluva: Odmena:
1. zmluva: Predaj 20 dekoracii z Ethanovej stanici.
100.000xp
5 ks Marťanský kameň dekoracii

Marťanský kameň
2. zmluva: Navšťív Ethanovú stanicu 1.000 ks Marťanské stroje (XP +550%) vagonom.
Marťanské stroje
--- ALEBO --- -/-
2. zmluva: Navšťív Ethanovú stanicu 30 ks Planetárne vozidlá (XP +1000%) vagonom.
Planetárne vozidlá
110.000xp
1 ks Infinity U-235 Konc. (uranu +1.600%) vagon
(Infinity Cargo setov)

Infinity U-235 Konc.
3. zmluva: Dovez 2.000.000 uranu na Ethanovú stanicu.
120.000xp
5 ks Infinity sklo (skla +1.600%) vagonov
(Infinity Cargo setov)

Infinity sklo
4. zmluva: 10 ks Obytná jednotka budovu postav na Ethanovej stanicu.
nato je potrebné:
2.500.000 uranu
1.800.000 karbonu
1.500.000 plastu

Obytná jednotka
130.000xp
1 ks Obytná jednotka budova
(12 +292)(24.33)

Obytná jednotka
5. zmluva: Navšťív Ethanovú stanicu 80 ks Pulse Economy (500 0 +250%) vagonom.
Pulse Economy
--- ALEBO --- -/-
5. zmluva: Navšťív Ethanovú stanicu 2 ks Pulse Business (500 0 +425%) vagonom.
Pulse Business
140.000xp
5 ks Infinity oceľ (oceľu +1.600%) vagonov
(Infinity Cargo setov)

Infinity oceľ
6. zmluva: Dovez 2.500.000 skla na Ethanovú stanicu.
150.000xp
4 ks Infinity urán (uranu +1.600%) vagony
(Infinity Cargo setov)

Infinity urán
7. zmluva: Dovez 2.000.000 štrku na Ethanovú stanicu.
--- ALEBO --- -/-
7. zmluva: Navšťív Ethanovú stanicu 195 ks Silný Štrk (štrku +135%) vagonom.
Silný Štrk
160.000xp
30 ks gemov
8. zmluva: Dovez 250.000.000 zlata na Ethanovú stanicu.
170.000xp
5 ks Infinity plasty (plastu +1.600%) vagonov
(Infinity Cargo setov)

Infinity plasty
9. zmluva: 10 ks Servisný dron dekoraciu postav na Ethanovej stanicu
nato je potrebné:
3.000.000 štrku
3.000.000 skla
2.000.000 oceľu

Servisný dron
180.000xp
3 ks Servisný dron dekoracie

Servisný dron
10. zmluva: Dovez 5.000.000 káblov na Ethanovú stanicu.
190.000xp
1 ks Infinity (M20) lokomotívy
(Infinity Cargo setov +120%)

Infinity
11. zmluva: Navšťív Ethanovú stanicu 3x a kompletnym (20) Infinity Cargo settom:
Infinity
Infinity
lokomotív
Infinity plasty
Infinity plasty
Vagón
Infinity urán
Infinity urán
Vagón
Infinity oceľ
Infinity oceľ
Vagón
Infinity sklo
Infinity sklo
Vagón
Infinity U-235 Konc.
Infinity U-235 Konc.
Vagón
200.000xp
1 ks Top Posilnenie (vlajka)
(+100%,+100%)

Top Posilnenie
12. zmluva: 20 ks Vznášacia plošina dekoraciu postav na Ethanovej stanicu
nato je potrebné:
400.000.000 zlata

Vznášacia plošina
--- ALEBO --- -/-
12. zmluva: 3 ks Lietajúca paluba dekoraciu postav na Ethanovej stanicu
nato je potrebné:
225 gemov

Lietajúca paluba
210.000xp
1 ks Lietajúca paluba dekoraciu

Lietajúca paluba
13. zmluva: Dovez 3.000.000 kremniku na Ethanovú stanicu.
220.000xp
1 ks Hviezdny karbón (karbonu +1.000%) vagon

Hviezdny karbón
14. zmluva: Navšťív Ethanovú stanicu 720 ks Technologické súčiastky (XP +600%) vagonom.
Technologické súčiastky
230.000xp
40 ks gemov
15. zmluva: 5 ks Iskra Arkádie budovu postav na Ethanovej stanicu.
nato je potrebné:
6.000.000 káblov
5.000.000 kremniku

Iskra Arkádie
240.000xp
1 ks Iskra Arkádie budova
(20 +584)(29.20)

Iskra Arkádie
16. zmluva: Dovez 300.000.000 zlata na Ethanovú stanicu.
250.000xp
1 ks Transgalactic Konc. (275 0 +700%) vagon
(Transgalactic setov)

Transgalactic Konc.
17. zmluva: Navšťív Ethanovú stanicu 24x a kompletnym (24) FGC Cargo II settom:
FGC 353 Double
FGC 353 Double
lokomotív
FGC Cement
FGC Cement
Vagón
FGC Štrk
FGC Štrk
Vagón
FGC Guma
FGC Guma
Vagón
FGC Karbón
FGC Karbón
Vagón
--- ALEBO --- -/-
17. zmluva: Navšťív Ethanovú stanicu 2x a kompletnym (20) Railpower Cargo II settom:
Railpower Double
Railpower Double
lokomotív
Railpower Oceľ
Railpower Oceľ
Vagón
Railpower Palivo
Railpower Palivo
Vagón
Railpower Cement
Railpower Cement
Vagón
Railpower Mramor
Railpower Mramor
Vagón
260.000xp
11 ks Transgalactic Dva (260 0 +685%) vagonov
(Transgalactic setov)

Transgalactic Dva
18. zmluva: Dovez 3.000.000 karbonu na Ethanovú stanicu.
270.000xp
11 ks Transgalactic Jeden (285 0 +745%) vagonov
(Transgalactic setov)

Transgalactic Jeden
19. zmluva: Pošli na Ethanovú stanicu 100 ks elektrických vlakov.
280.000xp
1 ks Transgalactic (E23) lokomotívy
(Transgalactic setov +300%)

Transgalactic
20. zmluva: 20 ks Generátor gravitácie dekoraciu postav na Ethanovej stanicu
nato je potrebné:
55.000.000 zlata

Generátor gravitácie
290.000xp
1 ks Generátor gravitácie dekoraciu

Generátor gravitácie
21. zmluva: Navšťív Ethanovú stanicu 10x a kompletnym (9) Arrow Maglev settom:
Arrow
Arrow
lokomotív
Arrow 2. trieda
Arrow 2. trieda
Vagón
Arrow Koncový
Arrow Koncový
Vagón
--- ALEBO --- -/-
21. zmluva: Navšťív Ethanovú stanicu 3x a kompletnym (7) Catalyst settom:
Catalyst
Catalyst
lokomotív
Catalyst 1. trieda
Catalyst 1. trieda
Vagón
Catalyst VIP
Catalyst VIP
Vagón
Catalyst Lab
Catalyst Lab
Vagón
Catalyst Koncový
Catalyst Koncový
Vagón
(-> Ethan 12-17)
300.000xp
40 ks gemov
22. zmluva: 1 ks Marsodrap budovu postav na Ethanovej stanicu.
nato je potrebné:
2.000.000 titanu
2.000.000 gúm

Marsodrap
310.000xp
1 ks Marsodrap budova
(13 +344)(26.46)

Marsodrap
23. zmluva: Dovez 4.000.000 mramoru na Ethanovú stanicu.
320.000xp
50 ks gemov
24. zmluva: 1 ks Mars laboratóriá a 3 ks Partial Martian "budovy" postav na Ethanovej stanicu
nato je potrebné:
5.000.000 karbonu
2.000.000 titanu
6.000.000 mramoru

Mars laboratóriá


Partial Martian
330.000xp
1 ks Mars laboratóriá budova
(21 +504)(24.00)

Mars laboratóriá
25. zmluva: Dovez 2.500.000 gúm a 2.000.000 uranu na Ethanovú stanicu.
340.000xp
1 ks Partial Martian budova
(20 +474)(23.70)

Partial Martian
26. zmluva: 1 ks Vysielač Cosmonet dekoraciu postav na Ethanovej stanicu
nato je potrebné:
200.000.000 zlata

Vysielač Cosmonet
350.000xp
1 ks Vysielač Cosmonet dekoraciu

Vysielač Cosmonet
27. zmluva: 3 ks Neomagnetosféra dekoraciu postav na Ethanovej stanicu
nato je potrebné:
6.000.000 gúm
3.000.000 titanu

Neomagnetosféra
360.000xp
1 ks Neomagnetosféra dekoraciu

Neomagnetosféra
28. zmluva: Navšťív Ethanovú stanicu 480 ks IC4 Aarhus (0 5.000 +60%) vagonom.
IC4 Aarhus
--- ALEBO --- -/-
28. zmluva: Navšťív Ethanovú stanicu 24 ks IC4 Kodaň (300 0 +125%) vagonom.
IC4 Kodaň
370.000xp
1 ks Vlajka Quantus (vlajka)
(250%,250%)

Vlajka Quantus
29. zmluva: Dovez 3.000.000 plastu a 1.000.000 skla na Ethanovú stanicu.
380.000xp
50 ks gemov
30. zmluva: 2 ks Orbitálne Zrkadlo dekoraciu postav na Ethanovej stanicu
nato je potrebné:
4.000.000 plastu
2.000.000 skla
2.000.000 uranu

Orbitálne Zrkadlo
390.000xp
1 ks Terraformovaný Mars
()
31. zmluva: Dovez 3.000.000 oceľu na Ethanovú stanicu.
400.000xp
6 ks MKII Štrk (štrku +500%) vagonov
(Borderless MKII setov)

MKII Štrk
32. zmluva: 10 ks Quantus Mrakodrap budovu postav na Ethanovej stanicu.
nato je potrebné:
4.000.000 oceľu
2.000.000 štrku

Quantus Mrakodrap
410.000xp
2 ks Quantus Mrakodrap budovy
(10 +242)(24.20)

Quantus Mrakodrap
33. zmluva: Dovez 2.000.000 kremniku a 1.000.000 káblov na Ethanovú stanicu.
420.000xp
6 ks MKII Káble (káblov +500%) vagonov
(Borderless MKII setov)

MKII Káble
34. zmluva: 1 ks Quantus Elektráreň budovu postav na Ethanovej stanicu.
nato je potrebné:
3.000.000 cementu
2.000.000 kremniku
1.000.000 káblov

Quantus Elektráreň
430.000xp
1 ks Quantus Elektráreň budova
(30 +782)(26.07)

Quantus Elektráreň
35. zmluva: Dovez 3.000.000 uranu na Ethanovú stanicu.
440.000xp
6 ks MKII Kremík (kremniku +500%) vagonov
(Borderless MKII setov)

MKII Kremík
36. zmluva: Dovez 200.000.000 zlata na Ethanovú stanicu.
450.000xp
50 ks gemov
37. zmluva: 1 ks Quantus Čistička budovu postav na Ethanovej stanicu.
nato je potrebné:
2.000.000 cementu
1.000.000 tehel

Quantus Čistička
460.000xp
1 ks Quantus Čistička budova
(25 +654)(26.16)

Quantus Čistička
38. zmluva: Navšťív Ethanovú stanicu 130 ks Silné Plasty (plastu +135%) vagonom.
Limit:13

Silné Plasty
--- ALEBO --- -/-
38. zmluva: Navšťív Ethanovú stanicu 12 ks LifeGuard Plasty (plastu +310%) vagonom.
Limit:24

LifeGuard Plasty
470.000xp
6 ks MKII Tehly (tehel +500%) vagonov
(Borderless MKII setov)

MKII Tehly
39. zmluva: 10 ks Mars Veža budovu postav na Ethanovej stanicu.
nato je potrebné:
1.000.000 plastu
1.000.000 skla

Mars Veža
480.000xp
3 ks Mars Veža budovy
(10 +188)(18.80)

Mars Veža
40. zmluva: Dovez 3.000.000 tehel na Ethanovú stanicu.
490.000xp
60 ks gemov
41. zmluva: Dovez 2.000.000 klinc a 2.000.000 dreva na Ethanovú stanicu.
500.000xp
1 ks Borderless MKII (D24) lokomotívy
(Borderless MKII setov +200%)

Borderless MKII
42. zmluva: 1 ks Quantus Polia budovu postav na Ethanovej stanicu.
nato je potrebné:
3.000.000 dreva
3.000.000 mramoru

Quantus Polia
510.000xp
1 ks Quantus Polia budova
(34 +1000)(29.41)

Quantus Polia
43. zmluva: Navšťív Ethanovú stanicu 3x a kompletnym (24) Borderless MKII settom:
Borderless MKII
Borderless MKII
lokomotív
MKII Štrk
MKII Štrk
Vagón
MKII Káble
MKII Káble
Vagón
MKII Kremík
MKII Kremík
Vagón
MKII Tehly
MKII Tehly
Vagón
520.000xp
60 ks gemov
44. zmluva: 1 ks Mars Nemocnica budovu postav na Ethanovej stanicu.
nato je potrebné:
3.000.000 klinc
3.000.000 uranu
3.000.000 tehel

Mars Nemocnica
530.000xp
1 ks Mars Nemocnica budova
(35 +1100)(31.43)

Mars Nemocnica
45. zmluva: 1 ks Mars Relax Stredisko dekoraciu postav na Ethanovej stanicu
nato je potrebné:
500.000.000 zlata

Mars Relax Stredisko
540.000xp
1 ks Mars Relax Stredisko dekoraciu

Mars Relax Stredisko
46. zmluva: Dovez 4.000.000 dreva na Ethanovú stanicu.
550.000xp
2 ks Legatus VIP (1000 0 +2500%) vagony
(Legatus Express setov)

Legatus VIP
47. zmluva: Dovez 150.000.000 zlata na Ethanovú stanicu.
--- ALEBO --- -/-
47. zmluva: Navšťív Ethanovú stanicu 96 ks Arrow 2. trieda (500 0 +250%) vagonom.
Arrow 2. trieda
560.000xp
60 ks gemov
48. zmluva: 10 ks Quantbus dekoraciu postav na Ethanovej stanicu
nato je potrebné:
500.000.000 zlata

Quantbus
570.000xp
3 ks Quantbus dekoracie

Quantbus
49. zmluva: Dovez 3.000.000 paliva na Ethanovú stanicu.
580.000xp
8 ks Legatus 2nd Class (1500 0 +900%) vagonov
(Legatus Express setov)

Legatus 2nd Class
50. zmluva: Navšťív Ethanovú stanicu 15x a kompletnym (6) Sinus Rapid settom:
Sinus Rapid
Sinus Rapid
lokomotív
Sine Expres
Sine Expres
Vagón
Sine koniec
Sine koniec
Vagón
--- ALEBO --- -/-
50. zmluva: Navšťív Ethanovú stanicu 3x a kompletnym (11) Pulse Laser settom:
Pulse
Pulse
lokomotív
Pulse Business
Pulse Business
Vagón
Pulse Economy
Pulse Economy
Vagón
Pulse Koncový
Pulse Koncový
Vagón
Pulse Poštový
Pulse Poštový
Vagón
590.000xp
70 ks gemov
51. zmluva: Dovez 4.000.000 tehel na Ethanovú stanicu.
600.000xp
6 ks Legatus 1st Class (1000 0 +1800%) vagonov
(Legatus Express setov)

Legatus 1st Class
52. zmluva: 1 ks Vzdelávacie centrum budovu postav na Ethanovej stanicu.
nato je potrebné:
2.250.000 klinc
2.250.000 paliva
2.250.000 gúm

Vzdelávacie centrum
610.000xp
1 ks Vzdelávacie centrum budova
(35 +1000)(28.57)

Vzdelávacie centrum
53. zmluva: Dovez 245.000.000 zlata na Ethanovú stanicu.
620.000xp
70 ks gemov
54. zmluva: Dovez 4.000.000 mramoru a 4.000.000 karbonu na Ethanovú stanicu.
630.000xp
4 ks Legatus Mail (0 10.000 +1500%) vagony
(Legatus Express setov)

Legatus Mail
55. zmluva: 1 ks Emblém Verie dekoraciu postav na Ethanovej stanicu
nato je potrebné:
90.000.000 zlata
2.000.000 dreva
2.000.000 mramoru

Emblém Verie
640.000xp
1 ks Emblém Verie dekoraciu

Emblém Verie
56. zmluva: Navšťív Ethanovú stanicu 336 ks IC4 Aarhus (0 5000 +60%) vagonom.
IC4 Aarhus
--- ALEBO --- -/-
56. zmluva: Navšťív Ethanovú stanicu 24 ks IC4 Kodaň (3000 0 +125%) vagonom.
IC4 Kodaň
650.000xp
1 ks Legatus Tail (1000 0 +2000%) vagon
(Legatus Express setov)

Legatus Tail
57. zmluva: Dovez 3.000.000 štrku na Ethanovú stanicu.
--- ALEBO --- -/-
57. zmluva: Navšťív Ethanovú stanicu 130 ks Silný Štrk (kavics - +135%) vagonom.

Silný Štrk
660.000xp
100 ks gemov
58. zmluva: Dovez 3.500.000 oceľu na Ethanovú stanicu.
670.000xp
1 ks Legatus (M21) lokomotívy
(Legatus Express setov +50%)

Legatus
59. zmluva: 5 ks Quantus Vežiak budovu postav na Ethanovej stanicu.
nato je potrebné:
4.500.000 štrku
4.500.000 karbonu
4.500.000 plastu

Quantus Vežiak
680.000xp
2 ks Quantus Vežiak budovy
(14 +460)(32.86)

Quantus Vežiak
60. zmluva: Navšťív Ethanovú stanicu 3x a kompletnym (21) Legatus Express settom:
Legatus
Legatus
lokomotív
Legatus VIP
Legatus VIP
Vagón
Legatus 2nd Class
Legatus 2nd Class
Vagón
Legatus 1st Class
Legatus 1st Class
Vagón
Legatus Mail
Legatus Mail
Vagón
Legatus Tail
Legatus Tail
Vagón
690.000xp
1 ks Mars
(lokálnu destináciu iba pre maglevy)