Valentiné Zmluvy
Začíname od levelu 42

Zmlúv: Odmena:
1. zmlúv: Dovez 5.500 skla na Valentinú stanicu.
1.950xp
1 ks Wildcat koncový (95 0 +60%) vagon
(Wildcat setov)

Wildcat koncový
2. zmlúv: Pošli na Valentinú stanicu 8 ks dízlovych vlakov.
2.000xp
4 ks Wildcat 2. class (85 0 +45%) vagony
(Wildcat setov)

Wildcat 2. class
3. zmlúv: Dovez 4.500 klinc na Valentinú stanicu.
2.050xp
1 ks Wildcat reštauračný (95 0 +60%) vagon
(Wildcat setov)

Wildcat reštauračný
4. zmlúv: 1 ks WildThing základňa budovu postav na Valentinej stanicu.
nato je potrebné:
5.500 skla
3.600 klinc
3.600 tehel

WildThing základňa
2.100xp
1 ks WildThing základňa budova
(19 +108)(5.68)

WildThing základňa
5. zmlúv: Dovez 200.000 zlata na Valentinú stanicu.
2.150xp
2 ks Wildcat 1. trieda (85 0 +80%) vagony
(Wildcat setov)

Wildcat 1. trieda
6. zmlúv: Navšťív Valentinú stanicu 4 ks Nákova (oceľu +40%) vagonom.
Nákova
--- ALEBO --- -/-
6. zmlúv: Navšťív Valentinú stanicu 8 ks Hrdinovia Oceľ (oceľu +25%) vagonom.
(max.2)

Hrdinovia Oceľ
2.200xp
1 ks Wildcat VIP (90 0 +145%) vagon
(Wildcat setov)

Wildcat VIP
7. zmlúv: 1 ks Šupinavec dekoraciu postav na Valentinej stanicu
nato je potrebné:
175.000 zlata
9.000 štrku

Šupinavec
2.250xp
1 ks Šupinavec dekoraciu

Šupinavec
8. zmlúv: Dovez 13.500 oceľu a 11.000 paliva na Valentinú stanicu.
2.300xp
1 ks Wildcat VIP (90 0 +145%) vagon
(Wildcat setov)

Wildcat VIP
9. zmlúv: Navšťív Valentinú stanicu 5 ks settom.
2.350xp
15 ks gemov
10. zmlúv: 1 ks Savanový veterinár budovu postav na Valentinej stanicu.
nato je potrebné:
12.500 klinc
13.500 oceľu
8.500 paliva

Savanový veterinár
2.400xp
1 ks Savanový veterinár budova
(16 +94)(5.88)

Savanový veterinár
11. zmlúv: 1 ks Zákaz poľovania! dekoraciu postav na Valentinej stanicu
nato je potrebné:
225.000 zlata
8.000 paliva

Zákaz poľovania!
2.450xp
1 ks Zákaz poľovania! dekoraciu

Zákaz poľovania!
12. zmlúv: Dovez 20.000 dreva a 20.000 oceľu na Valentinú stanicu.
2.500xp
1 ks TMST Wildcat (E8) lokomotívy
(Wildcat setov +30%)

TMST Wildcat
13. zmlúv: 1 ks Rezervácia v divočine budovu postav na Valentinej stanicu.
nato je potrebné:
20.000 dreva
20.000 skla
17.500 tehel

Rezervácia v divočine
2.550xp
1 ks Rezervácia v divočine budova
(7 +116)(16.57)

Rezervácia v divočine
14. zmlúv: Navšťív Valentinú stanicu 2x a kompletnym (8) Wildcat settom:
TMST Wildcat
TMST Wildcat
lokomotív
Wildcat 1. trieda
Wildcat 1. trieda
Vagón
Wildcat 2. class
Wildcat 2. class
Vagón
Wildcat reštauračný
Wildcat reštauračný
Vagón
Wildcat VIP
Wildcat VIP
Vagón
2.600xp
30 ks gemov