Charlové Zmluvy
Začíname od levelu 27

zmluva: Odmena:
1. zmluva: Predaj 10 dekoracii z Charlovej stanici.
1.500xp
20 ks písťalkov
2. zmluva: Dovez 600 tehel a 400 skla na Charlovú stanicu.
1.600xp
1 ks Vajíčková vlajka (vlajka)
(+20%,+20%)

Vajíčková vlajka
3. zmluva: 2 ks Čokoládovňa budovu postav na Charlovej stanicu.
nato je potrebné:
1.700 tehel
1.600 skla

Čokoládovňa
1.700xp
1 ks Čokoládovňa budova
(14 +38)(2.71)

Čokoládovňa
4. zmluva: Pošli na Charlovú stanicu 25 ks parných vlakov.
1.800xp
10 ks gemov
5. zmluva: 10 ks Čokoládový krík dekoraciu postav na Charlovej stanicu
nato je potrebné:
3.000 dreva
1.500 klinc

Čokoládový krík
--- ALEBO --- -/-
5. zmluva: 2 ks Sladký strom dekoraciu postav na Charlovej stanicu
nato je potrebné:
20 gemov

Sladký strom
1.900xp
4 ks Čokoládový krík dekoracie

Čokoládový krík
6. zmluva: Dovez 24.000 zlata na Charlovú stanicu.
2.000xp
1 ks Jarná vlajka (vlajka)
(+30%,+30%)

Jarná vlajka
7. zmluva: Navšťív Charlovú stanicu 15 ks Prepravník Skla (skla +10%) vagonom.
Prepravník Skla
--- ALEBO --- -/-
7. zmluva: Navšťív Charlovú stanicu 2 ks Rozvážač Skla (skla +40%) vagonom.
Rozvážač Skla
2.100xp
5 ks Sladký strom dekoracii

Sladký strom
8. zmluva: 1 ks Obchod s bonbónmi budovu postav na Charlovej stanicu.
nato je potrebné:
1.500 klinc
1.500 skla
1.000 paliva

Obchod s bonbónmi
2.200xp
1 ks Obchod s bonbónmi budova
(24 +70)(2.92)

Obchod s bonbónmi
9. zmluva: Postav 17 dekoracii na Charlovú stanicu
2.300xp
10 ks gemov
10. zmluva: Navšťív Charlovú stanicu 8x a kompletnym (6) Flying Scotsman settom:
Flying Scotsman
Flying Scotsman
lokomotív
Gresley LNER
Gresley LNER
Vagón
*Gresley LNER*
*Gresley LNER*
Vagón
2.400xp
2 ks Horká čokoláda (XP +300%) vagony
(Veľkonočná sladkosť setov)

Horká čokoláda
11. zmluva: Navšťív Charlovú stanicu 8 ks Horká čokoláda (XP +300%) vagonom.
-

Horká čokoláda
2.500xp
2 ks Mliečna čokoláda (XP +300%) vagony
(Veľkonočná sladkosť setov)

Mliečna čokoláda
12. zmluva: Dovez 800 tehel a 500 skla na Charlovú stanicu.
2.600xp
2 ks Biela čokoláda (XP +300%) vagony
(Veľkonočná sladkosť setov)

Biela čokoláda
13. zmluva: Navšťív Charlovú stanicu 6 ks NS Rada 2800 (D5) lokomotívmi.
NS Rada 2800
--- ALEBO --- -/-
13. zmluva: Navšťív Charlovú stanicu 1 ks EMD NW2 (D5) lokomotívom.
EMD NW2
2.700xp
2 ks Tmavá čokoláda (XP +300%) vagony
(Veľkonočná sladkosť setov)

Tmavá čokoláda
14. zmluva: 1 ks Veľkonočná stanica budovu postav na Charlovej stanicu.
nato je potrebné:
3.000 klinc
2.000 tehel
2.500 skla

Veľkonočná stanica
2.800xp
1 ks Veľkonočná stanica budova
(25 +82)(3.28)

Veľkonočná stanica
15. zmluva: Navšťív Charlovú stanicu 30 ks Ontario (0 1000 +0%) vagonom.

Ontario
2.900xp
20 ks gemov
16. zmluva: Navšťív Charlovú stanicu 30 ks Dopravník Paliva (paliva +0%) vagonom.
Dopravník Paliva
--- ALEBO --- -/-
16. zmluva: Navšťív Charlovú stanicu 2 ks Tehlová Legenda (tehel +100%) vagonom.
Tehlová Legenda
3.000xp
1 ks Easter Wells (S8) lokomotívy
(Veľkonočná sladkosť setov +20%)

Easter Wells
17. zmluva: Navšťív Charlovú stanicu 2x a kompletnym (8) Veľkonočná sladkosť settom:
Easter Wells
Easter Wells
lokomotív
Horká čokoláda
Horká čokoláda
XP Vagón
Mliečna čokoláda
Mliečna čokoláda
XP Vagón
Biela čokoláda
Biela čokoláda
XP Vagón
Tmavá čokoláda
Tmavá čokoláda
XP Vagón
3.100xp
1 ks Veľkonočné sklo (skla +650%) vagon

Veľkonočné sklo