Giovannové Zmluvy
Začíname od levelu 150

zmluva: Odmena:
1. zmluva: Dovez 50.000.000 zlata na Giovannovú stanicu.
20.000xp
50 ks gemov
2. zmluva: Navšťív Giovannovú stanicu 20 ks Silberling L150 (175 0 +150%) vagonom.
Silberling L150
21.000xp
1 ks Čestné ocenenie dekoraciu

Čestné ocenenie
3. zmluva: Dovez 400.000 štrku na Giovannovú stanicu.
--- ALEBO --- -/-
3. zmluva: Navšťív Giovannovú stanicu 50 ks Sibír Štrk (štrku +200%) vagonom.
Sibír Štrk
22.000xp
1 ks Stará vila Leone budova
(30 +500)(16.67)

Stará vila Leone
4. zmluva: Navšťív Giovannovú stanicu 20x a kompletnym (5) Shanghai MT settom:
Shanghai MT
Shanghai MT
lokomotív
Shanghai Express
Shanghai Express
Vagón
Shanghai Koniec
Shanghai Koniec
Vagón
23.000xp
50 ks písťalkov
5. zmluva: Navšťív Giovannovú stanicu 50 ks Vagón s Vyklápačom (XP +100%) a
50 ks Prepravník Žeriavov (XP +100%) vagonom.

Vagón s Vyklápačom


Prepravník Žeriavov
24.000xp
1 ks Podporné stĺpy (dreva +500%) vagon
(Stavebná výbava setov)

Podporné stĺpy
6. zmluva: Dovez 40.000.000 zlata na Giovannovú stanicu.
--- ALEBO --- -/-
6. zmluva: Navšťív Giovannovú stanicu 10 ks Podporné stĺpy (dreva +500%) vagonom.
Podporné stĺpy
25.000xp
1 ks Oceľové lešenie (oceľu +500%) vagon
(Stavebná výbava setov)

Oceľové lešenie
7. zmluva: Dovez 40.000.000 zlata na Giovannovú stanicu.
--- ALEBO --- -/-
7. zmluva: Navšťív Giovannovú stanicu 10 ks Oceľové lešenie (oceľu +500%) vagonom.
Oceľové lešenie
26.000xp
1 ks Umelohmotné potrubie (plastu +500%) vagon
(Stavebná výbava setov)

Umelohmotné potrubie
8. zmluva: Dovez 200.000 dreva a 200.000 oceľu a 200.000 štrku na Giovannovú stanicu.
27.000xp
50 ks gemov
9. zmluva: Dovez 60.000.000 zlata na Giovannovú stanicu.
--- ALEBO --- -/-
9. zmluva: Navšťív Giovannovú stanicu 10 ks Umelohmotné potrubie (plastu +500%) vagonom.
Umelohmotné potrubie
28.000xp
1 ks Gumová izolácia (gúm +500%) vagon
(Stavebná výbava setov)

Gumová izolácia
10. zmluva: Dovez 100.000.000 zlata na Giovannovú stanicu.
--- ALEBO --- -/-
10. zmluva: Navšťív Giovannovú stanicu 20 ks Gumová izolácia (gúm +500%) vagonom.
Gumová izolácia
29.000xp
1 ks JRF Leone (D4) lokomotívy
(Stavebná výbava setov +500%)

JRF Leone
11. zmluva: Navšťív Giovannovú stanicu 20x a kompletnym () Stavebná výbava settom:
JRF Leone
JRF Leone
lokomotív
Podporné stĺpy
Podporné stĺpy
Vagón
Oceľové lešenie
Oceľové lešenie
Vagón
Umelohmotné potrubie
Umelohmotné potrubie
Vagón
Gumová izolácia
Gumová izolácia
Vagón
40.000xp
50 ks gemov
12. zmluva: Dovez 50.000.000 zlata na Giovannovú stanicu.
42.000xp
1 ks NTV AGV Koncový (220 0 +85%) vagon
(AGV Expres setov)

NTV AGV Koncový
13. zmluva: Navšťív Giovannovú stanicu 100 ks Bagrovník (XP +130%) vagonom.
Bagrovník
45.000xp
5 ks AGV Torino (210 0 +50%) vagonov
(AGV Expres setov)

AGV Torino
14. zmluva: Dovez 1.000.000 cementu na Giovannovú stanicu.
--- ALEBO --- -/-
14. zmluva: Navšťív Giovannovú stanicu 250 ks Sibír Kremík (kremniku +200%) vagonom.
Sibír Kremík
45.000xp
5 ks AGV Torino (210 0 +50%) vagonov
(AGV Expres setov)

AGV Torino
15. zmluva: Navšťív Giovannovú stanicu 30x a kompletnym (20) Sonic settom:
Sonic 883
Sonic 883
lokomotív
Sonic 2.trieda
Sonic 2.trieda
Vagón
Sonic Koncový
Sonic Koncový
Vagón
45.000xp
5 ks AGV Torino (210 0 +50%) vagonov
(AGV Expres setov)

AGV Torino
16. zmluva: Dovez 1.500.000 tehel na Giovannovú stanicu.
50.000xp
5 ks AGV Milano (220 0 +105%) vagonov
(AGV Expres setov)

AGV Milano
17. zmluva: 10 ks Benátska lavička a 10 ks Benátske ruže "dekorácie" postav na Giovannovú stanicu
nato je potrebné:
50.000 zlata
50.000 mramoru
50.000 dreva
50.000 štrku

Benátska lavička


Benátske ruže

30.000xp
5 ks AGV Milano (220 0 +105%) vagonov
(AGV Expres setov)

AGV Milano
18. zmluva: Navšťív Giovannovú stanicu 30x a kompletnym (18) HT65000 settom:
TCDD HT65000
TCDD HT65000
lokomotív
Sincan
Sincan
Vagón
Konya
Konya
Vagón
45.000xp
5 ks AGV Milano (220 0 +105%) vagonov
(AGV Expres setov)

AGV Milano
19. zmluva: Dovez 100.000.000 zlata na Giovannovú stanicu.
60.000xp
1 ks NTV AGV (E31) lokomotívy
(AGV Expres setov +10%)

NTV AGV
20. zmluva: Navšťív Giovannovú stanicu 35x a kompletnym (18) Pacifik Surfliner settom:
F59PHI Surfliner
F59PHI Surfliner
lokomotív
Surfliner Business
Surfliner Business
Vagón
Surfliner Osobný
Surfliner Osobný
Vagón
65.000xp
50 ks gemov
21. zmluva: Navšťív Giovannovú stanicu 40x a kompletnym (16) InterCity Railcar settom:
IE Rada 22000
IE Rada 22000
lokomotív
IE 22000 Osobný
IE 22000 Osobný
Vagón
IE 22000 Koncový
IE 22000 Koncový
Vagón
70.000xp
1 ks Palác Mosto budova
(10 +200)(20.00)

Palác Mosto
22. zmluva: Dovez 50.000.000 zlata na Giovannovú stanicu.
60.000xp
50 ks gemov
23. zmluva: Dovez 800.000 oceľu Giovannovú stanicu a
navšťív Giovannovú stanicu 600 ks Preprava ocele (oceľu +70%) vagonom.

Preprava ocele

80.000xp
2 ks Silver Screen Coach (300 0 +300%) vagony
(Strieborné Plátno setov)

Silver Screen Coach
24. zmluva: Dovez 100.000.000 zlata na Giovannovú stanicu.
80.000xp
2 ks Silver Screen Coach (300 0 +300%) vagony
(Strieborné Plátno setov)

Silver Screen Coach
25. zmluva: Navšťív Giovannovú stanicu 120 ks Silver Screen Coach (300 0 +300%) vagonom.

Silver Screen Coach
100.000xp
75 ks gemov
26. zmluva: Dovez 600.000 dreva a 600.000 plastu a 600.000 kremniku na Giovannovú stanicu.
120.000xp
2 ks Silver Screen VIP (200 0 +800%) vagony
(Strieborné Plátno setov)

Silver Screen VIP
27. zmluva: Navšťív Giovannovú stanicu 40 ks Silver Screen VIP (200 0 +800%) vagonom.

Silver Screen VIP
130.000xp
1 ks Silver Screen Liner (D6) lokomotívy
(Strieborné Plátno setov +400%)

Silver Screen Liner
28. zmluva: Navšťív Giovannovú stanicu 35x a kompletnym (6) Strieborné Plátno settom:
Silver Screen Liner
Silver Screen Liner
lokomotív
Silver Screen Coach
Silver Screen Coach
Vagón
Silver Screen VIP
Silver Screen VIP
Vagón
150.000xp
100 ks gemov
29. zmluva: Dovez 850.000 cementu na Giovannovú stanicu a

postav 1 ks Benátske kulisy a 1 ks Trhové kulisy "dekorácie" na Giovannovú stanicu.
nato je potrebné:
200.000 zlata

Benátske kulisy


Trhové kulisy

50.000xp
1 ks Benátske kulisy dekoraciu

Benátske kulisy
30. zmluva: Dovez 2.000.000 káblov na Giovannovú stanicu.
100.000xp
1 ks Filmové kamery (XP +1100%) vagon
(Filmová Produkcia setov)

Filmové kamery
31. zmluva: Navšťív Giovannovú stanicu 20 ks Filmové kamery (XP +1100%) vagonom.
Filmové kamery
110.000xp
1 ks Filmové Audio (XP +1100%) vagon
(Filmová Produkcia setov)

Filmové Audio
32. zmluva: Navšťív Giovannovú stanicu 25 ks Filmové Audio (XP +1100%) vagonom.
Filmové Audio
120.000xp
1 ks Filmové svetlá (XP +1100%) vagon
(Filmová Produkcia setov)

Filmové svetlá
33. zmluva: Navšťív Giovannovú stanicu 25 ks Filmové svetlá (XP +1100%) vagonom.
Filmové svetlá
120.000xp
1 ks Filmové kostýmy (XP +1100%) vagon
(Filmová Produkcia setov)

Filmové kostýmy
34. zmluva: 1 ks Filmová scéna a 1 ks Scéna hraného filmu "dekorácie" postav na Giovannovú stanicu
nato je potrebné:
200.000 zlata

Filmová scéna


Scéna hraného filmu

50.000xp
1 ks Filmová scéna dekoraciu

Filmová scéna
35. zmluva: Navšťív Giovannovú stanicu 35 ks Filmové kostýmy (XP +1100%) vagonom.
Filmové kostýmy
150.000xp
1 ks Victorian C-inematic (D4) lokomotívy
(Filmová Produkcia setov +950%)

Victorian C-inematic
36. zmluva: Dovez 100.000.000 zlata na Giovannovú stanicu.
110.000xp
75 ks gemov
37. zmluva: Navšťív Giovannovú stanicu 20x a kompletnym (4) Filmová Produkcia settom:
Victorian C-inematic
Victorian C-inematic
lokomotív
Filmové kostýmy
Filmové kostýmy
XP Vagón
Filmové svetlá
Filmové svetlá
XP Vagón
Filmové Audio
Filmové Audio
XP Vagón
Filmové kamery
Filmové kamery
XP Vagón
80.000xp
1 ks Silver Screen SFX (300 0 +350%) vagon

Silver Screen SFX
38. zmluva: Navšťív Giovannovú stanicu 15 ks Silver Screen SFX (300 0 +350%) vagonom.
Silver Screen SFX
80.000xp
1 ks Cinematic SFX (XP +1200%) vagon

Cinematic SFX
39. zmluva: Navšťív Giovannovú stanicu 20 ks Cinematic SFX (XP +1200%) vagonom.
Cinematic SFX
85.000xp
1 ks Preprava gondol (XP +1500%) vagon

Preprava gondol
40. zmluva: Navšťív Giovannovú stanicu 15 ks Preprava gondol (XP +1500%) vagonom.
Preprava gondol
95.000xp
1 ks Starobylá gondola dekoraciu

Starobylá gondola
41. zmluva: Navšťív Giovannovú stanicu 200 ks Alexander BiLevel II (500 0 +0%) vagonom.
Alexander BiLevel II
--- ALEBO --- -/-
41. zmluva: Navšťív Giovannovú stanicu 60 ks Alexander BiLevel I (500 0 +0%) vagonom.
Alexander BiLevel I
110.000xp
75 ks gemov
42. zmluva: Dovez 100.000.000 zlata na Giovannovú stanicu.
75.000xp
1 ks Kino palác budova
(42 +900)(21.43)

Kino palác
43. zmluva: Dovez 600.000 dreva a 600.000 skla a 600.000 plastu na Giovannovú stanicu.
85.000xp
1 ks Tizian (200 0 +800%) vagon
(Arte Italiana setov)

Tizian
44. zmluva: Navšťív Giovannovú stanicu 10 ks Tizian (200 0 +800%) vagonom.
Tizian
70.000xp
50 ks gemov
45. zmluva: Dovez 30.000.000 zlata na Giovannovú stanicu.
80.000xp
1 ks Záhradnícky mramor (mramoru +500%) vagon
(Krajinný Architekt setov)

Záhradnícky mramor
46. zmluva: Navšťív Giovannovú stanicu 10 ks Záhradnícky mramor (mramoru +500%) vagonom.
Záhradnícky mramor
--- ALEBO --- -/-
46. zmluva: Navšťív Giovannovú stanicu 50 ks Maxima Mramor (mramoru +200%) vagonom.
Maxima Mramor
85.000xp
1 ks Záhradnícky štrk (štrku +500%) vagon
(Krajinný Architekt setov)

Záhradnícky štrk
47. zmluva: Navšťív Giovannovú stanicu 10 ks Záhradnícky štrk (štrku +500%) vagonom.
Záhradnícky štrk
--- ALEBO --- -/-
47. zmluva: Navšťív Giovannovú stanicu 50 ks Sibír Štrk (štrku +200%) vagonom.
Sibír Štrk
90.000xp
1 ks Záhradnícka flóra (dreva +500%) vagon
(Krajinný Architekt setov)

Záhradnícka flóra
48. zmluva: Navšťív Giovannovú stanicu 10 ks Záhradnícka flóra (dreva +500%) vagonom.
Záhradnícka flóra
--- ALEBO --- -/-
48. zmluva: Navšťív Giovannovú stanicu 50 ks Maxima Drevo (dreva +200%) vagonom.
Maxima Drevo
95.000xp
1 ks Zavlažovanie parku (plastu +500%) vagon
(Krajinný Architekt setov)

Zavlažovanie parku
49. zmluva: Navšťív Giovannovú stanicu 10 ks Zavlažovanie parku (plastu +500%) vagonom.
Zavlažovanie parku
--- ALEBO --- -/-
49. zmluva: Navšťív Giovannovú stanicu 50 ks Majestátne plasty (plastu +250%) vagonom.
Majestátne plasty
100.000xp
1 ks Terra Leone (D4) lokomotívy
(Krajinný Architekt setov +700%)

Terra Leone
50. zmluva: 3 ks Tukuma a 4 ks Strom na kopci a 1 ks Mestská lavička "dekorácie" postav na Giovannovú stanicu
nato je potrebné:
70.000 zlata
70.000 dreva
30.000 oceľu
30.000 plastu

Tukuma


Strom na kopci


Mestská lavička
40.000xp
50 ks gemov
51. zmluva: Dovez 200.000 mramoru Giovannovú stanicu a
postav 1 ks Parková fontána dekoraciu na Giovannovú stanicu.
nato je potrebné:
1.000.000 zlata

Parková fontána
60.000xp
1 ks Parková fontána dekoraciu

Parková fontána
52. zmluva: 1 ks Socha Vivaldiho dekoraciu postav na Givannovej stanicu
nato je potrebné:
200.000 mramoru

Socha Vivaldiho
40.000xp
1 ks Socha Vivaldiho dekoraciu

Socha Vivaldiho
53. zmluva: Dovez 30.000.000 zlata na Giovannovú stanicu.
75.000xp
1 ks Staré konzervatórium budova
(40 +800)(20.00)

Staré konzervatórium
54. zmluva: Dovez 500.000 káblov na Giovannovú stanicu.
--- ALEBO --- -/-
54. zmluva: Navšťív Giovannovú stanicu 50 ks Maxima Káble (káblov +200%) vagonom.
Maxima Káble
80.000xp
60 ks gemov
55. zmluva: Navšťív Giovannovú stanicu 10x a kompletnym (24) GoldenPass Panoráma settom:
GoldenPass Swiss
GoldenPass Swiss
lokomotív
GoldenPass 2. trieda
GoldenPass 2. trieda
Vagón
GoldenPass Koncový
GoldenPass Koncový
Vagón
60.000xp
1 ks Big Boy Transport (XP +1450%) vagon

Big Boy Transport
56. zmluva: Navšťív Giovannovú stanicu 10 ks Oceľové lešenie (oceľu +500%) vagonom.
Oceľové lešenie
--- ALEBO --- -/-
56. zmluva: Dovez 200.000 oceľu na Giovannovú stanicu.
65.000xp
1 ks Šikmá veža budova
(9 +150)(16.67)

Šikmá veža
57. zmluva: Navšťív Giovannovú stanicu 80 ks GoldenPass 1. trieda (475 0 +25%) vagonom.
GoldenPass 1. trieda
--- ALEBO --- -/-
57. zmluva: Navšťív Giovannovú stanicu 400 ks GoldenPass 2. trieda (335 0 +5%) vagonom.
GoldenPass 2. trieda
80.000xp
60 ks gemov
58. zmluva: Navšťív Giovannovú stanicu 100 ks Tehly Wabash (tehel +200%) vagonom.
Tehly Wabash
--- ALEBO --- -/-
58. zmluva: Dovez 750.000 tehel na Giovannovú stanicu.
80.000xp
1 ks Drevo Husle (dreva +500%) vagon
(Benátsky Virtuóz setov)

Drevo Husle
59. zmluva: Navšťív Giovannovú stanicu 25 ks Drevo Husle (dreva +500%) vagonom.
Drevo Husle
--- ALEBO --- -/-
59. zmluva: Dovez 100.000.000 zlata na Giovannovú stanicu.
80.000xp
80 ks gemov
60. zmluva: Navšťív Giovannovú stanicu 40 ks Mramorová legenda (mramoru +100%) vagonom.
Mramorová legenda
--- ALEBO --- -/-
60. zmluva: Dovez 500.000 mramoru na Giovannovú stanicu.
80.000xp
50 ks písťalkov
61. zmluva: Navšťív Giovannovú stanicu 20x a kompletnym (15) Letisková preprava settom:
403 Airport Express
403 Airport Express
lokomotív
Frankfurtský Expres
Frankfurtský Expres
Vagón
Düsseldorfský Expres
Düsseldorfský Expres
Vagón
80.000xp
1 ks Struny Klavír (káblov +500%) vagon
(Benátsky Virtuóz setov)

Struny Klavír
62. zmluva: Navšťív Giovannovú stanicu 27 ks Struny Klavír (káblov +500%) vagonom.
Struny Klavír
--- ALEBO --- -/-
62. zmluva: Navšťív Giovannovú stanicu 50 ks Káblová legenda (káblov +100%) vagonom.
Káblová legenda
80.000xp
1 ks Oceľ Dychy (oceľu +500%) vagon
(Benátsky Virtuóz setov)

Oceľ Dychy
63. zmluva: Navšťív Giovannovú stanicu 28 ks Oceľ Dychy (oceľu +500%) vagonom.
Oceľ Dychy
--- ALEBO --- -/-
63. zmluva: Navšťív Giovannovú stanicu 135 ks Oceľ Wabash (oceľu +200%) vagonom.
Oceľ Wabash
80.000xp
1 ks Titán Perkusie (titanu +500%) vagon
(Benátsky Virtuóz setov)

Titán Perkusie
64. zmluva: Navšťív Giovannovú stanicu 31 ks Titán Perkusie (titanu +500%) vagonom.
Titán Perkusie
--- ALEBO --- -/-
64. zmluva: Dovez 30.000.000 zlata na Giovannovú stanicu.
80.000xp
1 ks RSD-15 Virtuoso (D4) lokomotívy
(Benátsky Virtuóz setov +800%)

RSD-15 Virtuoso
65. zmluva: Navšťív Giovannovú stanicu 30x a kompletnym (4) Benátsky Virtuóz settom:
RSD-15 Virtuoso
RSD-15 Virtuoso
lokomotív
Titán Perkusie
Titán Perkusie
Vagón
Oceľ Dychy
Oceľ Dychy
Vagón
Struny Klavír
Struny Klavír
Vagón
Drevo Husle
Drevo Husle
Vagón
120.000xp
1 ks Vivaldi (200 0 +900%) vagon
(Arte Italiana setov)

Vivaldi
66. zmluva: Navšťív Giovannovú stanicu 100 ks Majestátne Drevo (dreva +250%) vagonom.
Majestátne Drevo
--- ALEBO --- -/-
66. zmluva: Dovez 2.000.000 dreva na Giovannovú stanicu.
130.000xp
50 ks gemov
67. zmluva: Navšťív Giovannovú stanicu 35x a kompletnym (12) Thello Nočný settom:
Thello BB 36000
Thello BB 36000
lokomotív
Šesťlôžkový vozeň
Šesťlôžkový vozeň
Vagón
165.000xp
1 ks Leone Karbón (karbonu +800%) vagon
(Leone Constructions setov)

Leone Karbón
68. zmluva: Navšťív Giovannovú stanicu 20 ks Leone Karbón (karbonu +800%) vagonom.
Leone Karbón
--- ALEBO --- -/-
68. zmluva: Navšťív Giovannovú stanicu 150 ks JNR Karbón (karbonu +200%) vagonom.
JNR Karbón
130.000xp
1 ks Leone Cement (cementu +800%) vagon
(Leone Constructions setov)

Leone Cement
69. zmluva: Navšťív Giovannovú stanicu 23 ks Leone Cement (cementu +800%) vagonom.
Leone Cement
--- ALEBO --- -/-
69. zmluva: Navšťív Giovannovú stanicu 300 ks Cement Wabash (cementu +200%) vagonom.
Cement Wabash
135.000xp
1 ks Leone Káble (káblov +800%) vagon
(Leone Constructions setov)

Leone Káble
70. zmluva: Navšťív Giovannovú stanicu 25 ks Leone Káble (káblov +800%) vagonom.
Leone Káble
--- ALEBO --- -/-
70. zmluva: Dovez 100.000.000 zlata na Giovannovú stanicu.
135.000xp
1 ks Leone Kremík (kremniku +800%) vagon
(Leone Constructions setov)

Leone Kremík
71. zmluva: Navšťív Giovannovú stanicu 30 ks Leone Kremík (kremniku +800%) vagonom.
Leone Kremík
180.000xp
1 ks EMD BL2 Leone (D4) lokomotívy
(Leone Constructions setov +550%)

EMD BL2 Leone
72. zmluva: Navšťív Giovannovú stanicu 50x a kompletnym (4) Leone Constructions settom:
EMD BL2 Leone
EMD BL2 Leone
lokomotív
Leone Kremík
Leone Kremík
Vagón
Leone Cement
Leone Cement
Vagón
Leone Karbón
Leone Karbón
Vagón
Leone Káble
Leone Káble
Vagón
200.000xp
50 ks gemov
73. zmluva: Navšťív Giovannovú stanicu 45 ks Silberling L200 (200 0 +200%) vagonom.
Silberling L200
--- ALEBO --- -/-
73. zmluva: Navšťív Giovannovú stanicu 1.000 ks GYSEV/ROeEE 1 (465 0 +15%) vagonom.
GYSEV/ROeEE 1
190.000xp
1 ks Teatro del Mondo budova
(13 +280)(21.54)

Teatro del Mondo
74. zmluva: Dovez 100.000.000 zlata na Giovannovú stanicu.
160.000xp
1 ks Teatro Koncový (500 0 +400%) vagon
(Teatro Expres setov)

Teatro Koncový
75. zmluva: Navšťív Giovannovú stanicu 750 ks Cobalt Pošta (0 4800 +20%) vagonom.
Cobalt Pošta
--- ALEBO --- -/-
75. zmluva: Navšťív Giovannovú stanicu 500 ks Grand Central 3M (0 5500 +20%) vagonom.
Grand Central 3M
200.000xp
1 ks Teatro Komfort (500 0 +500%) vagon
(Teatro Expres setov)

Teatro Komfort
76. zmluva: Navšťív Giovannovú stanicu 55 ks Teatro Koncový (500 0 +400%) vagonom a navšťív Giovannovú stanicu 55 ks Teatro Komfort (500 0 +500%) vagonom.
Teatro Koncový


Teatro Komfort
200.000xp
1 ks Teatro VIP (300 0 +1000%) vagon
(Teatro Expres setov)

Teatro VIP
77. zmluva: Navšťív Giovannovú stanicu 55 ks Teatro VIP (300 0 +1000%) vagonom.
Teatro VIP
230.000xp
1 ks Theater Kostýmy (XP +1800%) vagon

Theater Kostýmy
78. zmluva: Navšťív Giovannovú stanicu 55 ks Theater Kostýmy (XP +1800%) vagonom.
Theater Kostýmy
--- ALEBO --- -/-
78. zmluva: Dovez 85.000.000 zlata na Giovannovú stanicu.
235.000xp
60 ks gemov
79. zmluva: Dovez 3.000.000 tehel na Giovannovú stanicu.
--- ALEBO --- -/-
79. zmluva: Navšťív Giovannovú stanicu 1.000 ks Tehly Wabash (tehel +200%) vagonom.
Tehly Wabash
240.000xp
1 ks Treno Teatro (D3) lokomotívy
(Teatro Expres setov +400%)

Treno Teatro
80. zmluva: Navšťív Giovannovú stanicu 500 ks Pulse Business (500 0 +425%) vagonom.
Pulse Business
--- ALEBO --- -/-
80. zmluva: Navšťív Giovannovú stanicu 1.000 ks ČSD Bp (280 0 +10%) vagonom.
ČSD Bp
230.000xp
1 ks Theater Kulisy (XP +1800%) vagon

Theater Kulisy
81. zmluva: Navšťív Giovannovú stanicu 60 ks Theater Kulisy (XP +1800%) vagonom.
Theater Kulisy
250.000xp
50 ks gemov
82. zmluva: 8 ks Billboard Mandragora dekoraciu postav na Givannovej stanicu
nato je potrebné:
800.000 zlata

Billboard Mandragora
50.000xp
1 ks Billboard Mandragora dekoraciu

Billboard Mandragora
83. zmluva: Navšťív Giovannovú stanicu 60x a kompletnym (3) Teatro Expres settom:
Treno Teatro
Treno Teatro
lokomotív
Teatro Koncový
Teatro Koncový
Vagón
Teatro Komfort
Teatro Komfort
Vagón
Teatro VIP
Teatro VIP
Vagón
250.000xp
60 ks gemov
84. zmluva: Dovez 90.000.000 zlata na Giovannovú stanicu.
--- ALEBO --- -/-
84. zmluva: Navšťív Giovannovú stanicu 50 ks Silberling L250 (200 0 +250%) vagonom.
Silberling L250
210.000xp
1 ks Machiavelli (300 0 +1000%) vagon
(Arte Italiana setov)

Machiavelli
85. zmluva: Dovez 150.000.000 zlata na Giovannovú stanicu.
220.000xp
60 ks gemov
86. zmluva: Dovez 5.000.000 mramoru na Giovannovú stanicu.
230.000xp
1 ks Michelangelo (300 0 +1300%) vagon
(Arte Italiana setov)

Michelangelo
87. zmluva: Navšťív Giovannovú stanicu 300 ks ES64U Dispolok Double (E17) lokomotívmi.
ES64U Dispolok Double
260.000xp
1 ks Arte Italiana (E4) lokomotívy
(Arte Italiana setov +250%)

Arte Italiana
88. zmluva: Dovez 7.000.000 štrku na Giovannovú stanicu.
--- ALEBO --- -/-
88. zmluva: Navšťív Giovannovú stanicu 300 ks M61 Tehly (tehel +300%) vagonom.
M61 Tehly
220.000xp
1 ks Michelangelove sochy (mramoru +1000%) vagon

Michelangelove sochy
89. zmluva: Navšťív Giovannovú stanicu 60 ks Michelangelove sochy (mramoru +1000%) vagonom.
Michelangelove sochy
270.000xp
60 ks gemov
90. zmluva: 1 ks Stavba budovu postav na Givannovej stanicu.
nato je potrebné:
100.000.000 zlata

Stavba
60.000xp
1 ks Galleria Hala budova
(16 +500)(31.25)

Galleria Hala
91. zmluva: Navšťív Giovannovú stanicu 500 ks Pulse Economy (500 0 +250%) vagonom.
Pulse Economy
--- ALEBO --- -/-
91. zmluva: Navšťív Giovannovú stanicu 100 ks Pulse Business (500 0 +425%) vagonom.
Pulse Business
210.000xp
1 ks Galleria Krídlo budova
(10 +320)(32.00)

Galleria Krídlo
92. zmluva: Navšťív Giovannovú stanicu 100 ks Pulse Poštový (0 5.000 +425%) vagonom.
Pulse Poštový
--- ALEBO --- -/-
92. zmluva: Navšťív Giovannovú stanicu 2.000 ks Boston (0 2.300 +0%) vagonom.
Boston
200.000xp
1 ks Galleria Kupola budova
(10 +320)(32.00)

Galleria Kupola
93. zmluva: Predať 1 ks Stavba budova z Givannovej stacini.
Stavba
70.000xp
1 ks Galleria Leone budova
(20 +650)(32.50)

Galleria Leone
94. zmluva: 1 ks Galleria Leone a 1 ks Galleria Kupola "budovy" postav na Givannovej stanicu
nato je potrebné:
5.000.000 tehel
3.000.000 karbonu
3.000.000 titanu
1.500.000 uranu
2.000.000 mramoru
3.000.000 plastu

Galleria Leone


Galleria Kupola
80.000xp
1 ks Umenie Renesancia (300 0 +1.100%) vagon
(Umenie na Koľajach setov)

Umenie Renesancia
95. zmluva: 1 ks Galleria Krídlo a 1 ks Galleria Hala "budovy" postav na Givannovej stanicu
nato je potrebné:
3.000.000 skla
2.500.000 paliva
1.000.000 oceľu
2.000.000 dreva
2.000.000 cementu
3.750.000 kremniku

Galleria Krídlo


Galleria Hala
80.000xp
1 ks Umenie Barok (300 0 +1.100%) vagon
(Umenie na Koľajach setov)

Umenie Barok
96. zmluva: Navšťív Giovannovú stanicu 65x a kompletnym (25) DSB MA 460 settom:
DSB MA 460
DSB MA 460
lokomotív
DSB MA 2. trieda
DSB MA 2. trieda
Vagón
DSB MA Koncový
DSB MA Koncový
Vagón
285.000xp
1 ks Umenie Romantizmus (300 0 +1.100%) vagon
(Umenie na Koľajach setov)

Umenie Romantizmus
97. zmluva: Pošli na Giovannovú stanicu 800 ks parných vlakov.
300.000xp
1 ks Umenie Realizmus (300 0 +1.100%) vagon
(Umenie na Koľajach setov)

Umenie Realizmus
98. zmluva: Pošli na Giovannovú stanicu 1.000 ks dízlovych vlakov.
325.000xp
1 ks Umenie Secesia (300 0 +1.100%) vagon
(Umenie na Koľajach setov)

Umenie Secesia
99. zmluva: Navšťív Giovannovú stanicu 80 ks PBKA (E11) lokomotívmi.
PBKA
350.000xp
1 ks Umenie na Koľajach (E5) lokomotívy
(Umenie na Koľajach setov +150%)

Umenie na Koľajach
100. zmluva: Navšťív Giovannovú stanicu 1x a kompletnym (5) Umenie na Koľajach settom:
Umenie na Koľajach
Umenie na Koľajach
lokomotív
Umenie Renesancia
Umenie Renesancia
Vagón
Umenie Barok
Umenie Barok
Vagón
Umenie Romantizmus
Umenie Romantizmus
Vagón
Umenie Realizmus
Umenie Realizmus
Vagón
Umenie Secesia
Umenie Secesia
Vagón
50.000xp
3 ks Vlakový slot
(Odteraz je tvoja Giovannová stanica)