Ralphieho a Rudyho Zmluvy
Začíname od levelu 345

Zmlúv: Odmena:
1. zmlúv: Dovez 300.000.000 zlata na Ralphieho a Rudyho stanicu.
300.000xp
15 ks Sob poštový (0 13.500 +600%) vagonov
(Sob setov)

Sob poštový
2. zmlúv: 1 ks Santabot dekoraciu postav na Ralphieho a Rudyho stanicu
nato je potrebné:
700.000.000 zlata

Santabot
310.000xp
1 ks Santabot dekoraciu

Santabot
3. zmlúv: Predaj 1 ks Santabot dekoraciu z Ralphieho a Rudyho stanici.
Santabot
320.000xp
20 ks Sob reštauračný (600 0 +1.000%) vagonov
(Sob setov)

Sob reštauračný
4. zmlúv: Dovez 400.000 kremniku na Ralphieho a Rudyho stanicu.
330.000xp
15 ks gemov
5. zmlúv: Dovez 500.000 plastu na Ralphieho a Rudyho stanicu.
340.000xp
10 ks Sob urgentná pošta (0 13.500 +1.000%) vagonov
(Sob setov)

Sob urgentná pošta
6. zmlúv: 1 ks Výrobňa robotov budovu postav na Ralphieho a Rudyho stanicu.
nato je potrebné:
400.000 titanu
200.000 kremniku

Výrobňa robotov
350.000xp
1 ks Výrobňa robotov budova
(12 +264)(22.00)

Výrobňa robotov
7. zmlúv: Predaj 1 ks Výrobňa robotov dekoraciu z Ralphieho a Rudyho stanici.
Výrobňa robotov
360.000xp
30 ks Sob 1. trieda (900 0 +600%) vagonov
(Sob setov)

Sob 1. trieda
8. zmlúv: 1 ks Hlavné depo Sever budovu postav na Ralphieho a Rudyho stanicu.
nato je potrebné:
200.000 karbonu
200.000 mramoru
500.000 plastu

Hlavné depo Sever
370.000xp
1 ks Hlavné depo Sever budova
(21 +504)(24.00)

Hlavné depo Sever
9. zmlúv: Dovez 600.000 káblov na Ralphieho a Rudyho stanicu.
--- ALEBO --- -/-
9. zmlúv: Navšťív Ralphieho a Rudyho stanicu 90 ks Maxima Káble (káblov +200%) vagonom.

Maxima Káble
380.000xp
5 ks Sob VIP (900 0 +1.000%) vagonov
(Sob setov)

Sob VIP
10. zmlúv: Navšťív Ralphieho a Rudyho stanicu 4 ks Hyperion (M13) lokomotívmi.

Hyperion
--- ALEBO --- -/-
10. zmlúv: Pošli na Ralphieho a Rudyho stanicu 50 ks parných vlakov.
390.000xp
1 ks Sob (S80) lokomotívy
(Sob setov +120%)

Sob
11. zmlúv: Dovez 300.000 gúm a 300.000 cementu na Ralphieho a Rudyho stanicu.
400.000xp
6 ks Girlanda cement (cementu +2.900%) vagonov
(Girlanda setov)

Girlanda cement
12. zmlúv: 10 ks Zimný plot dekoraciu postav na Ralphieho a Rudyho stanicu
nato je potrebné:
250.000.000 zlata

Zimný plot
410.000xp
10 ks Zimný plot dekoracii

Zimný plot
13. zmlúv: Dovez 350.000.000 zlata na Ralphieho a Rudyho stanicu.
420.000xp
6 ks Girlanda oceľ (oceľu +2.900%) vagonov
(Girlanda setov)

Girlanda oceľ
14. zmlúv: Navšťív Ralphieho a Rudyho stanicu 40 ks X52 Poštový (0 4.500 +70%) vagonom.
X52 Poštový
--- ALEBO --- -/-
14. zmlúv: Navšťív Ralphieho a Rudyho stanicu 5 ks RegioShark Poštový (0 15.000 +0%) vagonom.
RegioShark Poštový
430.000xp
1 ks Santabot vlajka (vlajka)
(+200%,+200%,7d)

Santabot vlajka
15. zmlúv: Dovez 400.000 gúm na Ralphieho a Rudyho stanicu.
--- ALEBO --- -/-
15. zmlúv: Dovez 100.000 skla na Ralphieho a Rudyho stanicu.
440.000xp
6 ks Girlanda drevo (dreva +2.900%) vagonov
(Girlanda setov)

Girlanda drevo
16. zmlúv: 1 ks Santabot dekoraciu postav na Ralphieho a Rudyho stanicu
nato je potrebné:
700.000.000 zlata

Santabot
450.000xp
80 ks písťalkov
17. zmlúv: Dovez 100.000 tehel na Ralphieho a Rudyho stanicu.
--- ALEBO --- -/-
17. zmlúv: Dovez 400.000 cementu na Ralphieho a Rudyho stanicu.
460.000xp
6 ks Girlanda plast (plastu +2.900%) vagonov
(Girlanda setov)

Girlanda plast
18. zmlúv: Predaj 1 ks Santabot dekoraciu z Ralphieho a Rudyho stanici.
Santabot
470.000xp
15 ks gemov
19. zmlúv: 1 ks Sobie Stajne budovu postav na Ralphieho a Rudyho stanicu.
nato je potrebné:
800.000 cementu
800.000 gúm
700.000 káblov

Sobie Stajne
480.000xp
1 ks Sobia stajňa budova
(11 +220)(20.00)

Sobia stajňa
20. zmlúv: Navšťív Ralphieho a Rudyho stanicu 100 ks Silberling L300 (225 0 +300%) vagonom.
Silberling L300
--- ALEBO --- -/-
20. zmlúv: Dovez 500.000 karbonu na Ralphieho a Rudyho stanicu.
490.000xp
1 ks Girlanda koncový (plastu +2.900%) vagon
(Girlanda setov)

Girlanda koncový
21. zmlúv: 1 ks Kôpka darčekov dekoraciu postav na Ralphieho a Rudyho stanicu
nato je potrebné:
400.000.000 zlata
250.000 karbonu

Kôpka darčekov
500.000xp
1 ks Kôpka darčekov dekoraciu

Kôpka darčekov
22. zmlúv: Predaj 1 ks Kôpka darčekov dekoraciu z Ralphieho a Rudyho stanici.
Kôpka darčekov
510.000xp
1 ks Vlajka pomocníkov (vlajka)
(+250%,+250%,7d)

Vlajka pomocníkov
23. zmlúv: Navšťív Ralphieho a Rudyho stanicu 5x a kompletnym (9) Arrow Maglev settom:
Arrow
Arrow
lokomotív
Arrow 2. trieda
Arrow 2. trieda
Vagón
Arrow Koncový
Arrow Koncový
Vagón
--- ALEBO --- -/-
23. zmlúv: Navšťív Ralphieho a Rudyho stanicu 1x a kompletnym (40) Cesta Francúzskom settom:
TGV Francais
TGV Francais
lokomotív
Avignon
Avignon
Vagón
Marseille
Marseille
XP Vagón
520.000xp
1 ks Girlanda (M25) lokomotívy
(Girlanda setov +%)

Girlanda
24. zmlúv: 1 ks Kôpka darčekov dekoraciu postav na Ralphieho a Rudyho stanicu
nato je potrebné:
400.000.000 zlata
250.000 karbonu

Kôpka darčekov
530.000xp
100 ks gemov