Valentiné Zmluvy
Začíname od levelu 49

zmluva: Odmena:
1. zmluva: Pošli na Valentinú stanicu 3 ks elektrické vlaky.
2.000xp
1 ks Valentínska Vlajka (vlajka)
(+30%,+30%)

Valentínska Vlajka
2. zmluva: Dovez 6.000 paliva na Valentinú stanicu.
2.500xp
20 ks písťalkov
3. zmluva: 1 ks Tabuľa s Logom dekoraciu postav na Valentinej stanicu
nato je potrebné:
3.500 klinc
3.000 oceľu

Tabuľa s Logom
3.000xp
1 ks Tabuľa s Logom dekoraciu

Tabuľa s Logom
4. zmluva: Navšťív Valentinú stanicu 4 ks Clyde GL26C-2 (D6) lokomotívmi.
Clyde GL26C-2
--- ALEBO --- -/-
4. zmluva: Navšťív Valentinú stanicu 1 ks GL26C-2 Double (D8) lokomotívom.
GL26C-2 Double
3.500xp
20 ks gemov
5. zmluva: Dovez 120.000 zlata na Valentinú stanicu.
4.000xp
1 ks Chinook dekoraciu

Chinook
6. zmluva: Pošli na Valentinú stanicu 9 ks parných vlakov.
4.500xp
4 ks Volunteer Cement (cementu +30%) vagony
(Volunteer setov)

Volunteer Cement
7. zmluva: 3 ks Humanitárna Pomoc dekoraciu postav na Valentinej stanicu
nato je potrebné:
4.050 dreva
5.100 skla

Humanitárna Pomoc
5.000xp
3 ks Humanitárna Pomoc dekoracie

Humanitárna Pomoc
8. zmluva: Navšťív Valentinú stanicu 45 ks Daylight Poštový (0 1.450 +0%) vagonom.
Daylight Poštový
5.500xp
4 ks Volunteer Urán (uranu +30%) vagony
(Volunteer setov)

Volunteer Urán
9. zmluva: 1 ks Letisko budovu postav na Valentinej stanicu.
nato je potrebné:
3.380 tehel
6.320 štrku
4.100 klinc

Letisko
6.000xp
1 ks Letisko budova
(28 +150)(5.36)

Letisko
10. zmluva: 5 ks Obojživelné Vozidlo dekoraciu postav na Valentinej stanicu
nato je potrebné:
2.500 paliva
5.000 oceľu
5.000 skla

Obojživelné Vozidlo
6.500xp
2 ks Obojživelné Vozidlo dekoracie

Obojživelné Vozidlo
11. zmluva: Navšťív Valentinú stanicu 7 ks settom.
7.000xp
1 ks Class 240 Volunteer (D8) lokomotívy
(Volunteer setov +25%)

Class 240 Volunteer
12. zmluva: 1 ks Hangár budovu postav na Valentinej stanicu.
nato je potrebné:
2.400 uranu
5.000 dreva
5.000 klinc

Hangár
7.000xp
1 ks Hangár budova
(34 +230)(6.76)

Hangár
13. zmluva: Dovez 8.000 tehel na Valentinú stanicu.
8.000xp
1 ks Lietadlo dekoraciu

Lietadlo
14. zmluva: 1 ks Čistička Vody a 1 ks Seismologický Ústav "budovy" postav na Valentinej stanicu
nato je potrebné:
8.000 tehel
5.400 štrku
2.200 dreva
5.500 paliva
2.000 skla
2.200 oceľu

Čistička Vody


Seismologický Ústav
8.500xp
1 ks Čistička Vody budova
(25 +134)(5.36)

Čistička Vody
15. zmluva: Navšťív Valentinú stanicu 60 ks Štrkonos (štrku +20%) vagonom.
Štrkonos
--- ALEBO --- -/-
15. zmluva: Navšťív Valentinú stanicu 6 ks Štrková Legenda (štrku +100%) vagonom.
Štrková Legenda
9.000xp
3 ks Veľké Posilnenie (vlajky)
(+30%,+30%)

Veľké Posilnenie
16. zmluva: Dovez 220.000 zlata na Valentinú stanicu.
9.500xp
1 ks Seismologický Ústav budova
(25 +132)(5.28)

Seismologický Ústav
17. zmluva: Navšťív Valentinú stanicu 3x a kompletnym (8) Volunteer settom:
Class 240 Volunteer
Class 240 Volunteer
lokomotív
Volunteer Urán
Volunteer Urán
Vagón
Volunteer Cement
Volunteer Cement
Vagón
10.000xp
50 ks gemov