Georgové Zmluvy
Začíname od levelu 30

Zmlúv: Odmena:
1. zmlúv: Predaj 10 dekoracii z Georgovej stanici.
400xp
1 ks Nosič Dreva (dreva +30%) vagon

Nosič Dreva
2. zmlúv: Dovez 1.000 dreva a 1.000 klinc na Georgovú stanicu.
800xp
30 ks gemov
3. zmlúv: Dovez 1.200 tehel na Georgovú stanicu.
--- ALEBO --- -/-
3. zmlúv: Dovez 1.900 oceľu na Georgovú stanicu.
1.200xp
3 ks Nákova (oceľu +40%) vagony

Nákova
4. zmlúv: Dovez 10.000 zlata na Georgovú stanicu.
1.600xp
2 ks Halford (0 1450 +90%) vagony

Halford
5. zmlúv: 2 ks Prístavná lampa a 2 ks Staničné hodiny a 3 ks Prístavná lavička "dekorácie" postav na Georgovú stanicu
nato je potrebné:
10.850 zlata
1.900 paliva
2105 oceľu
1.320 tehel

Prístavná lampa


Staničné hodiny


Prístavná lavička
2.000xp
1 ks Platinový Mallet (S8) lokomotívy

Platinový Mallet
6. zmlúv: Dovez 8.000 zlata a 3.500 dreva a 3.800 klinc na Georgovú stanicu.
2.400xp
1 ks Zásobník uhlia budova
(4 +18)(4.50)

Zásobník uhlia
7. zmlúv: Dovez 3.100 oceľu a 4.600 klinc na Georgovú stanicu.
2.800xp
1 ks Pixel Služob. Vozeň (XP +100%) vagon

Pixel Služob. Vozeň
8. zmlúv: Dovez 11.000 tehel na Georgovú stanicu.
3.200xp
2 ks Rozvážač Tehál (tehel +40%) vagony

Rozvážač Tehál
9. zmlúv: Dovez 5.200 dreva a 6.150 klinc na Georgovú stanicu.
3.600xp
60 ks gemov
10. zmlúv: Dovez 25.000 zlata na Georgovú stanicu.
4.000xp
1 ks Továreň budova
(21 +96)(4.57)

Továreň
11. zmlúv: 3 ks Nárožný dom a 2 ks Rezidencia "budovy" postav na Georgovej stanicu
nato je potrebné:
3.300 dreva
7.400 tehel
2.400 klinc
1.400 oceľu

Nárožný dom


Rezidencia
4.400xp
2 ks RED 500 (90 0 +130%) vagony

RED 500
12. zmlúv: Dovez 28.000 zlata a 7.900 oceľu na Georgovú stanicu.
4.800xp
2 ks QUEEN 500 (40 600 +100%) vagony

QUEEN 500
13. zmlúv: Dovez 15.400 tehel a 32.000 zlata na Georgovú stanicu.
5.200xp
1 ks Golden Scotsman (S10) lokomotívy

Golden Scotsman
14. zmlúv: Postav 1 ks Žeriav a 1 ks Malá továreň a 1 ks Lodenica "budovy" na Georgovej stanicu
nato je potrebné:
5.000 tehel
10.500 oceľu
5.000 štrku
2.000 dreva

Žeriav


Malá továreň


Lodenica
5.600xp
1 ks Tehelňa budova
(19 +50)(2.63)

Tehelňa
15. zmlúv: Dovez 7.100 tehel a 4.700 oceľu a 3.700 štrku na Georgovú stanicu.
6.000xp
3 ks Prepravník Štrku (štrku +40%) vagony

Prepravník Štrku
16. zmlúv: Dovez 9.050 klinc a 8.250 dreva na Georgovú stanicu.
6.400xp
3 ks Drevák (dreva +60%) vagony

Drevák
17. zmlúv: Dovez 40.000 zlata a 16.000 tehel na Georgovú stanicu.
6.800xp
1 ks Karmín (S11) lokomotívy
(Crimson Súprava setov +25%)

Karmín
18. zmlúv: Postav 1 ks Maják a 1 ks Portálový žeriav a 2 ks Manufaktúra "budovy" na Georgovej stanicu
nato je potrebné:
3.600 dreva
2.300 klinc
11.400 tehel
1.600 skla
3.800 oceľu

Maják


Portálový žeriav


Manufaktúra
7.200xp
1 ks Diplomat (0 1.650 +100%) vagon

Diplomat
19. zmlúv: Dovez 90.000 zlata na Georgovú stanicu.
7.600xp
1 ks Hudson Yellowbelly (S12) lokomotívy

Hudson Yellowbelly
20. zmlúv: Dovez 6.300 dreva a 8.200 tehel a 5.300 oceľu na Georgovú stanicu.
8.000xp
1 ks Depo s točňou budova
(18 +52)(2.89)

Depo s točňou
21. zmlúv: Dovez 45.000 zlata a 7.800 klinc a 4.800 štrku na Georgovú stanicu.
8.400xp
1 ks Big Bad Boy (S12) lokomotívy

Big Bad Boy
22. zmlúv: Dovez 115.000 zlata na Georgovú stanicu.
8.800xp
70 ks gemov
23. zmlúv: Dovez 4.000 oceľu a 5.200 dreva a 4.900 skla na Georgovú stanicu.
9.200xp
1 ks Zlieváreň budova
(19 +58)(3.05)

Zlieváreň
24. zmlúv: Dovez 21.300 dreva a 48.000 zlata na Georgovú stanicu.
9.600xp
4 ks Ťahač Skla (skla +60%) vagony

Ťahač Skla
25. zmlúv: Dovez 10.150 skla a 15.250 tehel na Georgovú stanicu.
10.000xp
4 ks Zlatý Kováč (oceľu +60%) vagony

Zlatý Kováč
26. zmlúv: Dovez 7.950 štrku a 9.950 oceľu na Georgovú stanicu.
10.400xp
4 ks SNail 60 (klinc +60%) vagony

SNail 60
27. zmlúv: Dovez 8.700 klinc a 6.700 oceľu a 7.900 dreva na Georgovú stanicu.
10.800xp
1 ks Opravovňa Big Boya budova
(28 +124)(4.43)

Opravovňa Big Boya
28. zmlúv: Dovez 35.000 zlata a 15.250 tehel na Georgovú stanicu.
11.200xp
4 ks Štrkový Mamut (štrku +60%) vagony

Štrkový Mamut
29. zmlúv: Dovez 37.000 zlata a 8.750 štrku na Georgovú stanicu.
11.600xp
1 ks LMS Korunovačná (S14) lokomotívy

LMS Korunovačná
30. zmlúv: Dovez 38.500 zlata a 9.500 klinc a 7.300 oceľu na Georgovú stanicu.
12.000xp
25 ks písťalkov
31. zmlúv: 1 ks Viktorianský sklad budovu postav na Georgovej stanicu.
nato je potrebné:
50.000 tehel
25.000 skla
40.000 oceľu

Viktorianský sklad
12.400xp
1 ks Viktorianský sklad budova
(15 +50)(3.33)

Viktorianský sklad
32. zmlúv: Navšťív Georgovú stanicu 80 ks Gresley LNER (90 0 +30%) vagonom.
Gresley LNER
12.800xp
5 ks *Gresley LNER* (100 0 +125%) vagonov
(Flying Scotsman setov)

*Gresley LNER*
33. zmlúv: 1 ks Viktorianská továreň budovu postav na Georgovej stanicu.
nato je potrebné:
35.000 tehel
35.000 oceľu
40.000 štrku

Viktorianská továreň
13.200xp
1 ks Viktorianská továreň budova
(15 +52)(3.47)

Viktorianská továreň
34. zmlúv: Dovez 60.000 dreva a 60.000 skla a 450.000 zlata na Georgovú stanicu.
13.600xp
5 ks *Gresley Kompozit* (80 500 +90%) vagonov
(Flying Scotsman setov)

*Gresley Kompozit*
35. zmlúv: Dovez 29.100 skla na Georgovú stanicu.
14.000xp
6 ks RED 500 (90 0 +130%) vagonov

RED 500
36. zmlúv: Dovez 26.000 štrku na Georgovú stanicu.
20.000xp
5 ks Ťahač Dreva (dreva +70%) vagonov

Ťahač Dreva
37. zmlúv: 2 ks Georgovo depo budovu postav na Georgovej stanicu.
nato je potrebné:
54.000 tehel
54.000 skla
54.000 štrku

Georgovo depo
24.000xp
1 ks Georgovo depo budova
(15 +50)(3.33)

Georgovo depo
38. zmlúv: Dovez 260.000 zlata na Georgovú stanicu.
28.000xp
6 ks Ocielka (oceľu +70%) vagonov

Ocielka
39. zmlúv: Dovez 32.700 oceľu na Georgovú stanicu.
32.000xp
1 ks Black Five Double (S16) lokomotívy

Black Five Double
40. zmlúv: Dovez 40.000 dreva a 40.000 klinc na Georgovú stanicu.
50.000xp
2 ks Rozšírenie depa
(Odteraz je tvoja Georgová stanica)