Fritzové Zmluvy
Začíname od levelu 21

zmluva: Odmena:
1. zmluva: Navšťív Fritzovú stanicu 18 ks Donau (70 0 +10%) vagonom.
Donau
1.000xp
50 ks písťalkov
2. zmluva: Dovez 1.800 dreva na Fritzovú stanicu.
1.100xp
2 ks Vagón obilia (XP +250%) vagony
(Sládek setov)

Vagón obilia
3. zmluva: 1 ks Továreň na sudy budovu postav na Fritzovej stanicu.
nato je potrebné:
1.800 dreva
1.500 klinc

Továreň na sudy
1.200xp
1 ks Továreň na sudy budova
(13 +52)(4.00)

Továreň na sudy
4. zmluva: Navšťív Fritzovú stanicu 3x a kompletnym (4) Mr. General settom:
Mr. General
Mr. General
lokomotív
General Poštový
General Poštový
Vagón
General Osobný
General Osobný
Vagón
1.300xp
10 ks gemov
5. zmluva: Dovez 6.000 zlata na Fritzovú stanicu.
1.400xp
2 ks Vagón chmeľu (XP +250%) vagony
(Sládek setov)

Vagón chmeľu
6. zmluva: 1 ks Sklad pivovaru budovu postav na Fritzovej stanicu.
nato je potrebné:
6.000 zlata

Sklad pivovaru
1.500xp
1 ks Sklad pivovaru budova
(20 +80)(4.00)

Sklad pivovaru
7. zmluva: Navšťív Fritzovú stanicu 8 ks Vagón obilia (XP +250%) vagonom.
Vagón obilia
1.600xp
2 ks Pivné kvasnice (XP +250%) vagony
(Sládek setov)

Pivné kvasnice
8. zmluva: Navšťív Fritzovú stanicu 6 ks Vagón chmeľu (XP +250%) vagonom.
Vagón chmeľu
1.700xp
2 ks Horská voda (XP +200%) vagony
(Sládek setov)

Horská voda
9. zmluva: Dovez 1.200 skla na Fritzovú stanicu.
1.800xp
20 ks gemov
10. zmluva: Dovez 1.600 tehel na Fritzovú stanicu.
1.900xp
1 ks Rada 86 Sládek (S8) lokomotívy
(Sládek setov +20%)

Rada 86 Sládek
11. zmluva: 1 ks Bavarian Brewery budovu postav na Fritzovej stanicu.
nato je potrebné:
2.200 tehel
2.000 skla

Bavarian Brewery
2.000xp
1 ks Bavarian Brewery budova
(15 +78)(5.20)

Bavarian Brewery
12. zmluva: Navšťív Fritzovú stanicu 10 ks Pivné kvasnice (XP +250%) a
2 ks Horská voda (XP +200%) vagonom.

Pivné kvasnice


Horská voda
2.100xp
1 ks Jaris Premium (XP +1000%) vagon

Jaris Premium
13. zmluva: Navšťív Fritzovú stanicu 1 ks Jaris Premium (XP +1000%) vagonom.
Jaris Premium
2.200xp
1 ks Mega Posilnenie (vlajka)
(+60%,+60%,10d)

Mega Posilnenie
14. zmluva: 1 ks Zlatý krígeľ dekoraciu postav na Fritzovej stanicu
nato je potrebné:
2.000 zlata

Zlatý krígeľ
2.300xp
50 ks gemov