Mrs.Clausiné Zmluvy
Začíname od levelu 145

Zmlúv: Odmena:
1. zmlúv: Predaj 10 dekoracii z Mrs.Clausinej stanici.
10.000xp
1 ks Čiapka vlajka (vlajka)
(+80%,+80%,7d)

Čiapka vlajka
2. zmlúv: Navšťív Mrs.Clausinú stanicu 45 ks Cobalt Pošta (0 4800 +20%) vagonom.
Cobalt Pošta
--- ALEBO --- -/-
2. zmlúv: Navšťív Mrs.Clausinú stanicu 5 ks Grand Central 3M (0 5500 +20%) vagonom.
Grand Central 3M
11.000xp
8 ks Frostpower mramor (mramoru +300%) vagonov
(Frostpower Cargo setov)

Frostpower mramor
3. zmlúv: Dovez 100.000 cementu na Mrs.Clausinú stanicu.
12.000xp
10 ks gemov
4. zmlúv: Dovez 100.000 mramoru na Mrs.Clausinú stanicu.
13.000xp
30 ks písťalkov
5. zmlúv: 1 ks Továreň na hračky budovu postav na Mrs.Clausinej stanicu.
nato je potrebné:
100.000 cementu
100.000 mramoru
100.000 karbonu

Továreň na hračky
14.000xp
1 ks Továreň na hračky budova
(9 +150)(16.67)

Továreň na hračky
6. zmlúv: Dovez 140.000 titanu na Mrs.Clausinú stanicu.
15.000xp
4 ks Frostpower mramor S (mramoru +600%) vagony
(Frostpower Cargo setov)

Frostpower mramor S
7. zmlúv: Dovez 140.000 káblov na Mrs.Clausinú stanicu.
16.000xp
8 ks Frostpower karbón (karbonu +300%) vagonov
(Frostpower Cargo setov)

Frostpower karbón
8. zmlúv: 1 ks Kôlňa budovu postav na Mrs.Clausinej stanicu.
nato je potrebné:
75.000 tehel
75.000 skla
90.000 titanu

Kôlňa
17.000xp
1 ks Kôlňa budova
(8 +126)(15.75)

Kôlňa
9. zmlúv: Dovez 10.000.000 zlata na Mrs.Clausinú stanicu.
18.000xp
15 ks gemov
10. zmlúv: Dovez 160.000 dreva na Mrs.Clausinú stanicu.
19.000xp
2 ks Čiapka vlajka (vlajky)
(+80%,+80%,7d)

Čiapka vlajka
11. zmlúv: Dovez 12.000.000 zlata na Mrs.Clausinú stanicu.
20.000xp
4 ks Frostpower karbón S (karbonu +600%) vagony
(Frostpower Cargo setov)

Frostpower karbón S
12. zmlúv: Pošli na Mrs.Clausinú stanicu 18 ks elektrických vlakov.
21.000xp
8 ks Frostpower titán (titanu +300%) vagonov
(Frostpower Cargo setov)

Frostpower titán
13. zmlúv: Dovez 100.000 gúm na Mrs.Clausinú stanicu.
22.000xp
40 ks písťalkov
14. zmlúv: Dovez 15.000.000 zlata na Mrs.Clausinú stanicu.
23.000xp
4 ks Frostpower titán S (titanu +600%) vagony
(Frostpower Cargo setov)

Frostpower titán S
15. zmlúv: 1 ks Nemocnica Severný pól budovu postav na Mrs.Clausinej stanicu.
nato je potrebné:
100.000 gúm
100.000 káblov
100.000 plastu

Nemocnica Severný pól
24.000xp
1 ks Nemocnica Severný pól budova
(12 +192)(16.00)

Nemocnica Severný pól
16. zmlúv: Dovez 130.000 oceľu na Mrs.Clausinú stanicu.
25.000xp
1 ks Ornamentálna Vlajka (vlajka)
(+100%,+100%,7d)

Ornamentálna Vlajka
17. zmlúv: Navšťív Mrs.Clausinú stanicu 4x a kompletnym (13) Olympus Express settom:
EP20 Olympus
EP20 Olympus
lokomotív
Olympus 2. trieda
Olympus 2. trieda
Vagón
Olympus poštový
Olympus poštový
Vagón
--- ALEBO --- -/-
17. zmlúv: Navšťív Mrs.Clausinú stanicu 1x a kompletnym (14) Koploper settom:
NS Koploper
NS Koploper
lokomotív
Koploper 2.trieda
Koploper 2.trieda
Vagón
Koploper Koniec
Koploper Koniec
Vagón
26.000xp
8 ks Frostpower kremík (kremniku +300%) vagonov
(Frostpower Cargo setov)

Frostpower kremík
18. zmlúv: 1 ks Baliareň budovu postav na Mrs.Clausinej stanicu.
nato je potrebné:
160.000 dreva
150.000 oceľu
100.000 paliva

Baliareň
27.000xp
1 ks Baliareň budova
(7 +116)(16.57)

Baliareň
19. zmlúv: Pošli na Mrs.Clausinú stanicu 15 ks parných vlakov.
28.000xp
4 ks Frostpower kremík S (kremniku +600%) vagony
(Frostpower Cargo setov)

Frostpower kremík S
20. zmlúv: 1 ks Starý žeriav dekoraciu postav na Mrs.Clausinej stanicu
nato je potrebné:
50.000.000 zlata

Starý žeriav
29.000xp
1 ks Starý žeriav dekoraciu

Starý žeriav
21. zmlúv: Navšťív Mrs.Clausinú stanicu 3x a kompletnym (13) Rail Runner settom:
F59PHI Runner
F59PHI Runner
lokomotív
Bežec Poštový
Bežec Poštový
Vagón
30.000xp
2 ks Ornamentálna Vlajka (vlajky)
(+100%,+100%,7d)

Ornamentálna Vlajka
22. zmlúv: Navšťív Mrs.Clausinú stanicu 100 ks Preprava dreva (dreva +70%) vagonom.
400

Preprava dreva
--- ALEBO --- -/-
22. zmlúv: Navšťív Mrs.Clausinú stanicu 5 ks Majestátne Drevo (dreva +250%) vagonom.
Majestátne Drevo
31.000xp
1 ks KM Frostpower (D48) lokomotívy
(Frostpower Cargo setov +25%)

KM Frostpower
23. zmlúv: 1 ks Horúca vaňa dekoraciu postav na Mrs.Clausinej stanicu
nato je potrebné:
150.000 dreva
50.000 titanu
40.000 káblov

Horúca vaňa
32.000xp
1 ks Horúca vaňa dekoraciu

Horúca vaňa
24. zmlúv: Navšťív Mrs.Clausinú stanicu 3x a kompletnym (48) Frostpower Cargo settom:
KM Frostpower
KM Frostpower
lokomotív
Frostpower kremík S
Frostpower kremík S
Vagón
Frostpower kremík
Frostpower kremík
Vagón
Frostpower titán S
Frostpower titán S
Vagón
Frostpower titán
Frostpower titán
Vagón
Frostpower karbón S
Frostpower karbón S
Vagón
Frostpower karbón
Frostpower karbón
Vagón
33.000xp
75 ks gemov