Valerie Zmluvy
Začíname od levelu 250-399

Zmlúv: Odmena:
1. zmlúv: Dovez 400.000 tehel na Valerie stanicu.
277.100xp
7 ks Arclight 2. trieda (450 0 +40%) vagonov
(Arclight Express II setov)

Arclight 2. trieda
2. zmlúv: Navšťív Valerie stanicu 35 ks Drevorubač (káblov +70%) vagonom.
Drevorubač
--- ALEBO --- -/-
2. zmlúv: Navšťív Valerie stanicu 3 ks Drevená Legenda (oceľu +280%) vagonom.
Drevená Legenda
316.700xp
2 ks Hudobná vlajka (vlajky)
(+200%,+200%,7d)

Hudobná vlajka
3. zmlúv: 1 ks Hudobná Skúšobňa budovu postav na Valerie stanicu.
nato je potrebné:
200.000 tehel

Hudobná Skúšobňa
356.300xp
8 ks Arclight 2. trieda (450 0 +40%) vagonov
(Arclight Express II setov)

Arclight 2. trieda
4. zmlúv: Dovez 25.000.000 zlata na Valerie stanicu.
395.800xp
15 ks Arclight 1. trieda (450 0 +90%) vagonov
(Arclight Express II setov)

Arclight 1. trieda
5. zmlúv: 2 ks Moderný Altánok dekoraciu postav na Valerie stanicu
nato je potrebné:
52.000.000 zlata

Moderný Altánok
425.400xp
2 ks Moderný Altánok dekoracie

Moderný Altánok
6. zmlúv: Dovez 250.000 káblov a 250.000 karbonu na Valerie stanicu.
475.000xp
20 ks gemov
7. zmlúv: Navšťív Valerie stanicu 24 ks Waterfall 2. trieda (200 0 +30%) vagonom.
Waterfall 2. trieda
514.600xp
1 ks Arclight koncový (450 0 +50%) vagon
(Arclight Express II setov)

Arclight koncový
8. zmlúv: 1 ks Nahrávacie Štúdio budovu postav na Valerie stanicu.
nato je potrebné:
225.000 tehel
350.000 káblov

Nahrávacie Štúdio
554.200xp
1 ks Zaandam Hotel budova
(19 +248)(13.05)

Zaandam Hotel
9. zmlúv: Dovez 525.000 gúm na Valerie stanicu.
593.800xp
1 ks CRH-X Arc (E31) lokomotívy
(Arclight Express II setov +50%)

CRH-X Arc
10. zmlúv: 1 ks Hudobná škola budovu postav na Valerie stanicu.
nato je potrebné:
560.000 gúm
350.000 káblov

Hudobná škola
633.300xp
1 ks Mount Vernon budova
(22 +328)(14.91)

Mount Vernon
11. zmlúv: 2 ks Zóna oddychu učenca dekoraciu postav na Valerie stanicu
nato je potrebné:
44.000.000 zlata

Zóna oddychu učenca
672.900xp
2 ks Zóna oddychu učenca dekoracie

Zóna oddychu učenca
12. zmlúv: Navšťív Valerie stanicu 3x a kompletnym (9) Arrow Maglev settom:
Arrow
Arrow
lokomotív
Arrow 2. trieda
Arrow 2. trieda
Vagón
Arrow Koncový
Arrow Koncový
Vagón
712.500xp
50 ks gemov