Corneliusa Zmluvy
Začíname od levelu 250

Zmlúv: Odmena:
1. zmlúv: Predaj 5 dekoracii z Corneliusovej stanici.
450.000xp
1 ks Pôsobivé posilnenie (vlajka)
(+60%,+60%,7d)

Pôsobivé posilnenie
2. zmlúv: Dovez 3.000.000 dreva a 3.000.000 oceľu na Corneliusa stanicu.
470.000xp
500.000 ks skla
3. zmlúv: 1 ks Stánok s lístkami budovu postav na Corneliusovej stanicu.
nato je potrebné:
3.300.000 dreva
1.500.000 oceľu

Stánok s lístkami
490.000xp
1 ks Stánok s lístkami budova
(6 +140)(23.33)

Stánok s lístkami
4. zmlúv: Dovez 500.000.000 zlata na Corneliusa stanicu.
510.000xp
50 ks písťalkov
5. zmlúv: 3 ks Reklamné tabule dekoraciu postav na Corneliusovej stanicu
nato je potrebné:
330.000.000 zlata

Reklamné tabule
530.000xp
2 ks Reklamné tabule dekoracie

Reklamné tabule
6. zmlúv: Navšťív Corneliusa stanicu 610 ks ELF 2. trieda (415 0 +35%) vagonom.
ELF 2. trieda
--- ALEBO --- -/-
6. zmlúv: Navšťív Corneliusa stanicu 27 ks ELF 1. trieda (465 0 +70%) vagonom.
ELF 1. trieda
550.000xp
15 ks gemov
7. zmlúv: Navšťív Corneliusa stanicu 300 ks settom.
570.000xp
1 ks Fontaine klince (klinc +285%) vagon

Fontaine klince
8. zmlúv: Dovez 6.500.000 gúm na Corneliusa stanicu.
590.000xp
1 ks Úžasné posilnenie+ (vlajka)
(+90%,+90%,5d)

Úžasné posilnenie+
9. zmlúv: 1 ks Prístavný dom budovu postav na Corneliusovej stanicu.
nato je potrebné:
2.000.000 oceľu
6.500.000 gúm

Prístavný dom
610.000xp
1 ks Prístavný dom budova
(20 +520)(26.00)

Prístavný dom
10. zmlúv: Dovez 3.500.000 cementu a 3.500.000 káblov na Corneliusa stanicu.
630.000xp
75 ks písťalkov
11. zmlúv: Pošli na Corneliusa stanicu 150 ks parných vlakov.
650.000xp
620.000 ks karbonu
12. zmlúv: Dovez 4.000.000 tehel na Corneliusa stanicu.
670.000xp
20 ks gemov
13. zmlúv: 1 ks Domček pre hostí budovu postav na Corneliusovej stanicu.
nato je potrebné:
3.800.000 cementu
4.000.000 káblov
4.200.000 tehel

Domček pre hostí
690.000xp
1 ks Domček pre hostí budova
(11 +308)(28.00)

Domček pre hostí
14. zmlúv: Navšťív Corneliusa stanicu 640 ks DSB MA 2. trieda (350 0 +60%) vagonom.
DSB MA 2. trieda
--- ALEBO --- -/-
14. zmlúv: Navšťív Corneliusa stanicu 30 ks IC4 Kodaň (300 0 +125%) vagonom.
IC4 Kodaň
710.000xp
1 ks Fontaine plasty S (plastu +350%) vagon

Fontaine plasty S
15. zmlúv: Dovez 3.000.000 titanu a 4.000.000 mramoru na Corneliusa stanicu.
730.000xp
100 ks písťalkov
16. zmlúv: Dovez 550.000.000 zlata na Corneliusa stanicu.
750.000xp
1 ks Parná vlajka (vlajka)
(500%,500%,7d)

Parná vlajka
17. zmlúv: 1 ks Corneliusov dom budovu postav na Corneliusovej stanicu.
nato je potrebné:
350.000.000 zlata
2.300.000 titanu
2.000.000 mramoru

Corneliusov dom
770.000xp
1 ks Corneliusov dom budova
(11 +352)(32.00)

Corneliusov dom
18. zmlúv: 3 ks Kvetinová záhrada dekoraciu postav na Corneliusovej stanicu
nato je potrebné:
300.000.000 zlata

Kvetinová záhrada
790.000xp
3 ks Kvetinová záhrada dekoracie

Kvetinová záhrada
19. zmlúv: Navšťív Corneliusa stanicu 500 ks Silný Mramor (mramoru +135%) vagonom.
Silný Mramor
--- ALEBO --- -/-
19. zmlúv: Navšťív Corneliusa stanicu 28 ks RTS Urán (uranu +250%) vagonom.
RTS Urán
810.000xp
150 ks gemov
20. zmlúv: 1 ks Corneliusova knižnica budovu postav na Corneliusovej stanicu.
nato je potrebné:
100.000.000 zlata
3.000.000 mramoru
1.000.000 titanu

Corneliusova knižnica
830.000xp
1 ks Corneliusova knižnica budova
(20 +1000)(50.00)

Corneliusova knižnica
21. zmlúv: Navšťív Corneliusa stanicu 5 ks BR 66 Triple (D25) lokomotívmi.
BR 66 Triple
--- ALEBO --- -/-
21. zmlúv: Navšťív Corneliusa stanicu 2 ks Bitrac Triple (D27) lokomotívmi.
Bitrac Triple
835.000xp
10 ks Commodore palivo (paliva +480%) vagonov
(Commodore Cargo setov)

Commodore palivo
22. zmlúv: Dovez 2.350.000 karbonu a 2.350.000 kremniku na Corneliusa stanicu.
840.000xp
2 ks Železničná vlajka (vlajky)
(+250%,+250%,7d)

Železničná vlajka
23. zmlúv: 1 ks Depo Hudson budovu postav na Corneliusovej stanicu.
nato je potrebné:
1.250.000 skla
1.850.000 karbonu
1.750.000 kremniku

Depo Hudson
845.000xp
1 ks Depo Hudson budova
(20 +384)(19.20)

Depo Hudson
24. zmlúv: Dovez 620.000.000 zlata na Corneliusa stanicu.
850.000xp
10 ks Commodore palivo (paliva +480%) vagonov
(Commodore Cargo setov)

Commodore palivo
25. zmlúv: Dovez 3.850.000 štrku na Corneliusa stanicu.
855.000xp
25 ks gemov
26. zmlúv: Navšťív Corneliusa stanicu 65 ks Silné Klince (klinc +135%) vagonom.
Silné Klince
--- ALEBO --- -/-
26. zmlúv: Navšťív Corneliusa stanicu 3 ks Majestátne Klince (klinc +250%) vagonom.
Majestátne Klince
860.000xp
10 ks Commodore mramor (mramoru +480%) vagonov
(Commodore Cargo setov)

Commodore mramor
27. zmlúv: Pošli na Corneliusa stanicu 35 ks dízlovych vlakov.
865.000xp
10 ks Commodore sklo (skla +480%) vagonov
(Commodore Cargo setov)

Commodore sklo
28. zmlúv: 1 ks Medaila úspechu dekoraciu postav na Corneliusovej stanicu
nato je potrebné:
580.000.000 zlata

Medaila úspechu
870.000xp
1 ks Medaila úspechu dekoraciu

Medaila úspechu
29. zmlúv: Dovez 3.500.000 plastu na Corneliusa stanicu.
875.000xp
25 ks gemov
30. zmlúv: 1 ks Vlakové nádražie budovu postav na Corneliusovej stanicu.
nato je potrebné:
4.000.0000 klinc
4.200.000 štrku
3.850.000 plastu

Vlakové nádražie
880.000xp
1 ks Vlakové nádražie budova
(10 +244)(24.40)

Vlakové nádražie
31. zmlúv: Dovez 4.250.000 paliva na Corneliusa stanicu.
885.000xp
10 ks Commodore mramor (mramoru +480%) vagonov
(Commodore Cargo setov)

Commodore mramor
32. zmlúv: Dovez 4.000.000 titanu na Corneliusa stanicu.
890.000xp
10 ks Commodore sklo (skla +480%) vagonov
(Commodore Cargo setov)

Commodore sklo
33. zmlúv: Navšťív Corneliusa stanicu 39 ks Silné Sklo (skla +135%) vagonom.
Silné Sklo
895.000xp
25 ks gemov
34. zmlúv: Dovez 555.000.000 zlata na Corneliusa stanicu.
900.000xp
10 ks Commodore karbón (karbonu +480%) vagonov
(Commodore Cargo setov)

Commodore karbón
35. zmlúv: 1 ks Central Tower budovu postav na Corneliusovej stanicu.
nato je potrebné:
4.360.000 skla
3.850.000 titanu

Central Tower
905.000xp
1 ks Central Tower budova
(25 +640)(25.60)

Central Tower
36. zmlúv: 1 ks Železničný monument dekoraciu postav na Corneliusovej stanicu
nato je potrebné:
655.000.000 zlata

Železničný monument
910.000xp
10 ks Commodore karbón (karbonu +480%) vagonov
(Commodore Cargo setov)

Commodore karbón
37. zmlúv: Navšťív Corneliusa stanicu 120 ks settom.
915.000xp
30 ks gemov
38. zmlúv: Dovez 2.500.000 paliva na Corneliusa stanicu.
920.000xp
1 ks L-1 Commodore (S80) lokomotívy
(Commodore Cargo setov +150%)

L-1 Commodore
39. zmlúv: 1 ks Veľké depo budovu postav na Corneliusovej stanicu.
nato je potrebné:
9.000.000 paliva

Veľké depo
925.000xp
1 ks Veľké depo budova
(38 +1390)(36.58)

Veľké depo
40. zmlúv: Navšťív Corneliusa stanicu 3x a kompletnym (80) Commodore Cargo settom:
L-1 Commodore
L-1 Commodore
lokomotív
Commodore karbón
Commodore karbón
Vagón
Commodore sklo
Commodore sklo
Vagón
Commodore mramor
Commodore mramor
Vagón
Commodore palivo
Commodore palivo
Vagón
930.000xp
1 ks Starý New York
(Starý New York témy)
41. zmlúv: Dovez 600.000.000 zlata na Corneliusa stanicu.
935.000xp
20 ks gemov
42. zmlúv: Navšťív Corneliusa stanicu 100 ks settom.
940.000xp
10 ks Sophia 2. trieda (900 0 +680%) vagonov
(Sophia Express setov)

Sophia 2. trieda
43. zmlúv: Navšťív Corneliusa stanicu 680 ks DSB MA 2. trieda (350 0 +60%) vagonom.
DSB MA 2. trieda
--- ALEBO --- -/-
43. zmlúv: Navšťív Corneliusa stanicu 30 ks IC4 Kodaň (300 0 +125%) vagonom.
IC4 Kodaň
945.000xp
2 ks Železničná vlajka (vlajky)
(+250%,+250%,7d)

Železničná vlajka
44. zmlúv: 1 ks Socha železničiara dekoraciu postav na Corneliusovej stanicu
nato je potrebné:
615.000.000 zlata

Socha železničiara
950.000xp
1 ks Socha železničiara dekoraciu

Socha železničiara
45. zmlúv: Dovez 4.500.000 dreva na Corneliusa stanicu.
955.000xp
20 ks Sophia 2. trieda (900 0 +680%) vagonov
(Sophia Express setov)

Sophia 2. trieda
46. zmlúv: Navšťív Corneliusa stanicu 7 ks AC-11 Triple (S34) lokomotívmi.
AC-11 Triple
--- ALEBO --- -/-
46. zmlúv: Navšťív Corneliusa stanicu 2 ks Baldwin 60000 Triple (S40) lokomotívmi.
Baldwin 60000 Triple
960.000xp
100 ks písťalkov
47. zmlúv: Dovez 4.600.000 oceľu na Corneliusa stanicu.
965.000xp
25 ks gemov
48. zmlúv: Navšťív Corneliusa stanicu 100 ks Silné Drevo (dreva +135%) vagonom.
Silné Drevo
--- ALEBO --- -/-
48. zmlúv: Navšťív Corneliusa stanicu 6 ks Railpower Oceľ (oceľu +300%) vagonom.
Railpower Oceľ
970.000xp
10 ks Sophia 1. trieda (800 0 +900%) vagonov
(Sophia Express setov)

Sophia 1. trieda
49. zmlúv: 1 ks Kostol Moravskej cirkvi budovu postav na Corneliusovej stanicu.
nato je potrebné:
4.700.000 dreva
4.800.000 oceľu

Kostol Moravskej cirkvi
975.000xp
1 ks Kostol Moravskej cirkvi budova
(14 +420)(30.00)

Kostol Moravskej cirkvi
50. zmlúv: Pošli na Corneliusa stanicu 40 ks elektrických vlakov.
980.000xp
2 ks Legacy vlajka (vlajky)
(400%,400%,7d)

Legacy vlajka
51. zmlúv: Dovez 650.000.000 zlata na Corneliusa stanicu.
985.000xp
30 ks gemov
52. zmlúv: Dovez 6.000.000 cementu na Corneliusa stanicu.
990.000xp
20 ks Sophia spací (900 0 +720%) vagonov
(Sophia Express setov)

Sophia spací
53. zmlúv: 1 ks Konská fontána dekoraciu postav na Corneliusovej stanicu
nato je potrebné:
660.000.000 zlata
1.000.000 cementu

Konská fontána
995.000xp
1 ks Konská fontána dekoraciu

Konská fontána
54. zmlúv: Navšťív Corneliusa stanicu 3x a kompletnym (80) Commodore Cargo settom:
L-1 Commodore
L-1 Commodore
lokomotív
Commodore karbón
Commodore karbón
Vagón
Commodore sklo
Commodore sklo
Vagón
Commodore mramor
Commodore mramor
Vagón
Commodore palivo
Commodore palivo
Vagón
1.000.000xp
2 ks Parná vlajka (vlajky)
(500%,500%,7d)

Parná vlajka
55. zmlúv: Dovez 3.600.000 uranu na Corneliusa stanicu.
1.005.000xp
6 ks Sophia VIP (800 0 +1000%) vagonov
(Sophia Express setov)

Sophia VIP
56. zmlúv: 1 ks Základná škola budovu postav na Corneliusovej stanicu.
nato je potrebné:
3.700.000 uranu
5.300.000 cementu

Základná škola
1.010.000xp
1 ks Základná škola budova
(15 +640)(42.67)

Základná škola
57. zmlúv: Dovez 4.800.000 gúm na Corneliusa stanicu.
1.015.000xp
40 ks gemov
58. zmlúv: Dovez 5.000.000 káblov na Corneliusa stanicu.
1.020.000xp
1 ks Sophia (E66) lokomotívy
(Sophia Express setov +50%)

Sophia
59. zmlúv: 1 ks Inštitút filantropie budovu postav na Corneliusovej stanicu.
nato je potrebné:
5.000.000 gúm
5.300.000 káblov

Inštitút filantropie
1.025.000xp
1 ks Inštitút filantropie budova
(21 +1120)(53.33)

Inštitút filantropie
60. zmlúv: Navšťív Corneliusa stanicu 4x a kompletnym (66) Sophia Express settom:
Sophia
Sophia
lokomotív
Sophia VIP
Sophia VIP
Vagón
Sophia spací
Sophia spací
Vagón
Sophia 1. trieda
Sophia 1. trieda
Vagón
Sophia 2. trieda
Sophia 2. trieda
Vagón