Valerie Zmluvy
Začíname od levelu 135

zmluva: Odmena:
1. zmluva: Dovez 90.000 tehel na Valerie stanicu.
7.500xp
11 ks Valerius 2. trieda (250 0 +65%) vagonov
(Valerius Express setov)

Valerius 2. trieda
2. zmluva: Navšťív Valerie stanicu 35 ks Preprava káblov (káblov +70%) vagonom.
Preprava káblov
--- ALEBO --- -/-
2. zmluva: Navšťív Valerie stanicu 1 ks JNR Guma (gúm +200%) vagonom.
JNR Guma
9.500xp
2 ks Hudobná vlajka (vlajky)
(+200%,+200%,7d)

Hudobná vlajka
3. zmluva: 1 ks Hudobná Skúšobňa budovu postav na Valerie stanicu.
nato je potrebné:
45.000 tehel

Hudobná Skúšobňa
11.500xp
1 ks Hudobná Skúšobňa budova
(16 +240)(15.00)

Hudobná Skúšobňa
4. zmluva: Dovez 8.000.000 zlata na Valerie stanicu.
13.500xp
5 ks Valerius 1. trieda (250 0 +80%) vagonov
(Valerius Express setov)

Valerius 1. trieda
5. zmluva: 2 ks Moderný Altánok dekoraciu postav na Valerie stanicu
nato je potrebné:
4.000.000 zlata

Moderný Altánok
15.500xp
2 ks Moderný Altánok dekoracie

Moderný Altánok
6. zmluva: Dovez 110.000 karbonu a 110.000 káblov na Valerie stanicu.
17.500xp
15 ks gemov
7. zmluva: Navšťív Valerie stanicu 24 ks Waterfall 2. trieda (200 0 +30%) vagonom.
Waterfall 2. trieda
19.500xp
3 ks Valerius VIP (250 0 +80%) vagony
(Valerius Express setov)

Valerius VIP
8. zmluva: 1 ks Nahrávacie Štúdio budovu postav na Valerie stanicu.
nato je potrebné:
55.000 tehel
130.000 karbonu

Nahrávacie Štúdio
21.500xp
1 ks Nahrávacie Štúdio budova
(17 +246)(14.47)

Nahrávacie Štúdio
9. zmluva: Dovez 250.000 gúm na Valerie stanicu.
23.500xp
1 ks SNCB Valerius (E19) lokomotívy
(Valerius Express setov +30%)

SNCB Valerius
10. zmluva: 1 ks Hudobná škola budovu postav na Valerie stanicu.
nato je potrebné:
140.000 káblov
265.000 gúm

Hudobná škola
25.500xp
1 ks Hudobná škola budova
(36 +512)(14.22)

Hudobná škola
11. zmluva: 2 ks Zóna oddychu učenca dekoraciu postav na Valerie stanicu
nato je potrebné:
4.600.000 zlata

Zóna oddychu učenca
27.500xp
2 ks Zóna oddychu učenca dekoracie

Zóna oddychu učenca
12. zmluva: Navšťív Valerie stanicu 1x a kompletnym (19) Valerius Express settom:
SNCB Valerius
SNCB Valerius
lokomotív
Valerius 2. trieda
Valerius 2. trieda
Vagón
Valerius 1. trieda
Valerius 1. trieda
Vagón
Valerius VIP
Valerius VIP
Vagón
29.500xp
50 ks gemov