Lucyné Zmluvy
Začíname od levelu 85

zmluva: Odmena:
1. zmluva: 10 ks Telefónna búdka dekoraciu postav na Lucynej stanicu
nato je potrebné:
6.500 oceľu
6.500 skla

Telefónna búdka
1.200xp
3 ks Telefónna búdka dekoracie

Telefónna búdka
2. zmluva: Dovez 750.000 zlata na Lucynú stanicu.
2.400xp
1 ks NMV koncový (XP +250%) vagon
(Nový Merací Vlak setov)

NMV koncový
3. zmluva: Dovez 50.000 paliva a 50.000 oceľu na Lucynú stanicu.
3.600xp
2 ks NMV Generátorový voz (XP +220%) vagony
(Nový Merací Vlak setov)

NMV Generátorový voz
4. zmluva: Navšťív Lucynú stanicu 55 ks GWR Motorák (D4) lokomotívmi.
GWR Motorák
--- ALEBO --- -/-
4. zmluva: Dovez 1.550.000 zlata na Lucynú stanicu.
4.800xp
2 ks NMV Merací voz (XP +230%) vagony
(Nový Merací Vlak setov)

NMV Merací voz
5. zmluva: Navšťív Lucynú stanicu 12 ks NMV Generátorový voz (XP +220%) a
12 ks NMV Merací voz (XP +230%) vagonom.

NMV Generátorový voz


NMV Merací voz
6.000xp
3 ks NMV Systémový voz (XP +240%) vagony
(Nový Merací Vlak setov)

NMV Systémový voz
6. zmluva: Dovez 1.000.000 zlata a 60.000 klinc a 50.000 oceľu na Lucynú stanicu.
7.200xp
1 ks NMV Rada 43 (D8) lokomotívy
(Nový Merací Vlak setov +125%)

NMV Rada 43
7. zmluva: Dovez 60.000 dreva a 60.000 klinc a 50.000 štrku na Lucynú stanicu.
8.400xp
30 ks gemov
8. zmluva: 10 ks Lavička s reklamou dekoraciu postav na Lucynej stanicu
nato je potrebné:
100.000 zlata
8.500 paliva
8.500 oceľu

Lavička s reklamou
9.600xp
3 ks Lavička s reklamou dekoracie

Lavička s reklamou
9. zmluva: Navšťív Lucynú stanicu 65 ks Deltic 55 (D6) lokomotívmi.
Deltic 55
--- ALEBO --- -/-
9. zmluva: Dovez 95.000 paliva na Lucynú stanicu.
10.800xp
1 ks BR Rada 89 Double (E20) lokomotívy

BR Rada 89 Double
10. zmluva: Navšťív Lucynú stanicu 15 ks PF Klince 120 (klinc +120%) vagonom.
PF Klince 120
12.000xp
2 ks Klincový Kontajner (klinc +90%) vagony

Klincový Kontajner
11. zmluva: Dovez 1.200.000 zlata a 50.000 tehel a 50.000 mramoru na Lucynú stanicu.
13.200xp
1 ks Greenwich budova
(20 +92)(4.60)

Greenwich
12. zmluva: 4 ks Roadmaster a 6 ks Londýnske taxi "dekorácie" postav na Lucynú stanicu
nato je potrebné:
172.000 zlata
6.800 paliva
12.800 gúm
6.600 oceľu

Roadmaster


Londýnske taxi

14.400xp
1 ks Nelsonov stĺp dekoraciu

Nelsonov stĺp
13. zmluva: Dovez 60.000 gúm a 60.000 titanu a 60.000 káblov na Lucynú stanicu.
15.600xp
3 ks Mark 3P (205 0 +40%) vagony
(InterCity 125 setov)

Mark 3P
14. zmluva: Dovez 1.600.000 zlata na Lucynú stanicu.
16.800xp
4 ks Mark 3M (0 1650 +30%) vagony
(InterCity 125 setov)

Mark 3M
15. zmluva: Navšťív Lucynú stanicu 24 ks NMV Systémový voz (XP +250%) vagonom.
NMV Systémový voz
--- ALEBO --- -/-
15. zmluva: Dovez 2.500.000 zlata na Lucynú stanicu.
18.000xp
4 ks Mark 3P (205 0 +%) vagony
(InterCity 125 setov)

Mark 3P
16. zmluva: Navšťív Lucynú stanicu 8 ks NMV koncový (XP +250%) vagonom.
NMV koncový
--- ALEBO --- -/-
16. zmluva: Dovez 2.500.000 zlata na Lucynú stanicu.
19.200xp
1 ks Trieda 43 Koniec (XP +250%) vagon
(InterCity 125 setov)

Trieda 43 Koniec
17. zmluva: Navšťív Lucynú stanicu 10 ks TGV Sud-Est (E9) lokomotívmi.
TGV Sud-Est
20.400xp
1 ks BR Rada 43 HST (D12) lokomotívy
(InterCity 125 setov +45%)

BR Rada 43 HST
18. zmluva: Navšťív Lucynú stanicu 10 ks BR Rada 43 HST (D12) lokomotívmi.
BR Rada 43 HST
--- ALEBO --- -/-
18. zmluva: Dovez 220.000 cementu na Lucynú stanicu.
21.600xp
30 ks gemov
19. zmluva: 1 ks Črep budovu postav na Lucynej stanicu.
nato je potrebné:
120.000 skla
120.000 gúm
120.000 titanu

Črep
22.800xp
1 ks Krajinská banka budova
(35 +182)(5.20)

Krajinská banka
20. zmluva: Dovez 2.550.000 zlata na Lucynú stanicu.
24.000xp
1 ks Dve veže budova
(34 +196)(5.76)

Dve veže
21. zmluva: Dovez 85.000 tehel a 85.000 paliva na Lucynú stanicu.
25.200xp
2 ks Tehly Norfolk (tehel +75%) vagony
(Warship Nákladný I setov)

Tehly Norfolk
22. zmluva: Dovez 85.000 skla a 85.000 paliva na Lucynú stanicu.
26.400xp
2 ks Stourbridge Sklo (skla +75%) vagony
(Warship Nákladný I setov)

Stourbridge Sklo
23. zmluva: Dovez 85.000 mramoru a 85.000 paliva na Lucynú stanicu.
27.600xp
2 ks Mramor Melbury (mramoru +75%) vagony
(Warship Nákladný I setov)

Mramor Melbury
24. zmluva: Dovez 6.000.000 zlata na Lucynú stanicu.
--- ALEBO --- -/-
24. zmluva: Dovez 170.000 tehel na Lucynú stanicu.
28.800xp
2 ks Tehly Norfolk (tehel +75%) vagony
(Warship Nákladný I setov)

Tehly Norfolk
25. zmluva: Dovez 6.000.000 zlata na Lucynú stanicu.
--- ALEBO --- -/-
25. zmluva: Dovez 170.000 skla na Lucynú stanicu.
30.000xp
2 ks Stourbridge Sklo (skla +75%) vagony
(Warship Nákladný I setov)

Stourbridge Sklo
26. zmluva: Dovez 6.000.000 zlata na Lucynú stanicu.
--- ALEBO --- -/-
26. zmluva: Dovez 170.000 mramoru na Lucynú stanicu.
31.200xp
2 ks Mramor Melbury (mramoru +75%) vagony
(Warship Nákladný I setov)

Mramor Melbury
27. zmluva: Navšťív Lucynú stanicu 30 ks BR Rada 52 (D9) lokomotívmi a
Navšťív Lucynú stanicu 30 ks BR Rada 52 (D9) lokomotívmi.
A kek es a piros valtozatot is!

BR Rada 52


BR Rada 52
32.400xp
1 ks BR Rada 41 Double (D15) lokomotívy
(Warship Nákladný I setov +15%)

BR Rada 41 Double
28. zmluva: Dovez 100.000 cementu a 100.000 gúm a 50.000 kremniku na Lucynú stanicu.
33.600xp
40 ks gemov
29. zmluva: 1 ks Nové Wembley budovu postav na Lucynej stanicu.
nato je potrebné:
3.500.000 zlata
255.000 karbonu
195.000 káblov

Nové Wembley
34.800xp
1 ks Nové Wembley budova
(37 +222)(6.00)

Nové Wembley
30. zmluva: Dovez 135.000 karbonu a 135.000 káblov na Lucynú stanicu.
36.000xp
35 ks písťalkov
31. zmluva: Dovez 165.000 oceľu a 165.000 titanu na Lucynú stanicu.
37.200xp
1 ks BR rada 86 Double (E14) lokomotívy

BR rada 86 Double
32. zmluva: Navšťív Lucynú stanicu 14x a kompletnym (15) Warship Nákladný I settom:
BR Rada 41 Double
BR Rada 41 Double
lokomotív
Tehly Norfolk
Tehly Norfolk
Vagón
Stourbridge Sklo
Stourbridge Sklo
Vagón
Mramor Melbury
Mramor Melbury
Vagón
38.400xp
1 ks Olympijský štadión budova
(40 +292)(7.30)

Olympijský štadión
33. zmluva: 10 ks Prázdna odťahovka dekoraciu postav na Lucynej stanicu
nato je potrebné:
16.000 paliva
15.000 gúm
14.500 káblov

Prázdna odťahovka
39.600xp
2 ks Zadržané Superveloce dekoracie

Zadržané Superveloce
34. zmluva: Predaj 8 dekoracii z Lucynej stanici.
40.800xp
2 ks Tyrkysové Superveloce dekoracie

Tyrkysové Superveloce
35. zmluva: 6 ks Dvojdom a 2 ks Bytová veža "budovy" postav na Lucynej stanicu
nato je potrebné:
510.000 tehel
450.000 štrku
150.000 oceľu
250.000 cementu
150.000 plastu

Dvojdom


Bytová veža
42.000xp
1 ks Bytová veža budova
(20 +151)(7.55)

Bytová veža
36. zmluva: Dovez 220.000 skla a 180.000 karbonu na Lucynú stanicu.
43.200xp
40 ks gemov
37. zmluva: 1 ks Charing Cross budovu postav na Lucynej stanicu.
nato je potrebné:
350.000 paliva
300.000 mramoru
200.000 kremniku

Charing Cross
44.400xp
1 ks BR rada 373 koniec (XP +480%) vagon
(Eurostar setov)

BR rada 373 koniec
38. zmluva: Dovez 20.000.000 zlata na Lucynú stanicu.
--- ALEBO --- -/-
38. zmluva: Dovez 500.000 uranu na Lucynú stanicu.
45.600xp
4 ks Calais (210 0 +15%) vagony
(Eurostar setov)

Calais
39. zmluva: Dovez 275.000 káblov a 275.000 kremniku na Lucynú stanicu.
46.800xp
4 ks Ashford (215 0 +60%) vagony
(Eurostar setov)

Ashford
40. zmluva: Dovez 23.000.000 zlata na Lucynú stanicu.
--- ALEBO --- -/-
40. zmluva: Dovez 500.000 plastu na Lucynú stanicu.
48.000xp
4 ks Calais (210 0 +15%) vagony
(Eurostar setov)

Calais
41. zmluva: Dovez 200.000 uranu a 200.000 cementu a 200.000 karbonu na Lucynú stanicu.
49.200xp
4 ks Ashford (215 0 +60%) vagony
(Eurostar setov)

Ashford
42. zmluva: Navšťív Lucynú stanicu 30 ks PBKA (E11) lokomotívmi.
PBKA
--- ALEBO --- -/-
42. zmluva: Dovez 27.500.000 zlata na Lucynú stanicu.
50.400xp
1 ks BR rada 373 (E17) lokomotívy
(Eurostar setov +5%)

BR rada 373
43. zmluva: 6 ks Policajná búdka dekoraciu postav na Lucynej stanicu
nato je potrebné:
600.000 zlata
30.000 dreva
30.000 káblov

Policajná búdka
51.600xp
5 ks Policajná búdka dekoracii

Policajná búdka
44. zmluva: Dovez 300.000 dreva a 300.000 oceľu na Lucynú stanicu.
52.800xp
2 ks Bradford Oceľ (oceľu +75%) vagony
(Anglia Nákladný I setov)

Bradford Oceľ
45. zmluva: Dovez 300.000 paliva a 300.000 plastu na Lucynú stanicu.
54.000xp
2 ks Blackpool Palivo (paliva +75%) vagony
(Anglia Nákladný I setov)

Blackpool Palivo
46. zmluva: Dovez 300.000 gúm a 300.000 káblov na Lucynú stanicu.
55.200xp
2 ks Bristol Káble (káblov +75%) vagony
(Anglia Nákladný I setov)

Bristol Káble
47. zmluva: Navšťív Lucynú stanicu 35 ks PF Oceľ 120 (oceľu +120%) vagonom.
PF Oceľ 120
56.400xp
3 ks Bradford Oceľ (oceľu +75%) vagony
(Anglia Nákladný I setov)

Bradford Oceľ
48. zmluva: Navšťív Lucynú stanicu 35 ks PF Palivo 120 (paliva +120%) vagonom.
(A PF II Fuel Shipment achievement adja 3 db)

PF Palivo 120
57.600xp
3 ks Blackpool Palivo (paliva +75%) vagony
(Anglia Nákladný I setov)

Blackpool Palivo
49. zmluva: Navšťív Lucynú 250 ks Transportér káblov (káblov +10%) vagonom a
250 ks Nosič káblov (káblov +20%) vagonom.

Transportér káblov


Nosič káblov
58.800xp
3 ks Bristol Káble (káblov +75%) vagony
(Anglia Nákladný I setov)

Bristol Káble
50. zmluva: Navšťív Lucynú stanicu 125 ks Rada 70 PowerHaul (D11) lokomotívmi.
Rada 70 PowerHaul
60.000xp
1 ks BR Rada 31 Double (D15) lokomotívy
(Anglia Nákladný I setov +20%)

BR Rada 31 Double
51. zmluva: Dovez 200.000 štrku a 200.000 titanu a 200.000 kremniku na Lucynú stanicu.
61.200xp
45 ks gemov
52. zmluva: Dovez 175.000 skla a 22.000.000 zlata na Lucynú stanicu.
62.400xp
1 ks Plavecká hala budova
(37 +270)(7.30)

Plavecká hala
53. zmluva: Dovez 350.000 karbonu na Lucynú stanicu.
--- ALEBO --- -/-
53. zmluva: Dovez 350.000 mramoru na Lucynú stanicu.
63.600xp
1 ks Socha tenistu dekoraciu

Socha tenistu
54. zmluva: Dovez 350.000 karbonu na Lucynú stanicu.
--- ALEBO --- -/-
54. zmluva: Dovez 350.000 titanu na Lucynú stanicu.
64.800xp
1 ks Socha plavca dekoraciu

Socha plavca
55. zmluva: Dovez 350.000 oceľu na Lucynú stanicu.
--- ALEBO --- -/-
55. zmluva: Dovez 350.000 štrku na Lucynú stanicu.
66.000xp
1 ks Socha atléta dekoraciu

Socha atléta
56. zmluva: Dovez 30.000.000 zlata na Lucynú stanicu.
--- ALEBO --- -/-
56. zmluva: Dovez 350.000 plastu na Lucynú stanicu.
67.200xp
1 ks Socha cyklistu dekoraciu

Socha cyklistu
57. zmluva: Dovez 350.000 mramoru na Lucynú stanicu.
--- ALEBO --- -/-
57. zmluva: Dovez 350.000 kremniku na Lucynú stanicu.
68.400xp
1 ks Socha volejbalistu dekoraciu

Socha volejbalistu
58. zmluva: 10 ks Ohňostroj dekoraciu postav na Lucynej stanicu
nato je potrebné:
7.850.000 zlata
550.000 paliva
550.000 plastu

Ohňostroj
69.600xp
65 ks písťalkov
59. zmluva: Navšťív Lucynú stanicu 185 ks BR Rada 60 FP (D12) lokomotívmi.
BR Rada 60 FP
70.800xp
1 ks BR Rada 47 Double (D18) lokomotívy

BR Rada 47 Double
60. zmluva: 1 ks Olympijské zástavy dekoraciu postav na Lucynej stanicu
nato je potrebné:
1.500.000 zlata
350.000 oceľu
350.000 káblov

Olympijské zástavy
72.000xp
1 ks Olympijské zástavy dekoraciu

Olympijské zástavy
61. zmluva: Dovez 28.000.000 zlata na Lucynú stanicu.
73.200xp
50 ks gemov
62. zmluva: Dovez 200.000 štrku a 200.000 paliva na Lucynú stanicu.
74.400xp
2 ks Derby Štrk (štrku +75%) vagony
(Anglia Nákladný II setov)

Derby Štrk
63. zmluva: Dovez 200.000 štrku a 25.000.000 zlata na Lucynú stanicu.
75.600xp
3 ks Derby Štrk (štrku +75%) vagony
(Anglia Nákladný II setov)

Derby Štrk
64. zmluva: Navšťív Lucynú stanicu 22 ks BR Rada 31 Double (D15) lokomotívmi.
BR Rada 31 Double
--- ALEBO --- -/-
64. zmluva: Dovez 350.000 oceľu na Lucynú stanicu.
76.800xp
1 ks BR Rada 31 Triple (D20) lokomotívy
(Anglia Nákladný II setov +25%)

BR Rada 31 Triple
65. zmluva: Dovez 225.000 dreva a 225.000 klinc a 225.000 cementu na Lucynú stanicu.
78.000xp
100 ks písťalkov
66. zmluva: Dovez 250.000 gúm a 250.000 káblov na Lucynú stanicu.
79.200xp
2 ks Southamptonská guma (gúm +75%) vagony
(Warship Nákladný II setov)

Southamptonská guma
67. zmluva: Dovez 250.000 tehel a 250.000 gúm na Lucynú stanicu.
80.400xp
3 ks Southamptonská guma (gúm +75%) vagony
(Warship Nákladný II setov)

Southamptonská guma
68. zmluva: Navšťív Lucynú stanicu 25 ks BR Rada 41 Double (D15) lokomotívmi.
BR Rada 41 Double
--- ALEBO --- -/-
68. zmluva: Dovez 30.000.000 zlata na Lucynú stanicu.
81.600xp
1 ks BR Rada 41 Triple (D20) lokomotívy
(Warship Nákladný II setov +25%)

BR Rada 41 Triple
69. zmluva: 1 ks Royal Albert Hall budovu postav na Lucynej stanicu.
nato je potrebné:
250.000 dreva
550.000 uranu
550.000 mramoru

Royal Albert Hall
82.800xp
1 ks Royal Albert Hall budova
(29 +212)(7.31)

Royal Albert Hall
70. zmluva: Pošli na Lucynú stanicu 45 ks maglevov.
84.000xp
50 ks gemov
71. zmluva: 1 ks Teplovzdušný balón dekoraciu postav na Lucynej stanicu
nato je potrebné:
555.000 karbonu
450.000 káblov
600.000 plastu

Teplovzdušný balón
85.200xp
1 ks Teplovzdušný balón dekoraciu

Teplovzdušný balón
72. zmluva: Dovez 200.000 oceľu a 200.000 karbonu a 150.000 kremniku na Lucynú stanicu.
86.400xp
1 ks BR 395 Hera koncový (225 0 +60%) vagon
(Javelin Hera setov)

BR 395 Hera koncový
73. zmluva: Dovez 27.000.000 zlata a 250.000 plastu na Lucynú stanicu.
87.600xp
5 ks Ramsgate Hera (210 0 +20%) vagonov
(Javelin Hera setov)

Ramsgate Hera
74. zmluva: 1 ks Piccadilly a 6 ks Radový dom "budovy" postav na Lucynej stanicu
nato je potrebné:
7.000.000 zlata
480.000 klinc
300.000 štrku
480.000 gúm
450.000 káblov

Piccadilly


Radový dom
88.800xp
5 ks Stratford Hera (220 0 +25%) vagonov
(Javelin Hera setov)

Stratford Hera
75. zmluva: Navšťív Lucynú stanicu 115 ks Cobalt Pošta (0 4800 +20%) vagonom.
Cobalt Pošta
--- ALEBO --- -/-
75. zmluva: Dovez 375.000 titanu na Lucynú stanicu.
90.000xp
5 ks Ebbsfleet Hera (DEN829Ebbsfleet Hera & Ebbsfleet Hera +30%) vagonov
(Javelin Hera setov)

Ebbsfleet Hera
76. zmluva: Dovez 185.000 klinc a 185.000 skla a 185.000 gúm na Lucynú stanicu.
91.200xp
5 ks Margate Hera (220 0 +55%) vagonov
(Javelin Hera setov)

Margate Hera
77. zmluva: Dovez 32.500.000 zlata na Lucynú stanicu.
--- ALEBO --- -/-
77. zmluva: Dovez 500.000 paliva na Lucynú stanicu.
92.400xp
1 ks BR 395 Hera (E21) lokomotívy
(Javelin Hera setov +5%)

BR 395 Hera
78. zmluva: Dovez 220.000 dreva a 220.000 tehel a 140.000 uranu na Lucynú stanicu.
93.600xp
55 ks gemov
79. zmluva: Navšťív Lucynú stanicu 20x a kompletnym (20) Warship Nákladný II settom:
BR Rada 41 Triple
BR Rada 41 Triple
lokomotív
Southamptonská guma
Southamptonská guma
Vagón
Tehly Norfolk
Tehly Norfolk
Vagón
Stourbridge Sklo
Stourbridge Sklo
Vagón
Mramor Melbury
Mramor Melbury
Vagón
94.800xp
1 ks Battersea A budova
(20 +141)(7.05)

Battersea A
80. zmluva: Navšťív Lucynú stanicu 20x a kompletnym (20) Anglia Nákladný II settom:
BR Rada 31 Triple
BR Rada 31 Triple
lokomotív
Derby Štrk
Derby Štrk
Vagón
Bradford Oceľ
Bradford Oceľ
Vagón
Blackpool Palivo
Blackpool Palivo
Vagón
Bristol Káble
Bristol Káble
Vagón
96.000xp
1 ks Battersea B budova
(20 +141)(7.05)

Battersea B
81. zmluva: Navšťív Lucynú 400 ks Preprava dreva (dreva +70%) vagonom a
400 ks Preprava káblov (káblov +70%) vagonom.

Preprava dreva


Preprava káblov
97.600xp
5 ks Nosič telegraf. stĺpov (dreva & káblov +60%) vagonov

Nosič telegraf. stĺpov
82. zmluva: 1 ks Továreň na čokoládu budovu postav na Lucynej stanicu.
nato je potrebné:
550.000 tehel
450.000 skla
300.000 cementu

Továreň na čokoládu
98.400xp
1 ks Továreň na čokoládu budova
(30 +240)(8.00)

Továreň na čokoládu
83. zmluva: Navšťív Lucynú stanicu 150 ks Cisterna na mlieko (XP +250%) vagonom.
Cisterna na mlieko
99.600xp
8 ks MPU Vagón s loďou (XP +325%) vagonov

MPU Vagón s loďou
84. zmluva: Dovez 250.000 gúm a 250.000 plastu a 25.000.000 zlata na Lucynú stanicu.
100.800xp
10 ks One Pound Fish (XP +300%) vagonov

One Pound Fish
85. zmluva: 1 ks Metro dekoraciu postav na Lucynej stanicu
nato je potrebné:
200.000 uranu
300.000 cementu
200.000 gúm

Metro
102.000xp
1 ks Metro dekoraciu

Metro
86. zmluva: Dovez 285.000 skla a 285.000 mramoru na Lucynú stanicu.
103.200xp
1 ks Loď vo fľaši dekoraciu

Loď vo fľaši
87. zmluva: 1 ks Socha v Hyde Parku a 10 ks Hrab a 10 ks Stromy v parku "dekorácie" postav na Lucynú stanicu
nato je potrebné:
400.000 mramoru
600.000 zlata
125.000 dreva

Socha v Hyde Parku


Hrab


Stromy v parku
104.400xp
1 ks Socha v Hyde Parku dekoraciu

Socha v Hyde Parku
88. zmluva: Dovez 235.000 dreva a 235.000 tehel a 200.000 cementu na Lucynú stanicu.
105.600xp
1 ks Taverna Železnica budova
(17 +150)(8.82)

Taverna Železnica
89. zmluva: Dovez 300.000 uranu a 30.000.000 zlata na Lucynú stanicu.
106.800xp
60 ks gemov
90. zmluva: Pošli na Lucynú stanicu:
133 ks parných vlakov,
133 ks elektrických vlakov,
133 ks dízlovymi vlakov.
108.000xp
1 ks Dážď
(Odteraz je tvoja Lucyná stanica)