Santavé Zmluvy
Začíname od levelu 45

Zmlúv: Odmena:
1. zmlúv: Navšťív Santavú stanicu 14 ks RAe TEE II Cisalpin (95 0 +40%) vagonom.
RAe TEE II Cisalpin
2.500xp
20 ks písťalkov
2. zmlúv: Navšťív Santavú stanicu 30 ks Vianočný pluh (XP +150%) vagonom.
Vianočný pluh
2.600xp
1 ks Tučniacka Vlajka (vlajka)
(+40%,+40%,7d)

Tučniacka Vlajka
3. zmlúv: Dovez 5.000 dreva na Santavú stanicu.
2.700xp
2 ks Penguin 1. trieda (100 0 +70%) vagony
(Penguin Liner setov)

Penguin 1. trieda
4. zmlúv: Dovez 5.000 klinc na Santavú stanicu.
2.800xp
10 ks gemov
5. zmlúv: 1 ks Plaváreň pre tučniaky budovu postav na Santavej stanicu.
nato je potrebné:
5.000 dreva
5.000 klinc
5.000 skla

Plaváreň pre tučniaky
2.900xp
1 ks Plaváreň pre tučniaky budova
(31 +186)(6.00)

Plaváreň pre tučniaky
6. zmlúv: Dovez 100.000 zlata na Santavú stanicu.
3.000xp
3 ks Penguin 2. trieda (100 0 +50%) vagony
(Penguin Liner setov)

Penguin 2. trieda
7. zmlúv: Navšťív Santavú stanicu 3x a kompletnym (8) Daylight Expres settom:
The Daylight
The Daylight
lokomotív
Daylight Osobný
Daylight Osobný
Vagón
Daylight Poštový
Daylight Poštový
Vagón
3.100xp
10.000 ks štrku
8. zmlúv: Dovez 2.400 tehel a 2.400 oceľu na Santavú stanicu.
3.200xp
10 ks gemov
9. zmlúv: Dovez 150.000 zlata na Santavú stanicu.
3.300xp
30 ks písťalkov
10. zmlúv: Dovez 5.000 paliva na Santavú stanicu.
3.400xp
1 ks Penguin VIP (50 0 +300%) vagon
(Penguin Liner setov)

Penguin VIP
11. zmlúv: Dovez 3.600 tehel na Santavú stanicu.
3.500xp
2 ks Tučniacka Vlajka (vlajky)
(+40%,+40%,7d)

Tučniacka Vlajka
12. zmlúv: 1 ks Zvieracia sauna budovu postav na Santavej stanicu.
nato je potrebné:
6.000 tehel
6.000 oceľu
5.000 paliva

Zvieracia sauna
3.600xp
1 ks Zvieracia sauna budova
(5 +28)(5.60)

Zvieracia sauna
13. zmlúv: Navšťív Santavú stanicu 4x a kompletnym (9) Freedom Súprava settom:
Freedom
Freedom
lokomotív
Sloboda
Sloboda
Vagón
Spravodlivosť
Spravodlivosť
Vagón
3.700xp
15.000 ks oceľu
14. zmlúv: Dovez 5.000 skla na Santavú stanicu.
3.800xp
2 ks Penguin poštový (0 1.500 +50%) vagony
(Penguin Liner setov)

Penguin poštový
15. zmlúv: Pošli na Santavú stanicu 6 ks elektrických vlakov.
3.900xp
1 ks Vlajka Víťazov (vlajka)
(+60%,+60%,7d)

Vlajka Víťazov
16. zmlúv: Dovez 6.000 štrku na Santavú stanicu.
4.000xp
5.000 ks uranu
17. zmlúv: 1 ks Tučniacky rezort budovu postav na Santavej stanicu.
nato je potrebné:
6.000 klinc
5.000 skla
6.000 štrku

Tučniacky rezort
4.100xp
1 ks Tučniacky rezort budova
(24 +144)(6.00)

Tučniacky rezort
18. zmlúv: 1 ks Symbol lásky dekoraciu postav na Santavej stanicu
nato je potrebné:
400.000 zlata

Symbol lásky
4.200xp
1 ks Symbol lásky dekoraciu

Symbol lásky
19. zmlúv: Dovez 7.000 tehel na Santavú stanicu.
4.300xp
2 ks Penguin spací (55 0 +200%) vagony
(Penguin Liner setov)

Penguin spací
20. zmlúv: Dovez 5.000 dreva na Santavú stanicu.
4.400xp
35 ks písťalkov
21. zmlúv: 1 ks Zimná Záhrada budovu postav na Santavej stanicu.
nato je potrebné:
5.000 dreva
7.000 tehel
7.000 oceľu

Zimná Záhrada
4.500xp
1 ks Zimná Záhrada budova
(28 +154)(5.50)

Zimná Záhrada
22. zmlúv: Navšťív Santavú stanicu 24 ks Modrý Hammerhead (100 0 +25%) vagonom.
Modrý Hammerhead
--- ALEBO --- -/-
22. zmlúv: Navšťív Santavú stanicu 1 ks Prezidentský Vagón (30 0 +2500%) vagonom.
Prezidentský Vagón
4.600xp
1 ks VR Penguin (E10) lokomotívy
(Penguin Liner setov +20%)

VR Penguin
23. zmlúv: 1 ks Prvá cena dekoraciu postav na Santavej stanicu
nato je potrebné:
200.000 zlata

Prvá cena
4.700xp
1 ks Prvá cena dekoraciu

Prvá cena
24. zmlúv: Navšťív Santavú stanicu 3x a kompletnym (10) Penguin Liner settom:
VR Penguin
VR Penguin
lokomotív
Penguin spací
Penguin spací
Vagón
Penguin poštový
Penguin poštový
Vagón
Penguin VIP
Penguin VIP
Vagón
Penguin 2. trieda
Penguin 2. trieda
Vagón
Penguin 1. trieda
Penguin 1. trieda
Vagón
4.800xp
50 ks gemov