Ottové Zmluvy
Začíname od levelu 35

Zmlúv: Odmena:
1. zmlúv: Predaj 10 dekoracii z Ottovej stanici.
600xp
1 ks Drevák (dreva +60%) vagon

Drevák
2. zmlúv: 1 ks Prérijná stanica budovu postav na Ottovej stanicu.
nato je potrebné:
500 dreva
600 klinc
400 tehel

Prérijná stanica
1.200xp
1 ks Ružová reštaurácia budova
(12 +44)(3.67)

Ružová reštaurácia
3. zmlúv: Dovez 400 tehel a 470 dreva a 270 skla na Ottovú stanicu.
1.800xp
1 ks Mostový žeriav budova
(10 +38)(3.80)

Mostový žeriav
4. zmlúv: Dovez 98.000 zlata na Ottovú stanicu.
2.400xp
1 ks Tesák (75 0 +100%) vagon
(T1-GER setov)

Tesák
5. zmlúv: Postav 2 ks Vidiecka rezidencia a 2 ks Vysoká rezidencia a 1 ks Prérijný hotel "budovy" na Ottovej stanicu
nato je potrebné:
900 dreva
350 skla
1.050 tehel

Vidiecka rezidencia


Vysoká rezidencia


Prérijný hotel
3.000xp
1 ks Tesák (75 0 +100%) vagon
(T1-GER setov)

Tesák
6. zmlúv: Dovez 870 klinc a 400 skla a 750 dreva na Ottovú stanicu.
3.600xp
1 ks Belgian Blazer (S9) lokomotívy

Belgian Blazer
7. zmlúv: Dovez 750 dreva a 650 tehel a 33.000 zlata na Ottovú stanicu.
4.200xp
2 ks Rozvážač Tehál (tehel +40%) vagony

Rozvážač Tehál
8. zmlúv: Dovez 98.000 zlata na Ottovú stanicu.
4.800xp
1 ks Pazúr (50 500 +100%) vagon
(T1-GER setov)

Pazúr
9. zmlúv: 1 ks Banka budovu postav na Ottovej stanicu.
nato je potrebné:
43.500 zlata
550 skla
850 tehel

Banka
5.400xp
1 ks Zlatý Kováč (oceľu +60%) vagon

Zlatý Kováč
10. zmlúv: 2 ks Vidiecka rezidencia a 6 ks Vysoká rezidencia "budovy" postav na Ottovej stanicu
nato je potrebné:
2.100 dreva
1.800 tehel
150 skla

Vidiecka rezidencia


Vysoká rezidencia
6.000xp
2 ks Tesák (75 0 +100%) vagony
(T1-GER setov)

Tesák
11. zmlúv: Navšťív Ottovú stanicu 20 ks Vagón Prasiat (XP +50%) vagonom.
Vagón Prasiat
6.600xp
30 ks gemov
12. zmlúv: Dovez 850 tehel a 1.200 klinc a 1.000 dreva na Ottovú stanicu.
5.400xp
1 ks Drvič Tehál (tehel +60%) vagon

Drvič Tehál
13. zmlúv: Navšťív Ottovú stanicu 80 ks Pasažiersky Vagón (55 0 +0%) vagonom.

Pasažiersky Vagón
15.000xp
1 ks Kamenný monument dekoraciu

Kamenný monument
14. zmlúv: Dovez 1.400 skla a 550 oceľu a 1.200 paliva na Ottovú stanicu.
8.400xp
1 ks T1-GER (S10) lokomotívy
(T1-GER setov +15%)

T1-GER
15. zmlúv: Dovez 115.000 zlata a 1.400 skla a 550 oceľu na Ottovú stanicu.
9.000xp
2 ks Vojenský Prepravník (XP +90%) vagony
(Nemecký vojnový vlak setov)

Vojenský Prepravník
16. zmlúv: Dovez 330.000 zlata na Ottovú stanicu.
9.000xp
2 ks Pazúr (50 500 +100%) vagony
(T1-GER setov)

Pazúr
17. zmlúv: Dovez 5.100 dreva na Ottovú stanicu.
10.200xp
1 ks Nemecká rezidencia budova
(12 +48)(4.00)

Nemecká rezidencia
18. zmlúv: Dovez 1.400 skla a 1.700 tehel a 550 oceľu na Ottovú stanicu.
10.800xp
2 ks Ťahač Skla (skla +60%) vagony

Ťahač Skla
19. zmlúv: 1 ks Nemecká rezidencia budovu postav na Ottovej stanicu.
nato je potrebné:
2.650 dreva
2.850 tehel
2.350 skla

Nemecká rezidencia
11.400xp
3 ks Tesák (75 0 +100%) vagony
(T1-GER setov)

Tesák
20. zmlúv: Navšťív Ottovú stanicu 125 ks Donau (70 0 +10%) vagonom.

Donau
12.000xp
60 ks gemov
21. zmlúv: 1 ks Depo údržby budovu postav na Ottovej stanicu.
nato je potrebné:
2.650 dreva
2.850 tehel
1.500 oceľu

Depo údržby
12.600xp
1 ks Kriegslokomotive (S10) lokomotívy
(Nemecký vojnový vlak setov +55%)

Kriegslokomotive
22. zmlúv: 1 ks Cirkus budovu postav na Ottovej stanicu.
nato je potrebné:
2.650 dreva
3.200 klinc
1.500 oceľu

Cirkus
13.200xp
1 ks Veľký cirkus budova
(22 +62)(2.82)

Veľký cirkus
23. zmlúv: 2 ks Nemecká rezidencia budovu postav na Ottovej stanicu.
nato je potrebné:
5.300 dreva
5.700 tehel
4.700 skla

Nemecká rezidencia
13.800xp
3 ks FLAK Vagón (XP +90%) vagony
(Nemecký vojnový vlak setov)

FLAK Vagón
24. zmlúv: 1 ks Poštový úrad budovu postav na Ottovej stanicu.
nato je potrebné:
2.700 skla
1.000 štrku
1.700 oceľu

Poštový úrad
14.800xp
1 ks Velitelstvo PFIT budova
(6 +26)(4.33)

Velitelstvo PFIT
25. zmlúv: 1 ks Burza budovu postav na Ottovej stanicu.
nato je potrebné:
3.350 tehel
2.700 skla
3.100 dreva

Burza
15.000xp
3 ks Vojenský Prepravník (XP +90%) vagony
(Nemecký vojnový vlak setov)

Vojenský Prepravník
26. zmlúv: Dovez 650.000 zlata na Ottovú stanicu.
15.600xp
2 ks Zlatý Tanker (paliva +60%) vagony

Zlatý Tanker
27. zmlúv: 1 ks Mestská pokladnica budovu postav na Ottovej stanicu.
nato je potrebné:
3.350 tehel
1.700 štrku
1.000 oceľu

Mestská pokladnica
16.200xp
1 ks Storm klub budova
(6 +26)(4.33)

Storm klub
28. zmlúv: Navšťív Ottovú stanicu 48 ks Vagón Kávy (XP +60%) vagonom.
Vagón Kávy
16.800xp
70 ks gemov
29. zmlúv: Dovez 2.250 štrku a 3.500 oceľu a 5.900 tehel na Ottovú stanicu.
17.400xp
2 ks Štrkový Mamut (štrku +60%) vagony

Štrkový Mamut
30. zmlúv: Dovez 8.800 tehel a 6.550 skla na Ottovú stanicu.
18.200xp
1 ks DRB 52 Double (S11) lokomotívy

DRB 52 Double
31. zmlúv: Dovez 17.600 tehel na Ottovú stanicu.
18.600xp
1 ks Továrenský komín budova
(11 +46)(4.18)

Továrenský komín
32. zmlúv: 3 ks Mestská vila budovu postav na Ottovej stanicu.
nato je potrebné:
7.650 dreva
11.250 tehel
7.650 skla

Mestská vila
19.200xp
21 ks písťalkov
33. zmlúv: 1 ks Nemecká veža budovu postav na Ottovej stanicu.
nato je potrebné:
5.900 tehel
4.400 skla
2.550 štrku

Nemecká veža
19.800xp
1 ks Nemecká veža budova
(5 +22)(4.40)

Nemecká veža
34. zmlúv: 1 ks Ottoburg dekoraciu postav na Ottovej stanicu
nato je potrebné:
635.000 zlata
7.800 dreva

Ottoburg
20.400xp
1 ks Ottoburg dekoraciu

Ottoburg
35. zmlúv: Dovez 6.600 tehel a 4.000 oceľu a 1.300 uranu na Ottovú stanicu.
21.000xp
1 ks Ottova zlieváreň budova
(19 +82)(4.32)

Ottova zlieváreň
36. zmlúv: 2 ks Nemecká rezidencia a 3 ks Mestská vila "budovy" postav na Ottovej stanicu
nato je potrebné:
12.950 dreva
16.950 tehel
12.350 skla

Nemecká rezidencia


Mestská vila
21.600xp
90 ks gemov
37. zmlúv: Dovez 6.600 tehel a 4.900 skla a 5.500 paliva na Ottovú stanicu.
22.200xp
1 ks Ottova tehelňa budova
(16 +76)(4.75)

Ottova tehelňa
38. zmlúv: 1 ks Brandenburgská brána budovu postav na Ottovej stanicu.
nato je potrebné:
27.400 tehel

Brandenburgská brána
22.800xp
1 ks BR 19.10 DRG (S14) lokomotívy

BR 19.10 DRG
39. zmlúv: Navšťív Ottovú stanicu 30 ks R&T Služobný Vozeň (XP +80%) vagonom.
Max.5

R&T Služobný Vozeň
55.000xp
2 ks FLAK Vagón (XP +90%) vagony
(Nemecký vojnový vlak setov)

FLAK Vagón
40. zmlúv: Dovez 2.000.000 zlata na Ottovú stanicu.
55.000xp
1 ks Sklad +100
(Odteraz je tvoja Ottová stanica)