Mahatmavé Zmluvy
Začíname od levelu 28

Zmlúv: Odmena:
1. zmlúv: 10 ks Yogi lampa dekoraciu postav na Mahatmavej stanicu
nato je potrebné:
8.000 zlata

Yogi lampa
800xp
10 ks Yogi lampa dekoracii

Yogi lampa
2. zmlúv: Dovez 700 dreva na Mahatmavú stanicu.
--- ALEBO --- -/-
2. zmlúv: Dovez 600 tehel na Mahatmavú stanicu.
1.600xp
20 ks písťalkov
3. zmlúv: Postav 20 dekoracii na Mahatmavú stanicu
2.400xp
1 ks Cirkus budova
(18 +64)(3.56)

Cirkus
4. zmlúv: Dovez 98.000 zlata na Mahatmavú stanicu.
3.200xp
60.000 ks zlata
5. zmlúv: Dovez 600 klinc a 600 skla na Mahatmavú stanicu.
4.000xp
1 ks Brahma dekoraciu

Brahma
6. zmlúv: Dovez 1.100 dreva a 950 tehel na Mahatmavú stanicu.
4.800xp
40 ks písťalkov
7. zmlúv: Navšťív Mahatmavú stanicu 100 ks Smaragd Osobný (85 0 +15%) vagonom.

Smaragd Osobný
5.600xp
30 ks gemov
8. zmlúv: 1 ks Zlatá veža budovu postav na Mahatmavej stanicu.
nato je potrebné:
99.000 zlata
450 oceľu

Zlatá veža
6.400xp
2 ks Kashtrijská veža budovy
(4 +18)(4.50)

Kashtrijská veža
9. zmlúv: 1 ks Pandavská továreň budovu postav na Mahatmavej stanicu.
nato je potrebné:
1.250 skla
1.500 dreva

Pandavská továreň
7.000xp
3 ks Čajovníkový Olej (XP +205%) vagony

Čajovníkový Olej
10. zmlúv: 6 ks Taj dom budovu postav na Mahatmavej stanicu.
nato je potrebné:
270 oceľu
1.200 skla

Taj dom
8.000xp
1 ks Guru palác budova
(10 +52)(5.20)

Guru palác
11. zmlúv: Dovez 2.000 dreva a 2.600 klinc na Mahatmavú stanicu.
8.800xp
10.000 ks tehel
12. zmlúv: 6 ks Ghat búdka budovu postav na Mahatmavej stanicu.
nato je potrebné:
2.040 dreva
1.980 tehel

Ghat búdka
9.600xp
2 ks Ghat búdka budovy
(4 +16)(4.00)

Ghat búdka
13. zmlúv: Dovez 260.000 zlata na Mahatmavú stanicu.
10.400xp
60 ks písťalkov
14. zmlúv: Dovez 2.600 klinc a 1.700 skla na Mahatmavú stanicu.
11.200xp
3 ks Thermobrick (tehel +80%) vagony

Thermobrick
15. zmlúv: 2 ks Tapti manufaktúra budovu postav na Mahatmavej stanicu.
nato je potrebné:
2.600 klinc
750 oceľu

Tapti manufaktúra
12.000xp
1 ks Tapti manufaktúra budova
(12 +50)(4.17)

Tapti manufaktúra
16. zmlúv: Pošli na Mahatmavú stanicu 10 ks dízlovych vlakov.
12.800xp
60 ks gemov
17. zmlúv: Dovez 2.500 dreva a 2.000 skla na Mahatmavú stanicu.
13.600xp
3 ks Inox (oceľu +80%) vagony

Inox
18. zmlúv: 3 ks Nagpur dom budovu postav na Mahatmavej stanicu.
nato je potrebné:
2.550 dreva
2.049 skla

Nagpur dom
14.400xp
1 ks Nagpur dom budova
(7 +30)(4.29)

Nagpur dom
19. zmlúv: 5 ks Staničné hodiny dekoraciu postav na Mahatmavej stanicu
nato je potrebné:
230.000 zlata
1.800 oceľu

Staničné hodiny
15.200xp
80 ks písťalkov
20. zmlúv: Dovez 1.800 oceľu a 3.300 dreva na Mahatmavú stanicu.
30.000xp
1 ks Trafostanica dekoraciu
(Ettől a feladattól kezdve mehetnek villanyvonatok is Mahatmához!)

Trafostanica
21. zmlúv: Pošli na Mahatmavú stanicu 15 ks parných vlakov.
16.800xp
1 ks IR WDM-2 (D9) lokomotívy

IR WDM-2
22. zmlúv: 1 ks Nový Kashmir budovu postav na Mahatmavej stanicu.
nato je potrebné:
460.000 zlata

Nový Kashmir
17.600xp
1 ks Nový Kashmir budova
(18 +78)(4.33)

Nový Kashmir
23. zmlúv: Postav 15 ks Krishna lavička a 5 ks Vozík s ovocím a 5 ks Stánok s korením "budovy" na Mahatmavej stanicu
nato je potrebné:
2.250 oceľu
2.750 klinc
1.250 oceľu

Krishna lavička


Vozík s ovocím


Stánok s korením
18.400xp
5 ks Krishna lavička dekoracii

Krishna lavička
24. zmlúv: Dovez 3.200 klinc a 2.400 skla a 850 štrku na Mahatmavú stanicu.
19.200xp
12.000 ks oceľu
25. zmlúv: 1 ks Qutubský sklad a 1 ks Mumbajská dielňa "budovy" postav na Mahatmavej stanicu
nato je potrebné:
2.300 skla
3.100 klinc
850 štrku

Qutubský sklad


Mumbajská dielňa
20.000xp
3 ks Kýbel Cementu (cementu +60%) vagony

Kýbel Cementu
26. zmlúv: 15 ks Krishna krík a 15 ks Krátka palma "dekorácie" postav na Mahatmavú stanicu
nato je potrebné:
60.000 zlata

Krishna krík


Krátka palma

20.800xp
1 ks Brečtanový vežiak budova
(7 +48)(6.86)

Brečtanový vežiak
27. zmlúv: 6 ks Ghat búdka a 6 ks Taj dom "budovy" postav na Mahatmavej stanicu
nato je potrebné:
270 oceľu
1.200 skla
2.040 dreva
1.980 tehel

Ghat búdka


Taj dom
21.600xp
3 ks Pixel 2.trieda (170 0 +25%) vagony

Pixel 2.trieda
28. zmlúv: 1 ks Trhovisko madhya budovu postav na Mahatmavej stanicu.
nato je potrebné:
320.000 zlata

Trhovisko madhya
22.400xp
1 ks Trhovisko madhya budova
(26 +110)(4.23)

Trhovisko madhya
29. zmlúv: Dovez 3.350 štrku a 1.550 uranu na Mahatmavú stanicu.
23.200xp
1 ks Opustený sektretariát budova
(32 +154)(4.81)

Opustený sektretariát
30. zmlúv: 1 ks Mocný Hathi budovu postav na Mahatmavej stanicu.
nato je potrebné:
490.000 zlata
3.350 štrku

Mocný Hathi
24.000xp
1 ks Mocný Hathi dekoraciu

Mocný Hathi
31. zmlúv: 1 ks Indická brána budovu postav na Mahatmavej stanicu.
nato je potrebné:
3.350 štrku
6.250 paliva

Indická brána
24.800xp
1 ks Indická brána budova
(20 +94)(4.70)

Indická brána
32. zmlúv: Dovez 990.000 zlata na Mahatmavú stanicu.
25.600xp
3 ks AC1 (225 0 +0%) vagony

AC1
33. zmlúv: Pošli na Mahatmavú stanicu 20 ks dízlovych vlakov.
26.400xp
1 ks IR WDP4 (D11) lokomotívy

IR WDP4
34. zmlúv: 10 ks Banyan dekoraciu postav na Mahatmavej stanicu
nato je potrebné:
300.000 zlata

Banyan
27.200xp
10 ks Banyan dekoracii

Banyan
35. zmlúv: Pošli na Mahatmavú stanicu 20 ks elektrických vlakov.
28.000xp
4 ks AC1 (225 0 +0%) vagony

AC1
36. zmlúv: 1 ks Múdry Hathi dekoraciu postav na Mahatmavej stanicu
nato je potrebné:
860.000 zlata
9.450 cementu

Múdry Hathi
28.800xp
1 ks Múdry Hathi dekoraciu

Múdry Hathi
37. zmlúv: Postav 60 dekoracii na Mahatmavú stanicu
29.600xp
4 ks AC1 (225 0 +0%) vagony

AC1
38. zmlúv: Navšťív Mahatmavú stanicu 99 ks AC1 (225 0 +0%) vagonom.

AC1
50.000xp
99.000 ks zlata
39. zmlúv: Predaj 60 dekoracii z Mahatmavej stanici.
31.200xp
70 ks gemov
40. zmlúv: 1 ks Múzeum budovu postav na Mahatmavej stanicu.
nato je potrebné:
1.000.000 zlata

Múzeum
32.000xp
1 ks Opustená stanica budova
(37 +178)(4.81)

Opustená stanica
41. zmlúv: Dovez 17.500 štrku na Mahatmavú stanicu.
32.800xp
90 ks písťalkov
42. zmlúv: 1 ks Univerzita Mysore budovu postav na Mahatmavej stanicu.
nato je potrebné:
6.500 štrku
2.000 cementu
7.300 skla

Univerzita Mysore
33.600xp
1 ks Univerzita Mysore budova
(31 +140)(4.52)

Univerzita Mysore
43. zmlúv: 1 ks Chuť Indie budovu postav na Mahatmavej stanicu.
nato je potrebné:
8.750 dreva
7.250 skla
2.000 cementu

Chuť Indie
34.400xp
1 ks Chuť Indie budova
(10 +44)(4.40)

Chuť Indie
44. zmlúv: 1 ks Mysorský palác I budovu postav na Mahatmavej stanicu.
nato je potrebné:
18.650 tehel
12.600 skla

Mysorský palác I
35.200xp
1 ks Garratt rada P (S14) lokomotívy

Garratt rada P
45. zmlúv: Pošli na Mahatmavú stanicu 20 ks parných vlakov.
36.000xp
1 ks Mysorský palác I budova
(19 +92)(4.84)

Mysorský palác I
46. zmlúv: Navšťív Mahatmavú stanicu 5 ks Garratt rada P (S14) lokomotívmi.
(=>14)

Garratt rada P
36.800xp
1 ks Štedrý Hathi dekoraciu

Štedrý Hathi
47. zmlúv: 1 ks Štedrý Hathi dekoraciu postav na Mahatmavej stanicu
nato je potrebné:
1.000.000 zlata
7.500 štrku
3.700 cementu

Štedrý Hathi
37.600xp
80 ks gemov
48. zmlúv: Dovez 3.400.000 zlata na Mahatmavú stanicu.
38.400xp
1 ks Hlavný sekretariát I budova
(10 +44)(4.40)

Hlavný sekretariát I
49. zmlúv: 1 ks Mysorský palác II budovu postav na Mahatmavej stanicu.
nato je potrebné:
20.500 tehel
14.000 skla

Mysorský palác II
39.200xp
1 ks Mysorský palác II budova
(8 +38)(4.75)

Mysorský palác II
50. zmlúv: Pošli na Mahatmavú stanicu 20 ks elektrických vlakov.
40.000xp
1 ks Hlavný sekretariát II budova
(11 +50)(4.55)

Hlavný sekretariát II
51. zmlúv: Dovez 12.000 gúm na Mahatmavú stanicu.
40.800xp
3 ks BOBRN Titan (titanu +55%) vagony

BOBRN Titan
52. zmlúv: Dovez 5.000.000 zlata na Mahatmavú stanicu.
41.600xp
1 ks Shivaji východná budova
(9 +42)(4.67)

Shivaji východná
53. zmlúv: 20 ks lubovolné budovy postav na Mahatmavej stanicu
42.400xp
4 ks BOBRN Titan (titanu +55%) vagony

BOBRN Titan
54. zmlúv: Navšťív Mahatmavú stanicu 30 ks Núdzové Zásoby (XP +90%) vagonom.
Núdzové Zásoby
43.200xp
1 ks Black Tiger (D14) lokomotívy

Black Tiger
55. zmlúv: Dovez 23.000 dreva a 9.000 cementu na Mahatmavú stanicu.
44.000xp
1 ks Shivaji Západ budova
(9 +42)(4.67)

Shivaji Západ
56. zmlúv: 1 ks Mysorský palác III budovu postav na Mahatmavej stanicu.
nato je potrebné:
27.250 tehel
18.600 skla

Mysorský palác III
44.800xp
1 ks Mysorský palác III budova
(8 +38)(4.75)

Mysorský palác III
57. zmlúv: Dovez 27.250 tehel a 16.500 štrku na Mahatmavú stanicu.
45.600xp
1 ks Hlavný sekretariát III budova
(11 +50)(4.55)

Hlavný sekretariát III
58. zmlúv: 1 ks Červená pevnosť budovu postav na Mahatmavej stanicu.
nato je potrebné:
30.500 tehel
18.850 štrku

Červená pevnosť
46.400xp
1 ks Červená pevnosť budova
(24 +110)(4.58)

Červená pevnosť
59. zmlúv: Nvšťív Mahatmavú stanicu Mahatmavú stanicu
8 ks Black Tiger (D14) lokomotívmi a
8 ks IR WDP4 (D11) lokomotívmi a
8 ks Garratt rada P (S14) lokomotívmi.

Black Tiger


IR WDP4


Garratt rada P
47.200xp
1 ks Stanica Shivaji budova
(19 +88)(4.63)

Stanica Shivaji
60. zmlúv: Dovez 6.500.000 zlata na Mahatmavú stanicu.
70.000xp
1 ks Medzinárodný vlak
(Odteraz je tvoja Mahatmavá stanica)