Mrs.Clausiné Zmluvy
Začíname od levelu 24

zmluva: Odmena:
1. zmluva: Predaj 10 dekoracii z Mrs.Clausinej stanici.
1.000xp
1 ks Vlajka Darček (vlajka)
(+30%,+30%)

Vlajka Darček
2. zmluva: Dovez 850 dreva na Mrs.Clausinú stanicu.
1.100xp
1 ks Vianočný stromček (dreva +40%) vagon
(Vianočná nálada setov)

Vianočný stromček
3. zmluva: 1 ks Vianočná pekáreň budovu postav na Mrs.Clausinej stanicu.
nato je potrebné:
520 dreva
510 klinc
540 tehel

Vianočná pekáreň
1.200xp
1 ks Vianočná pekáreň budova
(10 +24)(2.40)

Vianočná pekáreň
4. zmluva: Navšťív Mrs.Clausinú stanicu 10 ks Connecticut (80 0 +10%) vagonom.
Connecticut
--- ALEBO --- -/-
4. zmluva: Navšťív Mrs.Clausinú stanicu 3 ks Royal (50 0 +300%) vagonom.
Royal
1.300xp
1 ks Vianočné darčeky (tehel +45%) vagon
(Vianočná nálada setov)

Vianočné darčeky
5. zmluva: 10 ks Vianočná lampa dekoraciu postav na Mrs.Clausinej stanicu
nato je potrebné:
8.000 zlata
1.750 skla

Vianočná lampa
1.400xp
10 ks Vianočná lampa dekoracii

Vianočná lampa
6. zmluva: Navšťív Mrs.Clausinú stanicu 3x a kompletnym (8) Santa Expres settom:
Santa Expres
Santa Expres
lokomotív
Santa 2. trieda
Santa 2. trieda
Vagón
Santa Kabát
Santa Kabát
XP Vagón
1.500xp
1 ks Vianočné svetlo (klinc +45%) vagon
(Vianočná nálada setov)

Vianočné svetlo
7. zmluva: Dovez 650 dreva a 550 klinc a 620 tehel na Mrs.Clausinú stanicu.
1.600xp
1 ks Vianočné sladkosti (skla +45%) vagon
(Vianočná nálada setov)

Vianočné sladkosti
8. zmluva: 1 ks Santov stromček dekoraciu postav na Mrs.Clausinej stanicu
nato je potrebné:
800 dreva
1.100 klinc
750 skla

Santov stromček
1.700xp
1 ks Santov stromček dekoraciu

Santov stromček
9. zmluva: Pošli na Mrs.Clausinú stanicu 10 ks parných vlakov.
1.800xp
1 ks Vianočná nálada (D4) lokomotívy
(Vianočná nálada setov +15%)

Vianočná nálada
10. zmluva: Navšťív Mrs.Clausinú stanicu 15 ks Smaragd Osobný (80 0 +100%) vagonom.
Smaragd Osobný
--- ALEBO --- -/-
10. zmluva: Navšťív Mrs.Clausinú stanicu 2 ks Rodina (26 0 +1200%) vagonom.
Rodina
1.900xp
30 ks gemov
11. zmluva: 1 ks Výrobňa hor. vína budovu postav na Mrs.Clausinej stanicu.
nato je potrebné:
1.100 dreva
900 klinc
1.400 tehel

Výrobňa hor. vína
2.000xp
1 ks Výrobňa hor. vína budova
(8 +18)(2.25)

Výrobňa hor. vína
12. zmluva: Dovez 720 skla a 850 tehel a 780 klinc na Mrs.Clausinú stanicu.
2.100xp
20 ks gemov
13. zmluva: Navšťív Mrs.Clausinú stanicu 3x a kompletnym (6) Zezé Leone settom:
Zezé Leone
Zezé Leone
lokomotív
Zezé Leone Osobný
Zezé Leone Osobný
Vagón
Zezé Leone Poštový
Zezé Leone Poštový
Vagón
2.200xp
1 ks Elfovia s hračkami (XP +500%) vagon
(Elf Expres setov)

Elfovia s hračkami
14. zmluva: 1 ks Zimná fontána dekoraciu postav na Mrs.Clausinej stanicu
nato je potrebné:
4.000 zlata
3.500 tehel

Zimná fontána
2.300xp
1 ks Zimná fontána dekoraciu

Zimná fontána
15. zmluva: Navšťív Mrs.Clausinú stanicu 15 ks Peregrino (30 400 +60%) vagonom.
Peregrino
--- ALEBO --- -/-
15. zmluva: Navšťív Mrs.Clausinú stanicu 3 ks Halford (0 1.350 +20%) vagonom.
Halford
2.400xp
1 ks Elfovia s darčekmi (XP +500%) vagon
(Elf Expres setov)

Elfovia s darčekmi
16. zmluva: Dovez 35.000 zlata na Mrs.Clausinú stanicu.
2.500xp
30 ks gemov
17. zmluva: 1 ks Sobia stanica budovu postav na Mrs.Clausinej stanicu.
nato je potrebné:
1.700 klinc
1.600 tehel
1.700 skla

Sobia stanica
2.600xp
1 ks Sobia stanica budova
(32 +68)(2.13)

Sobia stanica
18. zmluva: Navšťív Mrs.Clausinú stanicu 12 ks Santa 2. trieda (80 0 +80%) vagonom a navšťív Mrs.Clausinú stanicu 18 ks Zezé Leone Poštový (0 900 +80%) vagonom.

Santa 2. trieda


Zezé Leone Poštový
a &
Navšťív Mrs.Clausinú stanicu 12 ks Santa Kabát (XP +120%) vagonom.
Santa Kabát
2.700xp
1 ks Veselí elfovia (XP +500%) vagon
(Elf Expres setov)

Veselí elfovia
19. zmluva: Dovez 4.100 klinc na Mrs.Clausinú stanicu.
--- ALEBO --- -/-
19. zmluva: Navšťív Mrs.Clausinú stanicu 12 ks Santa Sane (XP +250%) vagonom.

Santa Sane
2.800xp
1 ks Elfovia s ozdobami (XP +500%) vagon
(Elf Expres setov)

Elfovia s ozdobami
20. zmluva: 1 ks Zimná chatka budovu postav na Mrs.Clausinej stanicu.
nato je potrebné:
2.920 klinc
2.950 dreva

Zimná chatka
2.900xp
1 ks Zimná chatka budova
(10 +24)(2.40)

Zimná chatka
21. zmluva: 1 ks Žiarivý strom a 1 ks Ligotavý strom "dekorácie" postav na Mrs.Clausinú stanicu
nato je potrebné:
1.780 dreva
1.690 skla

Žiarivý strom


Ligotavý strom

3.000xp
1 ks Žiarivý strom dekoraciu

Žiarivý strom
22. zmluva: Pošli na Mrs.Clausinú stanicu 15 ks parných vlakov.
3.100xp
1 ks Elf Expres (S4) lokomotívy
(Elf Expres setov +20%)

Elf Expres
23. zmluva: 1 ks Hromada darčekov a 5 ks Farebný darček a 5 ks Darčeky "dekorácie" postav na Mrs.Clausinú stanicu
nato je potrebné:
2.200 tehel
1.500 klinc
70.000 zlata

Hromada darčekov


Farebný darček


Darčeky
3.200xp
1 ks Hromada darčekov dekoraciu

Hromada darčekov
24. zmluva: 1 ks Vianočný čas budovu postav na Mrs.Clausinej stanicu.
nato je potrebné:
2.200 tehel
2.200 skla
1.800 paliva

Vianočný čas
3.300xp
1 ks Vianočný čas budova
(10 +28)(2.80)

Vianočný čas
25. zmluva: Navšťív Mrs.Clausinú stanicu 5x a kompletnym (4) Elf Expres settom:
Elf Expres
Elf Expres
lokomotív
Elfovia s hračkami
Elfovia s hračkami
XP Vagón
Elfovia s darčekmi
Elfovia s darčekmi
XP Vagón
Veselí elfovia
Veselí elfovia
XP Vagón
Elfovia s ozdobami
Elfovia s ozdobami
XP Vagón
3.400xp
1 ks Mrs. Claus Tehly (tehel +650%) vagon

Mrs. Claus Tehly