Valerie Zmluvy
Začíname od levelu 400-799

Zmlúv: Odmena:
1. zmlúv: Dovez 1.900.000 tehel na Valerie stanicu.
1.358.700xp
38 ks Pendular 2. trieda (1.025 0 +400%) vagonov
(Pendular Liner I setov)

Pendular 2. trieda
2. zmlúv: Navšťív Valerie stanicu 35 ks Drevorubač (káblov +70%) vagonom.
Drevorubač
--- ALEBO --- -/-
2. zmlúv: Navšťív Valerie stanicu 4 ks Captrain štrk (štrku +350%) vagonom.
Captrain štrk
1.555.800xp
4 ks Hudobná vlajka (vlajky)
(+200%,+200%,7d)

Hudobná vlajka
3. zmlúv: 1 ks Hudobná Skúšobňa budovu postav na Valerie stanicu.
nato je potrebné:
950.000 tehel

Hudobná Skúšobňa
1.746.900xp
25 ks gemov
4. zmlúv: Dovez 700.000.000 zlata na Valerie stanicu.
1.941.000xp
38 ks Pendular 1. trieda (950 0 +1.030%) vagonov
(Pendular Liner I setov)

Pendular 1. trieda
5. zmlúv: 2 ks Moderný Altánok dekoraciu postav na Valerie stanicu
nato je potrebné:
800.000.000 zlata

Moderný Altánok
2.135.100xp
3 ks Moderný Altánok dekoracie

Moderný Altánok
6. zmlúv: Dovez 75.000 Aerogél a 850.000 karbonu na Valerie stanicu.
2.329.200xp
25 ks gemov
7. zmlúv: Navšťív Valerie stanicu 24 ks Waterfall 2. trieda (200 0 +30%) vagonom.
Waterfall 2. trieda
2.523.300xp
7 ks Pendular VIP (1.025 0 +1.030%) vagonov
(Pendular Liner I setov)

Pendular VIP
8. zmlúv: 1 ks Nahrávacie Štúdio budovu postav na Valerie stanicu.
nato je potrebné:
950.000 tehel
70.000 káblov

Nahrávacie Štúdio
2.717.400xp
1 ks Santiago central budova
(22 +770)(35.00)

Santiago central
9. zmlúv: Dovez 35.000 Borax na Valerie stanicu.
593.800xp
1 ks Alfa Pendular (E83) lokomotívy
(Pendular Liner I setov +30%)

Alfa Pendular
10. zmlúv: 1 ks Hudobná škola budovu postav na Valerie stanicu.
nato je potrebné:
37.500 Aerogél
75.000 Borax

Hudobná škola
3.105.600xp
1 ks Vážka budova
(23 +1200)(52.17)

Vážka
11. zmlúv: 4 ks Zóna oddychu učenca dekoraciu postav na Valerie stanicu
nato je potrebné:
240.000.000 zlata

Zóna oddychu učenca
3.299.700xp
3 ks Zóna oddychu učenca dekoracie

Zóna oddychu učenca
12. zmlúv: Navšťív Valerie stanicu 4x a kompletnym (36) Vessel Liner settom:
ITX Vessel
ITX Vessel
lokomotív
Vessel 1. trieda
Vessel 1. trieda
Vagón
Vessel 2. trieda
Vessel 2. trieda
Vagón
Vessel VIP
Vessel VIP
Vagón
Vessel koncový
Vessel koncový
Vagón
3.493.800xp
40 ks gemov