Bobbyvé Zmluvy
Začíname od levelu 25

Zmlúv: Odmena:
1. zmlúv: Predaj 10 dekoracii z Bobbyvej stanici.
500xp
20 ks písťalkov
2. zmlúv: 5 ks Drevená lavička a 5 ks Telegrafný stĺp "dekorácie" postav na Bobbyvú stanicu
nato je potrebné:
700 dreva
850 klinc

Drevená lavička


Telegrafný stĺp

2.000xp
3 ks RM Zásoby (XP +70%) vagony

RM Zásoby
3. zmlúv: Dovez 600 tehel a 700 dreva na Bobbyvú stanicu.
3.000xp
3 ks RM Žeriav (XP +120%) vagony

RM Žeriav
4. zmlúv: Navšťív Bobbyvú stanicu 150 ks Connecticut (75 0 +20%) vagonom.
Connecticut
4.300xp
40 ks gemov
5. zmlúv: 5 ks Rezidencia a 5 ks Prístavná chatrč "budovy" postav na Bobbyvej stanicu
nato je potrebné:
1.000 dreva
700 paliva
1.000 tehel
DEN394

Rezidencia


Prístavná chatrč
5.400xp
3 ks RM Traťováci (XP +100%) vagony

RM Traťováci
6. zmlúv: 1 ks Bobbyho ranč budovu postav na Bobbyvej stanicu.
nato je potrebné:
60.000 zlata
1.300 klinc
830 skla

Bobbyho ranč
6.500xp
1 ks Bobbyho ranč budova
(37 +146)(3.95)

Bobbyho ranč
7. zmlúv: Pošli na Bobbyvú stanicu 25 ks parných vlakov.
7.600xp
3 ks QUEEN 500 (45 600 +100%) vagony
(Crimson Súprava setov)

QUEEN 500
8. zmlúv: 1 ks Vrtná veža dekoraciu postav na Bobbyvej stanicu
nato je potrebné:
600 dreva
600 tehel
400 paliva

Vrtná veža
8.700xp
2 ks Vrtná veža dekoracie

Vrtná veža
9. zmlúv: Dovez 130.000 zlata a 2.600 klinc na Bobbyvú stanicu.
10.000xp
1 ks V200 D-Storm (D7) lokomotívy
(D-Storm setov +40%)

V200 D-Storm
10. zmlúv: 3 ks Vrtná veža dekoraciu postav na Bobbyvej stanicu
nato je potrebné:
1.800 dreva
1.800 tehel
1.200 paliva

Vrtná veža
11.200xp
3 ks Storm Osobný (150 0 +60%) vagony
(D-Storm setov)

Storm Osobný
11. zmlúv: 10 ks Ropná veža dekoraciu postav na Bobbyvej stanicu
nato je potrebné:
1.000 oceľu
1.500 skla
1.600 paliva

Ropná veža
12.400xp
4 ks Ropná veža dekoracie

Ropná veža
12. zmlúv: Dovez 370.000 zlata na Bobbyvú stanicu.
13.600xp
25 ks písťalkov
13. zmlúv: Dovez 5.300 dreva na Bobbyvú stanicu.
14.800xp
1 ks Trafostanica dekoraciu

Trafostanica
14. zmlúv: Dovez 2.650 klinc a 2.350 tehel a 2.200 dreva na Bobbyvú stanicu.
16.000xp
4 ks Storm Osobný (150 0 +60%) vagony
(D-Storm setov)

Storm Osobný
15. zmlúv: 1 ks Storm klub a 1 ks Múzeum "budovy" postav na Bobbyvej stanicu
nato je potrebné:
150.000 zlata
650 štrku
1.200 oceľu

Storm klub


Múzeum
17.200xp
1 ks NS 600 Triple (D9) lokomotívy

NS 600 Triple
16. zmlúv: 2 ks Poštový úrad budovu postav na Bobbyvej stanicu.
nato je potrebné:
1.200 oceľu
2.600 klinc
2.000 skla

Poštový úrad
18.400xp
1 ks Zelený vežiak budova
(8 +38)(4.75)

Zelený vežiak
17. zmlúv: Dovez 1.950 skla a 1.200 oceľu a 2.000 paliva na Bobbyvú stanicu.
19.600xp
4 ks Cisternový Voz (paliva +40%) vagony

Cisternový Voz
18. zmlúv: 10 ks Obytný dom budovu postav na Bobbyvej stanicu.
nato je potrebné:
4.600 tehel
4.000 skla
2.500 oceľu

Obytný dom
20.800xp
35 ks písťalkov
19. zmlúv: 1 ks Gumáreň budovu postav na Bobbyvej stanicu.
nato je potrebné:
2.650 dreva
850 štrku
2.350 paliva

Gumáreň
22.200xp
1 ks Karmínové depo budova
(22 +44)(2.00)

Karmínové depo
20. zmlúv: 1 ks Wallstreet budovu postav na Bobbyvej stanicu.
nato je potrebné:
3.200 klinc
1.500 oceľu
2.350 skla

Wallstreet
24.400xp
1 ks Shanghai budova
(11 +36)(3.27)

Shanghai
21. zmlúv: 3 ks Socha Eiffelovky dekoraciu postav na Bobbyvej stanicu
nato je potrebné:
9.600 klinc
4.500 oceľu
186.000 zlata

Socha Eiffelovky
26.000xp
8 ks Skookum Expres (160 0 +20%) vagonov
(Národný poklad I setov)

Skookum Expres
22. zmlúv: 1 ks Stanica 60tych rokov budovu postav na Bobbyvej stanicu.
nato je potrebné:
5.200 paliva
3.950 klinc

Stanica 60tych rokov
27.000xp
1 ks Centrálna stanica budova
(12 +42)(3.50)

Centrálna stanica
23. zmlúv: Dovez 10.700 paliva na Bobbyvú stanicu.
28.000xp
6 ks Biodiesel (paliva +70%) vagonov

Biodiesel
24. zmlúv: Pošli na Bobbyvú stanicu 20 ks dízlovych vlakov.
29.000xp
60 ks písťalkov
25. zmlúv: 1 ks Akvárium budovu postav na Bobbyvej stanicu.
nato je potrebné:
330.000 zlata
3.800 skla
3.100 oceľu

Akvárium
30.000xp
1 ks JNR DD51 Sumo (D12) lokomotívy

JNR DD51 Sumo
26. zmlúv: Dovez 7.000 tehel a 1.550 uranu na Bobbyvú stanicu.
31.000xp
1 ks Kontrolná veža budova
(7 +38)(5.43)

Kontrolná veža
27. zmlúv: 1 ks Cosmo Clock budovu postav na Bobbyvej stanicu.
nato je potrebné:
6.250 paliva
7.700 tehel

Cosmo Clock
32.000xp
1 ks IR WDG-4 (D11) lokomotívy

IR WDG-4
28. zmlúv: Navšťív Bobbyvú stanicu 250 ks Sloboda (215 0 +0%) vagonom.
Sloboda
33.000xp
10 ks BiLevel Pošta (0 2200 +0%) vagonov

BiLevel Pošta
29. zmlúv: 2 ks Parabolická anténa dekoraciu postav na Bobbyvej stanicu
nato je potrebné:
8.000 oceľu
760.000 zlata

Parabolická anténa
34.000xp
80 ks písťalkov
30. zmlúv: 1 ks Terminál budovu postav na Bobbyvej stanicu.
nato je potrebné:
1.400 cementu
5.300 oceľu
5.400 skla

Terminál
35.000xp
1 ks Behemot (D12) lokomotívy

Behemot
31. zmlúv: Dovez 4.100 cementu na Bobbyvú stanicu.
36.000xp
4 ks Ťahač Grafitu (karbonu +40%) vagony

Ťahač Grafitu
32. zmlúv: Dovez 16.200 skla na Bobbyvú stanicu.
37.000xp
3 ks Prometheus (titanu +60%) vagony

Prometheus
33. zmlúv: 1 ks Kasíno budovu postav na Bobbyvej stanicu.
nato je potrebné:
545.000 zlata
9.250 tehel
6.470 skla

Kasíno
38.000xp
120 ks písťalkov
34. zmlúv: Pošli na Bobbyvú stanicu 40 ks elektrických vlakov.
39.000xp
1 ks Škoda 109E Double (E12) lokomotívy

Škoda 109E Double
35. zmlúv: Dovez 900.000 zlata na Bobbyvú stanicu.
40.000xp
1 ks Tobogán budova
(19 +114)(6.00)

Tobogán
36. zmlúv: Dovez 19.600 štrku na Bobbyvú stanicu.
41.000xp
6 ks VIP Transport (95 0 +220%) vagonov
(Bobbyho VIP setov)

VIP Transport
37. zmlúv: Navšťív Bobbyvú stanicu 120 ks Sloboda (100 0 +25%) vagonom.
Sloboda
42.000xp
160 ks písťalkov
38. zmlúv: Dovez 31.000 dreva na Bobbyvú stanicu.
43.000xp
7 ks VIP Transport (95 0 +220%) vagonov
(Bobbyho VIP setov)

VIP Transport
39. zmlúv: Dovez 12.200 cementu na Bobbyvú stanicu.
44.000xp
1 ks EMD E6 VIP (D13) lokomotívy
(Bobbyho VIP setov +45%)

EMD E6 VIP
40. zmlúv: Dovez 3.400.000 zlata na Bobbyvú stanicu.
60.000xp
1 ks Bobbyho púšť
(Odteraz je tvoja Bobbyvá stanica)