Christopher Zmluvy
Začíname od levelu 200

Zmlúv: Odmena:
1. zmlúv: Dovez 1.600 Lítium na Christopher stanicu.
32.000xp
50 ks gemov
2. zmlúv: Dovez 1.600 Neodým na Christopher stanicu.
39.000xp
1 ks Prototype koncový (Nanorúrky +60%) vagon
(Prototype Material setov)

Prototype koncový
3. zmlúv: Navšťív Christopher stanicu 45 ks hyperloop lokomotívmi
46.000xp
1 ks Prototype neodým (Neodým +60%) vagon
(Prototype Material setov)

Prototype neodým
4. zmlúv: 1 ks Osaka Hyperworks budovu postav na Christopher stanicu.
nato je potrebné:
1.500 Lítium
1.500 Aerogél
1.500 Neodým

Osaka Hyperworks
53.000xp
1 ks Osaka Hyperworks budova
(30 +1308)(43.60)

Osaka Hyperworks
5. zmlúv: 1 ks Socha s logom dekoraciu postav na Christopher stanicu
nato je potrebné:
450 Lítium
1.200 Aerogél
450 Nanorúrky

Socha s logom
60.000xp
1 ks Socha s logom dekoraciu

Socha s logom
6. zmlúv: Navšťív Christopher stanicu 3 ks Prototype neodým (Neodým +60%) vagonom.
Prototype neodým
67.000xp
1 ks Prototype neodým (Neodým +60%) vagon
(Prototype Material setov)

Prototype neodým
7. zmlúv: Dovez 2.400 Nanorúrky a 2.400 Aerogél na Christopher stanicu.
74.000xp
50 ks gemov
8. zmlúv: Navšťív Christopher stanicu 220 ks Nimbly aerogél (Aerogél +0%) vagonom.
Nimbly aerogél
--- ALEBO --- -/-
8. zmlúv: Navšťív Christopher stanicu 15 ks Vigorous neodým (Neodým +30%) vagonom.
Vigorous neodým
81.000xp
1 ks Prototype nanorúrky (Nanorúrky +60%) vagon
(Prototype Material setov)

Prototype nanorúrky
9. zmlúv: 1 ks Modern Dormitory budovu postav na Christopher stanicu.
nato je potrebné:
2.600 Lítium
2.600 Nanorúrky
2.000 Neodým

Modern Dormitory
88.000xp
1 ks Modern Dormitory budova
(16 +782)(48.88)

Modern Dormitory
10. zmlúv: Navšťív Christopher stanicu 55 ks H1 OOP (H4) lokomotívmi.
H1 OOP
--- ALEBO --- -/-
10. zmlúv: Navšťív Christopher stanicu 3 ks Lightbeam (H6) lokomotívmi.
GEM!

Lightbeam
95.000xp
1 ks Prototype neodým (Neodým +60%) vagon
(Prototype Material setov)

Prototype neodým
11. zmlúv: Dovez 15.000.000 zlata na Christopher stanicu.
102.000xp
1 ks Velocity vlajka (vlajka)
(+280%,+280%,5D)

Velocity vlajka
12. zmlúv: Dovez 750.000 kremniku a 800.000 káblov na Christopher stanicu.
109.000xp
1 ks Prototype neodým (Neodým +60%) vagon
(Prototype Material setov)

Prototype neodým
13. zmlúv: 1 ks Prototyp socha dekoraciu postav na Christopher stanicu
nato je potrebné:
24.000.000 zlata
1.950.000 káblov
1.800.000 kremniku

Prototyp socha
116.000xp
1 ks Prototyp socha dekoraciu

Prototyp socha
14. zmlúv: Predaj 1 ks Prototyp socha dekoraciu z Christopher stanici.
Prototyp socha
123.000xp
1 ks Prototype nanorúrky (Nanorúrky +60%) vagon
(Prototype Material setov)

Prototype nanorúrky
15. zmlúv: Navšťív Christopher stanicu 7 ks Nimbly neodým (Neodým +0%) vagonom.
Nimbly neodým
130.000xp
65 ks gemov
16. zmlúv: Navšťív Christopher stanicu 9 ks Prototype nanorúrky (Nanorúrky +60%) vagonom.
Prototype nanorúrky
a &
Navšťív Christopher stanicu 9 ks Prototype neodým (Neodým +60%) vagonom.
Prototype neodým
137.000xp
1.200 ks Lítium
17. zmlúv: Dovez 2.600 Neodým na Christopher stanicu.
144.000xp
1 ks The Prototype (H7) lokomotívy
(Prototype Material setov +5%)

The Prototype
18. zmlúv: Dovez 2.850 Lítium na Christopher stanicu.
151.000xp
65 ks gemov
19. zmlúv: 1 ks Firemné kancelárie budovu postav na Christopher stanicu.
nato je potrebné:
3.650 Lítium
2.900 Aerogél
3.500 Neodým

Firemné kancelárie
158.000xp
1 ks Firemné kancelárie budova
(20 +1368)(68.40)

Firemné kancelárie
20. zmlúv: Navšťív Christopher stanicu 1x a kompletnym (7) Prototype Material settom:
The Prototype
The Prototype
lokomotív
Prototype neodým
Prototype neodým
Vagón
Prototype nanorúrky
Prototype nanorúrky
Vagón
Prototype koncový
Prototype koncový
Vagón
165.000xp
1 ks Medzinárodný vlak
21. zmlúv: Navšťív Christopher stanicu 1x a kompletnym (18) HT65000 settom:
TCDD HT65000
TCDD HT65000
lokomotív
Sincan
Sincan
Vagón
Konya
Konya
Vagón
172.000xp
1 ks Velocity vlajka (vlajka)
(+280%,+280%,5d)

Velocity vlajka
22. zmlúv: Dovez 19.500 Aerogél na Christopher stanicu.
179.000xp
1 ks Blast lítium (Lítium +75%) vagon
(Blast Material setov)

Blast lítium
23. zmlúv: Dovez 21.000 Nanorúrky na Christopher stanicu.
186.000xp
1 ks Blast aerogél (Aerogél +75%) vagon
(Blast Material setov)

Blast aerogél
24. zmlúv: Navšťív Christopher stanicu 15 ks H1 OOP (H4) lokomotívmi.
H1 OOP
--- ALEBO --- -/-
24. zmlúv: Navšťív Christopher stanicu 5 ks Lightbeam (H6) lokomotívmi.
Lightbeam
193.000xp
1 ks Blast lítium (Lítium +75%) vagon
(Blast Material setov)

Blast lítium
25. zmlúv: Dovez 25.000 Lítium na Christopher stanicu.
200.000xp
1 ks Blast aerogél (Aerogél +75%) vagon
(Blast Material setov)

Blast aerogél
26. zmlúv: 1 ks Londýnska HL základňa budovu postav na Christopher stanicu.
nato je potrebné:
20.000 Aerogél
30.000 Lítium
20.000 Nanorúrky

Londýnska HL základňa
207.000xp
1 ks Londýnska HL základňa budova
(32 +2496)(78.00)

Londýnska HL základňa
27. zmlúv: Navšťív Christopher stanicu 3x a kompletnym (9) Arrow Maglev settom:
Arrow
Arrow
lokomotív
Arrow 2. trieda
Arrow 2. trieda
Vagón
Arrow Koncový
Arrow Koncový
Vagón
214.000xp
80 ks gemov
28. zmlúv: Dovez 32.000 Neodým a 36.000 Nanorúrky na Christopher stanicu.
221.000xp
1 ks Blast lítium (Lítium +75%) vagon
(Blast Material setov)

Blast lítium
29. zmlúv: 3 ks Hyperloop Británia dekoraciu postav na Christopher stanicu
nato je potrebné:
40.500 Neodým
37.500 Nanorúrky
30.000 Lítium

Hyperloop Británia
228.000xp
1 ks Hyperloop Británia dekoraciu

Hyperloop Británia
30. zmlúv: Predaj 3 ks Hyperloop Británia dekoracie z Christopher stanici.
Hyperloop Británia
235.000xp
1 ks Velocity vlajka (vlajka)
(+280%,+280%,5d)

Velocity vlajka
31. zmlúv: Dovez 35.000.000 zlata na Christopher stanicu.
242.000xp
1 ks Blast aerogél (Aerogél +75%) vagon
(Blast Material setov)

Blast aerogél
32. zmlúv: Navšťív Christopher stanicu 2x a kompletnym (7) Prototype Material settom:
The Prototype
The Prototype
lokomotív
Prototype neodým
Prototype neodým
Vagón
Prototype nanorúrky
Prototype nanorúrky
Vagón
Prototype koncový
Prototype koncový
Vagón
249.000xp
1 ks Blast lítium (Lítium +75%) vagon
(Blast Material setov)

Blast lítium
33. zmlúv: Dovez 85.000 Aerogél na Christopher stanicu.
256.000xp
80 ks gemov
34. zmlúv: Dovez 90.000 Neodým na Christopher stanicu.
263.000xp
1 ks Blast aerogél (Aerogél +75%) vagon
(Blast Material setov)

Blast aerogél
35. zmlúv: Navšťív Christopher stanicu 70 ks Nimbly lítium (Lítium +0%) vagonom.
Nimbly lítium
--- ALEBO --- -/-
35. zmlúv: Navšťív Christopher stanicu 6 ks Vigorous neodým (Neodým +30%) vagonom.
Vigorous neodým
270.000xp
1 ks Stredisko Európa budova
(29 +2480)(85.52)

Stredisko Európa
36. zmlúv: Dovez 90.000 Nanorúrky na Christopher stanicu.
277.000xp
1 ks Blast (H8) lokomotívy
(Blast Material setov +10%)

Blast
37. zmlúv: 1 ks Hypergames Banner dekoraciu postav na Christopher stanicu
nato je potrebné:
25.000.000 zlata

Hypergames Banner
284.000xp
1 ks Hypergames Banner dekoraciu

Hypergames Banner
38. zmlúv: 1 ks Temžská Stanica budovu postav na Christopher stanicu.
nato je potrebné:
165.000 Aerogél
180.000 Lítium
180.000 Nanorúrky

Temžská Stanica
291.000xp
1 ks Temžská Stanica budova
(35 +2906)(83.03)

Temžská Stanica
39. zmlúv: 1 ks Hyperdepo Londýn budovu postav na Christopher stanicu.
nato je potrebné:
180.000 Nanorúrky
200.000 Neodým
200.000 Aerogél

Hyperdepo Londýn
298.000xp
1 ks Hyperdepo Londýn budova
(25 +2126)(85.04)

Hyperdepo Londýn
40. zmlúv: Navšťív Christopher stanicu 3x a kompletnym (25) DSB MA 460 settom:
DSB MA 460
DSB MA 460
lokomotív
DSB MA 2. trieda
DSB MA 2. trieda
Vagón
DSB MA Koncový
DSB MA Koncový
Vagón
305.000xp
2 ks Vlakový slot
()
41. zmlúv: Dovez 100.000 Neodým na Christopher stanicu.
312.000xp
20 ks gemov
42. zmlúv: Dovez 150.000 Lítium na Christopher stanicu.
319.000xp
2 ks Haste lítium (Lítium +85%) vagony
(Haste Material setov)

Haste lítium
43. zmlúv: Dovez 2.350.000 tehel na Christopher stanicu.
326.000xp
200 ks písťalkov
44. zmlúv: Pošli na Christopher stanicu 200 ks parných vlakov.
333.000xp
1 ks Cyber vlajka (vlajka)
(+520%,+520%,7d)

Cyber vlajka
45. zmlúv: 1 ks HL PR Centrum budovu postav na Christopher stanicu.
nato je potrebné:
200.000 Neodým
200.000 Lítium
2.800.000 tehel

HL PR Centrum
340.000xp
1 ks HL PR Centrum budova
(21 +1786)(85.05)

HL PR Centrum
46. zmlúv: Dovez 220.000 Aerogél na Christopher stanicu.
347.000xp
3 ks Haste nanorúrky (Nanorúrky +85%) vagony
(Haste Material setov)

Haste nanorúrky
47. zmlúv: Navšťív Christopher stanicu 8 ks Elder Double (D19) lokomotívmi.
Elder Double
354.000xp
50 ks gemov
48. zmlúv: Dovez 260.000 Nanorúrky na Christopher stanicu.
361.000xp
1 ks Sklený obor budova
(28 +1140)(40.71)

Sklený obor
49. zmlúv: Dovez 300.000 Lítium na Christopher stanicu.
368.000xp
2 ks Vigorous nanorúrky (Nanorúrky +30%) vagony

Vigorous nanorúrky
50. zmlúv: 1 ks HL-US Laboratórium budovu postav na Christopher stanicu.
nato je potrebné:
320.000 Lítium
300.000 Aerogél
300.000 Nanorúrky

HL-US Laboratórium
375.000xp
1 ks HL-US Laboratórium budova
(46 +4060)(88.26)

HL-US Laboratórium
51. zmlúv: Navšťív Christopher stanicu 300 ks Nimbly aerogél (Aerogél +0%) vagonom.
Nimbly aerogél
--- ALEBO --- -/-
51. zmlúv: Navšťív Christopher stanicu 6 ks Vigorous aerogél (Aerogél +30%) vagonom.
Vigorous aerogél
382.000xp
2 ks Vigorous neodým (Neodým +30%) vagony

Vigorous neodým
52. zmlúv: Dovez 500.000 Nanorúrky na Christopher stanicu.
389.000xp
2 ks Haste aerogél (Aerogél +85%) vagony
(Haste Material setov)

Haste aerogél
53. zmlúv: Dovez 3.800.000 klinc na Christopher stanicu.
396.000xp
2 ks Cyber vlajka (vlajky)
(+520%,+520%,7d)

Cyber vlajka
54. zmlúv: 1 ks GlobNet veža dekoraciu postav na Christopher stanicu
nato je potrebné:
600.000 Nanorúrky
100.000 Aerogél
4.000.000 klinc

GlobNet veža
403.000xp
1 ks GlobNet veža dekoraciu

GlobNet veža
55. zmlúv: Dovez 500.000 Neodým na Christopher stanicu.
410.000xp
50 ks gemov
56. zmlúv: Dovez 500.000 Lítium na Christopher stanicu.
417.000xp
3 ks Haste neodým (Neodým +85%) vagony
(Haste Material setov)

Haste neodým
57. zmlúv: Dovez 60.000.000 zlata na Christopher stanicu.
424.000xp
1 ks Haste (H10) lokomotívy
(Haste Material setov +50%)

Haste
58. zmlúv: Pošli na Christopher stanicu 100 ks elektrických vlakov.
431.000xp
60 ks gemov
59. zmlúv: 1 ks NeoTransport Uni budovu postav na Christopher stanicu.
nato je potrebné:
700.000 Neodým
700.000 Lítium
68.000.000 zlata

NeoTransport Uni
438.000xp
1 ks NeoTransport Uni budova
(27 +2700)(100.00)

NeoTransport Uni
60. zmlúv: Navšťív Christopher stanicu 5x a kompletnym (10) Haste Material settom:
Haste
Haste
lokomotív
Haste lítium
Haste lítium
Vagón
Haste nanorúrky
Haste nanorúrky
Vagón
Haste aerogél
Haste aerogél
Vagón
Haste neodým
Haste neodým
Vagón
445.000xp
1 db Christopherov Train Reward
(Dávam ti môj najlepší Hyperloop vlak, ktorý ti bude prinášať niečo dobré každý deň.)