Valerie Zmluvy
Začíname od levelu 30-134

Zmlúv: Odmena:
1. zmlúv: Dovez 4.900 dreva na Valerie stanicu.
1.800xp
7 ks Ultramarine Liner (95 0 +20%) vagonov
(President setov)

Ultramarine Liner
2. zmlúv: Navšťív Valerie stanicu 15 ks Drevorubač (dreva +20%) vagonom.
Drevorubač
--- ALEBO --- -/-
2. zmlúv: Navšťív Valerie stanicu 2 ks Drevená Legenda (dreva +100%) vagonom.
Drevená Legenda
2.100xp
2 ks Veľké Posilnenie (vlajky)
(+30%,+30%,5d)

Veľké Posilnenie
3. zmlúv: 1 ks Hudobná Skúšobňa budovu postav na Valerie stanicu.
nato je potrebné:
4.900 dreva

Hudobná Skúšobňa
2.300xp
10 ks gemov
4. zmlúv: Dovez 19.000 zlata na Valerie stanicu.
2.600xp
1 ks PFIT Kupé (XP +130%) vagon
(President setov)

PFIT Kupé
5. zmlúv: 2 ks Moderný Altánok dekoraciu postav na Valerie stanicu
nato je potrebné:
12.000 zlata

Moderný Altánok
2.800xp
1 ks Moderný Altánok dekoraciu

Moderný Altánok
6. zmlúv: Dovez 2.500 skla a 2.500 klinc na Valerie stanicu.
3.100xp
10 ks gemov
7. zmlúv: Navšťív Valerie stanicu 12 ks Donau (70 0 +10%) vagonom.

Donau
3.300xp
3 ks Prezidentský Vagón (30 0 +2500%) vagony
(President setov)

Prezidentský Vagón
8. zmlúv: 1 ks Nahrávacie Štúdio budovu postav na Valerie stanicu.
nato je potrebné:
5.900 dreva
3.000 klinc

Nahrávacie Štúdio
9. zmlúv: Dovez 3.500 oceľu na Valerie stanicu.
3.900xp
1 ks Mr. PRESIDENT (S11) lokomotívy
(President setov +50%)

Mr. PRESIDENT
10. zmlúv: 1 ks Hudobná škola budovu postav na Valerie stanicu.
nato je potrebné:
3.300 klinc
350 oceľu

Hudobná škola
4.200xp
1 ks Seaport maják budova
(9 +34)(3.78)

Seaport maják
11. zmlúv: 2 ks Zóna oddychu učenca dekoraciu postav na Valerie stanicu
nato je potrebné:
12.000 zlata

Zóna oddychu učenca
4.400xp
1 ks Zóna oddychu učenca dekoraciu

Zóna oddychu učenca
12. zmlúv: Navšťív Valerie stanicu 2x a kompletnym (6) Flying Scotsman settom:
Flying Scotsman
Flying Scotsman
lokomotív
Gresley LNER
Gresley LNER
Vagón
*Gresley LNER*
*Gresley LNER*
Vagón
4.700xp
30 ks gemov