Počítadlo zlata

typ lokomotivy  
 Sett bónus (%)
Terminálje: Kvapka:
Nádražný hotel:
Vagony:
  Pocet Cestujúci List Profit (%)
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 


  Medzinarodné:     Miestne