Wolfangové Zmluvy
Začíname od levelu 65

zmluva: Odmena:
1. zmluva: Predaj 5 ks Snehový Závej dekoracii z Wolfangovej stanici.
Snehový Závej
800xp
1 ks Snežný pluh dekoraciu

Snežný pluh
2. zmluva: Navšťív Wolfangovú stanicu 9 ks Nosič pluhov (XP +150%) vagonom.
(Max.3)

Nosič pluhov
1.600xp
3 ks Transport sn. pluhov (XP +475%) vagony

Transport sn. pluhov
3. zmluva: Navšťív Wolfangovú stanicu 24 ks Wolf Spací Vagón (50 0 +220%) vagonom.
Wolf Spací Vagón
2.400xp
1 ks Schönefeld brána budova
(16 +36)(2.25)

Schönefeld brána
4. zmluva: Postav 1 ks Sushi bar a 1 ks Stánok s bagetami a 1 ks Stánok s hot dogmi "budovy" na Wolfangovej stanicu
nato je potrebné:
4.000 tehel
2.000 oceľu
2.000 gúm
2.000 mramoru
2.000 klinc

Sushi bar


Stánok s bagetami


Stánok s hot dogmi
3.200xp
30 ks gemov
5. zmluva: Dovez 15.000 paliva na Wolfangovú stanicu.
4.000xp
15 ks písťalkov
6. zmluva: Navšťív Wolfangovú stanicu 5x a kompletnym (8) RAe TEE II settom:
RAe TEE II
RAe TEE II
lokomotív
RAe TEE II Cisalpin
RAe TEE II Cisalpin
Vagón
RAe TEE II Ticino
RAe TEE II Ticino
Vagón
RAe TEE II Koncový
RAe TEE II Koncový
Vagón
4.800xp
2 ks ACE billboard dekoracie

ACE billboard
7. zmluva: Dovez 15.000 skla a 15.000 titanu na Wolfangovú stanicu.
5.600xp
1 ks ES64U RTS (E11) lokomotívy

ES64U RTS
8. zmluva: 1 ks Hotel Carl budovu postav na Wolfangovej stanicu.
nato je potrebné:
25.000 skla
25.000 paliva
25.000 titanu

Hotel Carl
6.400xp
1 ks Tehlový Schnabel (tehel +110%) vagon

Tehlový Schnabel
9. zmluva: Dovez 500.000 zlata na Wolfangovú stanicu.
7.200xp
1 ks Berlínsky tryskáč dekoraciu

Berlínsky tryskáč
10. zmluva: Dovez 25.000 dreva a 25.000 štrku na Wolfangovú stanicu.
8.800xp
1 ks Cementový Schnabel (cementu +110%) vagon

Cementový Schnabel
11. zmluva: Navšťív Wolfangovú stanicu 25x a kompletnym (10) Genesis settom:
GE Genesis
GE Genesis
lokomotív
Boston
Boston
Vagón
Philadelphia
Philadelphia
Vagón
8.800xp
4 ks TIR Prevozník (XP +425%) vagony

TIR Prevozník
12. zmluva: Dovez 30.000 káblov a 30.000 plastu na Wolfangovú stanicu.
9.600xp
30 ks gemov
13. zmluva: Dovez 1.000.000 zlata na Wolfangovú stanicu.
10.400xp
2 ks VIP Vagón (90 0 +240%) vagony
(Wolfgangov VIP setov)

VIP Vagón
14. zmluva: 1 ks DB Centrála budovu postav na Wolfangovej stanicu.
nato je potrebné:
60.000 dreva
60.000 plastu

DB Centrála
--- ALEBO --- -/-
14. zmluva: 1 ks Topánka budovu postav na Wolfangovej stanicu.
nato je potrebné:
60.000 štrku
60.000 káblov

Topánka
11.200xp
1 ks Hauptstrasse budova
(9 +79)(8.78)

Hauptstrasse
15. zmluva: Postav 1 ks CHU a 1 ks Double CHU a 1 ks Triple CHU "budovy" na Wolfangovej stanicu
nato je potrebné:
36.000 oceľu

CHU


Double CHU


Triple CHU
12.000xp
1 ks Mobilný žeriav dekoraciu

Mobilný žeriav
16. zmluva: Dovez 35.000 štrku a 35.000 cementu na Wolfangovú stanicu.
12.800xp
1 ks Štrkový Schnabel (štrku +110%) vagon

Štrkový Schnabel
17. zmluva: Dovez 75.000 oceľu na Wolfangovú stanicu.
13.600xp
3 ks Železobetón dekoracie

Železobetón
18. zmluva: Navšťív Wolfangovú stanicu 80 ks Preprava titánu (titanu +70%) vagonom.
Preprava titánu
--- ALEBO --- -/-
18. zmluva: Navšťív Wolfangovú stanicu 200 ks Titánový Transportér (titanu +20%) vagonom.
Titánový Transportér
14.400xp
1 ks Twister budova
(10 +60)(6.00)

Twister
19. zmluva: Dovez 40.000 gúm a 40.000 kremniku na Wolfangovú stanicu.
15.200xp
1 ks Gumový Schnabel (gúm +110%) vagon

Gumový Schnabel
20. zmluva: Navšťív Wolfangovú stanicu 6x a kompletnym (6) Hondekop settom:
Mat '54
Mat '54
lokomotív
Hondekop A
Hondekop A
Vagón
Hondekop Bk
Hondekop Bk
Vagón
16.000xp
1 ks DB 403 Koniec (150 0 +60%) vagon
(Káčer Donald setov)

DB 403 Koniec
21. zmluva: Navšťív Wolfangovú stanicu 18x a kompletnym (9) Shinkansen 0 settom:
Séria 0
Séria 0
lokomotív
Yamato
Yamato
Vagón
Okinawa
Okinawa
Vagón
16.800xp
4 ks Bremen (0 1450 +50%) vagony
(Káčer Donald setov)

Bremen
22. zmluva: Navšťív Wolfangovú stanicu 48 ks Aero Osobný (90 0 +100%) vagonom.
(max.8)

Aero Osobný
17.600xp
7 ks Munich (150 0 +95%) vagonov
(Káčer Donald setov)

Munich
23. zmluva: Navšťív Wolfangovú stanicu 6x a kompletnym (9) LRC Expres settom:
LRC-3
LRC-3
lokomotív
Toronto
Toronto
Vagón
18.400xp
1 ks DB Trieda 403 (E12) lokomotívy
(Káčer Donald setov +5%)

DB Trieda 403
24. zmluva: Dovez 50.000 cementu a 50.000 titanu na Wolfangovú stanicu.
19.200xp
1 ks Kontajnerový žeriav dekoraciu

Kontajnerový žeriav
25. zmluva: Dovez 110.000 tehel na Wolfangovú stanicu.
20.000xp
30 ks gemov
26. zmluva: Dovez 60.000 klinc a 60.000 karbonu na Wolfangovú stanicu.
20.800xp
1 ks Karbónový Schnabel (karbonu +110%) vagon

Karbónový Schnabel
27. zmluva: Dovez 120.000 mramoru na Wolfangovú stanicu.
21.600xp
1 ks Červený žeriav dekoraciu

Červený žeriav
28. zmluva: Dovez 5.000.000 zlata na Wolfangovú stanicu.
22.400xp
2 ks VIP Vagón (90 0 +240%) vagony
(Wolfgangov VIP setov)

VIP Vagón
29. zmluva: Dovez 65.000 titanu a 65.000 kremniku na Wolfangovú stanicu.
23.200xp
1 ks Titanový Schnabel (titanu +110%) vagon

Titanový Schnabel
30. zmluva: Navšťív Wolfangovú stanicu 30 ks Zametacie vozy (XP +175%) vagonom.
(Max.5.)

Zametacie vozy
24.000xp
3 ks Zametacie vozidlo dekoracie

Zametacie vozidlo
31. zmluva: Navšťív Wolfangovú stanicu 20 ks Majestátne káble (káblov +250%) vagonom.
Majestátne káble
--- ALEBO --- -/-
31. zmluva: Navšťív Wolfangovú stanicu 200 ks Nosič káblov (káblov +20%) vagonom.
Nosič káblov
24.800xp
20 ks písťalkov
32. zmluva: Dovez 2.000.000 zlata na Wolfangovú stanicu.
--- ALEBO --- -/-
32. zmluva: Dovez 100.000 dreva na Wolfangovú stanicu.
25.600xp
1 ks Nákupná zóna budova
(25 +135)(5.40)

Nákupná zóna
33. zmluva: Dovez 2.000.000 zlata na Wolfangovú stanicu.
--- ALEBO --- -/-
33. zmluva: Dovez 100.000 klinc na Wolfangovú stanicu.
26.400xp
1 ks Letiskový hotel budova
(25 +135)(5.40)

Letiskový hotel
34. zmluva: Dovez 140.000 uranu na Wolfangovú stanicu.
27.200xp
2 ks Uránový Schnabel (uranu +110%) vagony

Uránový Schnabel
35. zmluva: Navšťív Wolfangovú stanicu 7x a kompletnym (12) Káčer Donald settom:
DB Trieda 403
DB Trieda 403
lokomotív
Munich
Munich
Vagón
Bremen
Bremen
Vagón
DB 403 Koniec
DB 403 Koniec
Vagón
28.000xp
40 ks gemov
GEM
36. zmluva: Navšťív Wolfangovú stanicu 24 ks VIP Vagón (90 0 +240%) vagonom.
(-> Wolf 13,28)

VIP Vagón
28.800xp
1 ks Letiskový terminál budova
(33 +250)(7.58)

Letiskový terminál
37. zmluva: 1 ks Antonov Mriya dekoraciu postav na Wolfangovej stanicu
nato je potrebné:
100.000 oceľu
100.000 karbonu
150.000 titanu

Antonov Mriya
29.600xp
1 ks Antonov Mriya dekoraciu

Antonov Mriya
38. zmluva: Dovez 60.000 oceľu a 60.000 paliva na Wolfangovú stanicu.
30.400xp
2 ks Ťahač lietadiel dekoracie

Ťahač lietadiel
39. zmluva: Pošli 60.000 karbonu na Wolfangovú stanicu a
navšťív Wolfangovú stanicu 25 ks Vagón s Vyklápačom (XP +100%) vagonom.

Vagón s Vyklápačom
31.200xp
2 ks Štrkový Schnabel (uranu +110%) vagony

Štrkový Schnabel
40. zmluva: Dovez 120.000 tehel na Wolfangovú stanicu.
32.000xp
1 ks BER Kontrolná veža budova
(18 +120)(6.67)

BER Kontrolná veža
41. zmluva: Dovez 80.000 cementu na Wolfangovú stanicu.
32.800xp
1 ks BER odletová brána budova
(12 +83)(6.92)

BER odletová brána
42. zmluva: Dovez 6.000.000 zlata na Wolfangovú stanicu.
33.600xp
1 ks Schody do lietadla dekoraciu

Schody do lietadla
43. zmluva: Dovez 50.000 mramoru na Wolfangovú stanicu a

postav 2 ks Panther požiarne auto a 2 ks Sanitka "dekorácie" na Wolfangovú stanicu.
nato je potrebné:
40.000 paliva
20.000 oceľu
20.000 gúm
20.000 káblov
20.000 plastu

Panther požiarne auto


Sanitka

34.400xp
1 ks Panther požiarne auto dekoraciu

Panther požiarne auto
44. zmluva: Dovez 2.000.000 zlata na Wolfangovú stanicu.
--- ALEBO --- -/-
44. zmluva: Dovez 100.000 štrku na Wolfangovú stanicu.
35.200xp
25 ks písťalkov
45. zmluva: Navšťív Wolfangovú stanicu 14x a kompletnym (11) Thalys settom:
PBKA
PBKA
lokomotív
Kolín
Kolín
Vagón
Amsterdam
Amsterdam
Vagón
Paríž
Paríž
Vagón
36.000xp
20 ks gemov
46. zmluva: Dovez 120.000 paliva na Wolfangovú stanicu.
36.800xp
2 ks Palivový Schnabel (paliva +110%) vagony

Palivový Schnabel
47. zmluva: Navšťív Wolfangovú stanicu 40 ks Bagrovník (XP +130%) vagonom.
(Max.5)

Bagrovník
37.600xp
1 ks MKIV turbo dekoraciu

MKIV turbo
48. zmluva: Dovez 40.000 gúm a 40.000 káblov a 40.000 plastu na Wolfangovú stanicu.
38.400xp
1 ks Letiskový hangár budova
(26 +141)(5.42)

Letiskový hangár
49. zmluva: Navšťív Wolfangovú stanicu 300 ks Štrkonos (štrku +20%) vagonom.
Štrkonos
39.200xp
2 ks Ranvej dekoracie

Ranvej
50. zmluva: Navšťív Wolfangovú stanicu 14x a kompletnym (11) Shinkansen E5 settom:
Séria E5
Séria E5
lokomotív
Miyagi E5
Miyagi E5
Vagón
Iwate E5
Iwate E5
Vagón
40.000xp
1 ks Séria E5 dekoraciu

Séria E5
51. zmluva: Dovez 3.000.000 zlata na Wolfangovú stanicu.
--- ALEBO --- -/-
51. zmluva: Navšťív Wolfangovú stanicu 300 ks Nosič mramoru (mramoru +20%) vagonom.
Nosič mramoru
40.800xp
2 ks Mramor Schnabel (mramoru +110%) vagony

Mramor Schnabel
52. zmluva: Dovez 150.000 dreva na Wolfangovú stanicu.
41.600xp
20 ks gemov
53. zmluva: Dovez 80.000 mramoru na Wolfangovú stanicu.
42.400xp
2 ks Letisková fontána dekoracie

Letisková fontána
54. zmluva: Navšťív Wolfangovú stanicu 300 ks Sklenený Víchor (skla +20%) vagonom.
Sklenený Víchor
--- ALEBO --- -/-
54. zmluva: Navšťív Wolfangovú stanicu 30 ks Majestátne Sklo (skla +250%) vagonom.
Majestátne Sklo
43.200xp
2 ks Sklenený podchod dekoracie

Sklenený podchod
55. zmluva: Pošli na Wolfangovú stanicu 40 ks elektrických vlakov.
--- ALEBO --- -/-
55. zmluva: Pošli na Wolfangovú stanicu 10 ks maglevov.
44.000xp
30 ks písťalkov
56. zmluva: Dovez 3.000.000 zlata na Wolfangovú stanicu.
44.800xp
20 ks gemov
57. zmluva: Navšťív Wolfangovú stanicu 24 ks VIP Vagón (90 0 +240%) vagonom.
(-> Wolf 13, 28)

VIP Vagón
45.600xp
1 ks Vectron VIP (E17) lokomotívy
(Wolfgangov VIP setov +50%)

Vectron VIP
58. zmluva: Dovez 150.000 paliva na Wolfangovú stanicu.
46.400xp
1 ks Odlet tryskáča dekoraciu

Odlet tryskáča
59. zmluva: Navšťív Wolfangovú stanicu 8 ks Vectron VIP (E17) lokomotívmi.
Vectron VIP
47.200xp
2 ks Káblový Schnabel (káblov +110%) vagony

Káblový Schnabel
60. zmluva: Dovez 50.000 skla a 50.000 káblov a 50.000 plastu na Wolfangovú stanicu.
48.000xp
1 ks BER Výhliadková veža budova
(12 +84)(7.00)

BER Výhliadková veža
61. zmluva: 1 ks B737-700 dekoraciu postav na Wolfangovej stanicu
nato je potrebné:
10.000.000 zlata
200.000 paliva

B737-700
48.800xp
1 ks B737-700 dekoraciu

B737-700
62. zmluva: Navšťív Wolfangovú stanicu 8x a kompletnym (12) Djoko Lelono settom:
Djoko Lelono
Djoko Lelono
lokomotív
Djoko Lelono AC
Djoko Lelono AC
Vagón
Djoko Lelono Koniec
Djoko Lelono Koniec
Vagón
49.600xp
30 ks gemov
63. zmluva: Navšťív Wolfangovú stanicu 300 ks Dvojsilo (cementu +20%) vagonom.
Dvojsilo
--- ALEBO --- -/-
63. zmluva: Navšťív Wolfangovú stanicu 30 ks Majestátny Cement (cementu +250%) vagonom.
Majestátny Cement
50.400xp
1 ks BER odletová brána budova
(12 +83)(6.92)

BER odletová brána
64. zmluva: Navšťív Wolfangovú stanicu 44 ks Dubbeldeks 1.trieda (210 0 +40%) vagonom.
Dubbeldeks 1.trieda
--- ALEBO --- -/-
64. zmluva: Navšťív Wolfangovú stanicu 176 ks Dubbeldeks 2.trieda (215 0 +0%) vagonom.
Dubbeldeks 2.trieda
51.200xp
30 ks písťalkov
65. zmluva: Navšťív Wolfangovú stanicu 300 ks Batoh Klincov (klinc +20%) vagonom.
Batoh Klincov
--- ALEBO --- -/-
65. zmluva: Navšťív Wolfangovú stanicu 30 ks Majestátne Klince (klinc +250%) vagonom.
Majestátne Klince
52.000xp
2 ks Sklenený Schnabel (skla +110%) vagony

Sklenený Schnabel
66. zmluva: 1 ks ATR dekoraciu postav na Wolfangovej stanicu
nato je potrebné:
70.000 oceľu
70.000 karbonu
70.000 titanu

ATR
52.800xp
1 ks ATR dekoraciu

ATR
67. zmluva: Dovez 50.000 štrku a 85.000 kremniku na Wolfangovú stanicu.
53.600xp
2 ks Železný Schnabel (oceľu +110%) vagony

Železný Schnabel
68. zmluva: Pošli na Wolfangovú stanicu 20 ks maglevov.
54.400xp
25 ks gemov
69. zmluva: Navšťív Wolfangovú stanicu 8x a kompletnym (5) Shanghai MT settom:
Shanghai MT
Shanghai MT
lokomotív
Shanghai Express
Shanghai Express
Vagón
Shanghai Koniec
Shanghai Koniec
Vagón
55.200xp
25 ks gemov
70. zmluva: Dovez 50.000 karbonu a 50.000 titanu a 50.000 káblov na Wolfangovú stanicu.
56.000xp
1 ks Odlet Antonova dekoraciu

Odlet Antonova
71. zmluva: Dovez 3.000.000 zlata na Wolfangovú stanicu.
--- ALEBO --- -/-
71. zmluva: Navšťív Wolfangovú stanicu 250 ks Štrkonos (štrku +20%) vagonom.
Štrkonos
56.800xp
1 ks Letiskový východ dekoraciu

Letiskový východ
72. zmluva: Navšťív Wolfangovú stanicu 48 ks Núdzové Zásoby (XP +90%) vagonom.
(Max.6.)

Núdzové Zásoby
57.600xp
3 ks Obilný Výsypník (XP +480%) vagony

Obilný Výsypník
73. zmluva: Navšťív Wolfangovú stanicu 24 ks Obilný Výsypník (XP +480%) vagonom.
Obilný Výsypník
58.400xp
1 ks SWRP 4ü Berlin (95 1500 +50%) vagon
(Henschel-Wegmann II setov)

SWRP 4ü Berlin
74. zmluva: Navšťív Wolfangovú stanicu 40 ks Prepravník Žeriavov (XP +100%) vagonom.
Prepravník Žeriavov
59.200xp
6 ks SDC 4ü Berlin (215 0 +15%) vagonov
(Henschel-Wegmann II setov)

SDC 4ü Berlin
75. zmluva: Dovez 3.000.000 zlata na Wolfangovú stanicu.
60.000xp
6 ks SDC 4ü Berlin (215 0 +15%) vagonov
(Henschel-Wegmann II setov)

SDC 4ü Berlin
76. zmluva: Dovez 80.000 dreva a 80.000 klinc na Wolfangovú stanicu.
60.800xp
6 ks SBC 4ü Berlin (220 0 +60%) vagonov
(Henschel-Wegmann II setov)

SBC 4ü Berlin
77. zmluva: Navšťív Wolfangovú stanicu 200 ks Preprava štrku (Preprava štrku +70%) vagonom.
Preprava štrku
--- ALEBO --- -/-
77. zmluva: Navšťív Wolfangovú stanicu 20 ks Sibír Štrk (Sibír Štrk +200%) vagonom.
Sibír Štrk
61.600xp
1 ks SWRP 4ü Dresden (95 2200 +100%) vagon
(Henschel-Wegmann II setov)

SWRP 4ü Dresden
78. zmluva: Dovez 5.000.000 zlata na Wolfangovú stanicu.
62.400xp
1 ks DB 103HW Double (E20) lokomotívy
(Henschel-Wegmann II setov +10%)

DB 103HW Double
79. zmluva: Navšťív Wolfangovú stanicu 10x a kompletnym (20) Henschel-Wegmann II settom:
DB 103HW Double
DB 103HW Double
lokomotív
SWRP 4ü Berlin
SWRP 4ü Berlin
Vagón
SDC 4ü Berlin
SDC 4ü Berlin
Vagón
SBC 4ü Berlin
SBC 4ü Berlin
Vagón
63.200xp
40 ks gemov
80. zmluva: Dovez 120.000 oceľu a 120.000 štrku na Wolfangovú stanicu.
64.000xp
1 ks Parkovací dom budova
(25 +151)(6.04)

Parkovací dom
81. zmluva: Navšťív Wolfangovú stanicu 12x a kompletnym (5) Mark VI-I settom:
Mark VI-I
Mark VI-I
lokomotív
Mark VI tehly
Mark VI tehly
Vagón
Mark VI sklo
Mark VI sklo
Vagón
Mark VI klince
Mark VI klince
Vagón
Mark VI drevo
Mark VI drevo
Vagón
Mark VI-I koncový
Mark VI-I koncový
XP Vagón
64.800xp
2 ks Kremíkový Schnabel (kremniku +110%) vagony

Kremíkový Schnabel
82. zmluva: Navšťív Wolfangovú stanicu 13x a kompletnym (13) Rail Runner settom:
F59PHI Runner
F59PHI Runner
lokomotív
Bežec Osobný
Bežec Osobný
Vagón
65.600xp
30 ks písťalkov
83. zmluva: Navšťív Wolfangovú stanicu 15x a kompletnym () Mark VI-II settom:
Mark VI-II
Mark VI-II
lokomotív
Mark VI štrk
Mark VI štrk
Vagón
Mark VI oceľ
Mark VI oceľ
Vagón
Mark VI urán
Mark VI urán
Vagón
Mark VI palivo
Mark VI palivo
Vagón
Mark VI-II koncový
Mark VI-II koncový
XP Vagón
66.400xp
2 ks Rozšírenie brány budovy
(20 +33)(1.65)

Rozšírenie brány
84. zmluva: Dovez 50.000 dreva na Wolfangovú stanicu a

navšťív Wolfangovú stanicu 100 ks Preprava ocele (oceľu +70%) vagonom a

postav 10 ks Mestská lavička dekoracii na Wolfangovú stanicu.
nato je potrebné:
50.000 dreva
50.000 oceľu

Preprava ocele


Mestská lavička
67.200xp
1 ks Schönefeld letisko budova
(30 +216)(7.20)

Schönefeld letisko
85. zmluva: Navšťív Wolfangovú stanicu 100 ks settom.
68.000xp
50 ks gemov
86. zmluva: Dovez 80.000 klinc a 80.000 cementu a 80.000 káblov na Wolfangovú stanicu.
68.800xp
2 ks Titanový Schnabel (titanu +110%) vagony

Titanový Schnabel
87. zmluva: 1 ks TU-154 dekoraciu postav na Wolfangovej stanicu
nato je potrebné:
5.000.000 zlata
50.000 skla
50.000 káblov

TU-154
69.600xp
1 ks TU-154 dekoraciu

TU-154
88. zmluva: Navšťív Wolfangovú stanicu 50 ks Prepravník Žeriavov (XP +100%) a
50 ks Vagón s Vyklápačom (XP +100%) vagonom.

Prepravník Žeriavov


Vagón s Vyklápačom
70.400xp
60 ks gemov
89. zmluva: Pošli na Wolfangovú stanicu:
50 ks dízlovymi vlakov,
50 ks elektrickymi vlakov,
50 ks Maglevom.
71.200xp
1 ks Vectron D Triple (D25) lokomotívy

Vectron D Triple
90. zmluva: Navšťív Wolfangovú stanicu 200 ks settom.
72.000xp
1 ks Dávam ti 100% bonus na XP za vypravenie lokomotív, tvoje lokomotívy ti odteraz dávajú viac skúseností!
(Odteraz je tvoja Wolfangová stanica)