Antonové Zmluvy
Začíname od levelu 165

zmluva: Odmena:
1. zmluva: Dovez 40.000.000 zlata na Antonovú stanicu.
18.000xp
2 ks Excelentné posilnenie (vlajky)
(+50%,+50%,7d)

Excelentné posilnenie
2. zmluva: Navšťív Antonovú stanicu 115 ks PESA ELF 2. trieda (265 0 +28%) vagonom.
PESA ELF 2. trieda
19.000xp
6 ks Trencadís 2. trieda (285 0 +100%) vagonov
(Talgo Trencadís setov)

Trencadís 2. trieda
3. zmluva: 10 ks Lampa Gracia dekoraciu postav na Antonovej stanicu
nato je potrebné:
6.000.000 zlata

Lampa Gracia
20.000xp
3 ks Lampa Gracia dekoracie

Lampa Gracia
4. zmluva: Dovez 400.000 tehel na Antonovú stanicu.
--- ALEBO --- -/-
4. zmluva: Navšťív Antonovú stanicu 200 ks Preprava tehál (tehel +70%) vagonom.
Preprava tehál
21.000xp
6 ks Trencadís 1. trieda (265 0 +85%) vagonov
(Talgo Trencadís setov)

Trencadís 1. trieda
5. zmluva: Dovez 400.000 mramoru na Antonovú stanicu.
22.000xp
4 ks Mozaikový Titán (titanu +800%) vagony

Mozaikový Titán
6. zmluva: 1 ks Casa Vicens budovu postav na Antonovej stanicu.
nato je potrebné:
600.000 mramoru
600.000 tehel
200.000 štrku

Casa Vicens
23.000xp
1 ks Casa Vicens budova
(15 +142)(9.47)

Casa Vicens
7. zmluva: Dovez 400.000 skla na Antonovú stanicu.
24.000xp
20 ks gemov
8. zmluva: Dovez 50.000.000 zlata na Antonovú stanicu.
25.000xp
4 ks Trencadís Reštauračný (300 0 +100%) vagony
(Talgo Trencadís setov)

Trencadís Reštauračný
9. zmluva: 5 ks Cercis dekoraciu postav na Antonovej stanicu
nato je potrebné:
16.000.000 zlata

Cercis
26.000xp
3 ks Cercis dekoracie

Cercis
10. zmluva: Dovez 250.000 oceľu a 250.000 štrku na Antonovú stanicu.
27.000xp
3 ks Trencadís VIP (265 0 +140%) vagony
(Talgo Trencadís setov)

Trencadís VIP
11. zmluva: 1 ks Palau Guell budovu postav na Antonovej stanicu.
nato je potrebné:
700.000 mramoru
500.000 tehel

Palau Guell
28.0000xp
1 ks Palau Guell budova
(20 +240)(12.00)

Palau Guell
12. zmluva: Pošli na Antonovú stanicu 70 ks elektrických vlakov.
29.000xp
30 ks gemov
13. zmluva: Dovez 400.000 karbonu na Antonovú stanicu.
30.000xp
4 ks Trencadís Lôžkový (300 0 +100%) vagony
(Talgo Trencadís setov)

Trencadís Lôžkový
14. zmluva: Navšťív Antonovú stanicu 160 ks Preprava kremíku (kremniku +70%) vagonom.
Preprava kremíku
--- ALEBO --- -/-
14. zmluva: Navšťív Antonovú stanicu 8 ks Sibír Kremík (kremniku +200%) vagonom.
Sibír Kremík
31.000xp
4 ks Mozaikový Kremík (kremniku +800%) vagony

Mozaikový Kremík
15. zmluva: Dovez 360.000 titanu na Antonovú stanicu.
32.000xp
1 ks Talgo Trencadís (E23) lokomotívy
(Talgo Trencadís setov +65%)

Talgo Trencadís
16. zmluva: 1 ks Casa Calvet budovu postav na Antonovej stanicu.
nato je potrebné:
700.000 mramoru
600.000 tehel
260.000 kremniku

Casa Calvet
33.000xp
1 ks Casa Calvet budova
(8 +108)(13.50)

Casa Calvet
17. zmluva: Navšťív Antonovú stanicu 10x a kompletnym (23) Talgo Trencadís settom:
Talgo Trencadís
Talgo Trencadís
lokomotív
Trencadís Lôžkový
Trencadís Lôžkový
Vagón
Trencadís VIP
Trencadís VIP
Vagón
Trencadís Reštauračný
Trencadís Reštauračný
Vagón
Trencadís 1. trieda
Trencadís 1. trieda
Vagón
Trencadís 2. trieda
Trencadís 2. trieda
Vagón
34.000xp
40 ks gemov
18. zmluva: Dovez 500.000 cementu na Antonovú stanicu.
35.000xp
7 ks Modernismo Štrk (štrku +200%) vagonov
(Modernismo Cargo setov)

Modernismo Štrk
19. zmluva: 5 ks Lavička Gaudí dekoraciu postav na Antonovej stanicu
nato je potrebné:
300.000 karbonu
200.000 kremniku

Lavička Gaudí
36.000xp
3 ks Lavička Gaudí dekoracie

Lavička Gaudí
20. zmluva: Dovez 60.000.000 zlata na Antonovú stanicu.
37.000xp
2 ks Excelentné posilnenie (vlajky)
(+50%,+50%,7d)

Excelentné posilnenie
21. zmluva: 1 ks Biskupský palác budovu postav na Antonovej stanicu.
nato je potrebné:
600.000 cementu
240.000 kremniku
100.000 tehel

Biskupský palác
38.000xp
1 ks Biskupský palác budova
(20 +224)(11.20)

Biskupský palác
22. zmluva: Pošli na Antonovú stanicu 45 ks parných vlakov.
39.000xp
40 ks gemov
23. zmluva: Navšťív Antonovú stanicu 180 ks Preprava gumy (gúm +70%) vagonom.
Preprava gumy
--- ALEBO --- -/-
23. zmluva: Navšťív Antonovú stanicu 8 ks JNR Guma (gúm +200%) vagonom.
JNR Guma
40.000xp
7 ks Modernismo Oceľ (oceľu +200%) vagonov
(Modernismo Cargo setov)

Modernismo Oceľ
24. zmluva: Dovez 520.000 dreva na Antonovú stanicu.
41.000xp
4 ks Mozaikový Mramor (mramoru +800%) vagony

Mozaikový Mramor
25. zmluva: 1 ks Casa de los Botines budovu postav na Antonovej stanicu.
nato je potrebné:
720.000 cementu
400.000 kremniku

Casa de los Botines
42.000xp
1 ks Casa de los Botines budova
(19 +250)(13.16)

Casa de los Botines
26. zmluva: Dovez 300.000 plastu a 200.000 káblov na Antonovú stanicu.
43.000xp
7 ks Modernismo Tehly (tehel +200%) vagonov
(Modernismo Cargo setov)

Modernismo Tehly
27. zmluva: 1 ks El Drac dekoraciu postav na Antonovej stanicu
nato je potrebné:
100.000.000 zlata

El Drac
44.000xp
3 ks El Drac dekoracie

El Drac
28. zmluva: Navšťív Antonovú stanicu 15x a kompletnym (16) Koningstrein settom:
VIRM Koningstrein
VIRM Koningstrein
lokomotív
Koningstrein Leiden
Koningstrein Leiden
Vagón
Koningstrein Koncový
Koningstrein Koncový
Vagón
--- ALEBO --- -/-
28. zmluva: Navšťív Antonovú stanicu 1x a kompletnym (24) PESA ELF Polska settom:
PESA ELF Polska
PESA ELF Polska
lokomotív
PESA ELF 1. trieda
PESA ELF 1. trieda
Vagón
PESA ELF 2. trieda
PESA ELF 2. trieda
Vagón
PESA ELF Koncový
PESA ELF Koncový
Vagón
45.000xp
7 ks Modernismo Sklo (skla +200%) vagonov
(Modernismo Cargo setov)

Modernismo Sklo
29. zmluva: 1 ks Bellesguard budovu postav na Antonovej stanicu.
nato je potrebné:
500.000 plastu
400.000 káblov
300.000 gúm

Bellesguard
46.000xp
1 ks Bellesguard budova
(9 +136)(15.11)

Bellesguard
30. zmluva: Dovez 560.000 klinc na Antonovú stanicu.
47.000xp
1 ks Renfe Modernismo (D28) lokomotívy

Renfe Modernismo
31. zmluva: 10 ks Lampa Reial dekoraciu postav na Antonovej stanicu
nato je potrebné:
400.000 paliva

Lampa Reial
48.000xp
3 ks Lampa Reial dekoracie

Lampa Reial
32. zmluva: Navšťív Antonovú stanicu 10x a kompletnym (28) Modernismo Cargo settom:
Renfe Modernismo
Renfe Modernismo
lokomotív
Modernismo Sklo
Modernismo Sklo
Vagón
Modernismo Tehly
Modernismo Tehly
Vagón
Modernismo Oceľ
Modernismo Oceľ
Vagón
Modernismo Štrk
Modernismo Štrk
Vagón
49.000xp
4 ks Mozaikový Karbón (karbonu +800%) vagony

Mozaikový Karbón
33. zmluva: 1 ks Park Guell budovu postav na Antonovej stanicu.
nato je potrebné:
300.000 štrku
260.000 oceľu
200.000 skla

Park Guell
50.000xp
1 ks Park Guell budova
(23 +258)(11.22)

Park Guell
34. zmluva: Navšťív Antonovú stanicu 180 ks Double-Deck Standard (300 0 +0%) vagonom.
Double-Deck Standard
51.000xp
50 ks gemov
35. zmluva: Dovez 360.000 cementu a 240.000 káblov na Antonovú stanicu.
52.000xp
2 ks Top Posilnenie (vlajky)
(+100%,+100%,3d)

Top Posilnenie
36. zmluva: Navšťív Antonovú stanicu 240 ks Preprava klincov (klinc +70%) vagonom.
Preprava klincov
--- ALEBO --- -/-
36. zmluva: Navšťív Antonovú stanicu 10 ks Maxima Klince (klinc +200%) vagonom.
Maxima Klince
53.000xp
4 ks Mozaikové Káble (káblov +800%) vagony

Mozaikové Káble
37. zmluva: 1 ks Casa Milá budovu postav na Antonovej stanicu.
nato je potrebné:
800.000 klinc
700.000 cementu
240.000 káblov

Casa Milá
54.000xp
1 ks Casa Milá budova
(23 +162)(7.04)

Casa Milá
38. zmluva: Navšťív Antonovú 48 ks Mozaikový Titán (titanu +800%) vagonom a
48 ks Mozaikový Kremík (kremniku +800%) vagonom.

Mozaikový Titán


Mozaikový Kremík
55.000xp
4 ks Mozaikové Plasty (plastu +800%) vagony

Mozaikové Plasty
39. zmluva: Dovez 360.000 titanu na Antonovú stanicu.
56.000xp
4 ks Mozaikový Cement (cementu +800%) vagony

Mozaikový Cement
40. zmluva: 1 ks Gaudího dom budovu postav na Antonovej stanicu.
nato je potrebné:
500.000 kremniku
400.000 titanu

Gaudího dom
57.000xp
1 ks Gaudího dom budova
(9 +120)(13.33)

Gaudího dom
41. zmluva: Navšťív Antonovú 60 ks Mozaikový Mramor (mramoru +800%) vagonom a
60 ks Mozaikový Karbón (karbonu +800%) vagonom.

Mozaikový Mramor


Mozaikový Karbón
58.000xp
60 ks gemov
42. zmluva: Dovez 260.000 tehel a 260.000 gúm na Antonovú stanicu.
59.000xp
2 ks Mozaiková vlajka (vlajky)
(+200%,+200%)

Mozaiková vlajka
43. zmluva: 1 ks Sagrada Familia budovu postav na Antonovej stanicu.
nato je potrebné:
1.000.000 dreva
500.000 karbonu
1.000.000 mramoru

Sagrada Familia
60.000xp
1 ks Sagrada Familia budova
(34 +580)(17.06)

Sagrada Familia
44. zmluva: Dovez 40.000.000 zlata na Antonovú stanicu.
61.000xp
4 ks Mozaiková Guma (gúm +800%) vagony

Mozaiková Guma
45. zmluva: 1 ks Fontána Montjuic dekoraciu postav na Antonovej stanicu
nato je potrebné:
60.000.000 zlata
400.000 tehel
400.000 gúm

Fontána Montjuic
62.000xp
1 ks El Capricho
(Odteraz je tvoja Antonová stanica)